Kuluttajan testi

4.95 €

Robottiruohonleikkurit

10.6.2020| /

Suorituskyky

Jokaisella robotilla ajettiin standardiruohoa 4 viikkoa 200 neliömetrin nurmialueella. Alue oli jaettu pääalueeseen ja pienempään sivualueeseen, jotka oli erotettu toisistaan käytävällä. 

Ensimmäisellä viikolla leikkuukorkeus säädettiin 50 mm:iin. Leikkuukorkeutta laskettiin joka viikko 10 mm:llä, jolloin se oli 20 mm viimeisellä testausviikolla. Leikkaustulos tarkistettiin joka päivä. Kaapeli asennettiin niin, että robotti pääsi myös sivualueelle leikkaamaan.

Nurmikon yleistä leikkuujälkeä arvioi kaksi asiantuntijaa erikseen pääalueella ja erikseen sivualueella. Lisäksi he arvioivat nurmikon tasaisuutta ja siisteyttä, leikkaamatta jääneitä alueita ja sitä, kuinka hyvin leikkuri silppuaa leikkaamansa ruohon. 

Pääalueelle asetettiin myös esteitä: puita vastaavia, vahvoja tikkuja, terassia ja aitaa vastaavia lautoja sekä kohotettua maata, joka edusti kukkapenkkiä. Asiantuntijat arvioivat, kuinka hyvin robotit selviytyivät esteiden ympäriltä leikkaamisessa ja ympäri kääntymisessä esteen saavutettuaan.

Nurmikosta arvioitiin myös, kuinka paljon se kului leikkaamisessa. Kulumisongelmaa on yleensä tukiaseman ympärillä ja sitä voi esiintyä jopa ulkoreunoilla.

Testasimme leikkureita myös erilaisilla ruohotyypeillä: kostealla ruoholla, pitkällä ruoholla, epätasaisella ruoholla sekä kaltevalla pinnalla.

Leikkaustehokkuutta mittasimme standardiruohon leikkuun sähkönkulutuksella, lataukseen kuluneella ajalla sekä leikkaamisajalla.

Käyttömukavuus

Käyttömukavuuden arvosanassa arvioitiin robotin asennusta ja käyttöä. Näitä olivat tukiaseman asennus, rajakaapelin asettaminen, manuaalinen ja automaattinen ohjelmointi, leikkuukorkeuden asettaminen, robotin nostaminen ja kantaminen, robotin puhdistaminen ja peseminen sekä terän irrottaminen ja laittaminen paikoilleen.

Lisäksi arvioitiin robotin sovelluksen käyttöä: robotin ohjelmointia, kaukosäätimen käyttöä, robotin valvontaa ja pysähtymistä turvallisuussyistä.

Melu

Melua mitattiin desibelimittarilla 20 senttimetrin päästä robotin eri puolilta. Lisäksi testipaneeli arvioi, kuinka ärsyttävää melu on 10 metrin päässä. 

Ohjeet

Raati arvioi toiminnalliset ohjeet, turvallisuusohjeet, yleistiedon, tekniset tiedot, käyttöohjeet, ohjeet asetuksista ja ohjelmoinnista, kunnossapito-ohjeet, huolto-ohjeet, turvallisuustiedot ja kokonaisohjeet.

Rakenteen ja materiaalien laatu

Asiantuntijat arvioivat robottiruohonleikkureiden rakenteen, valmistuksen ja käytetyt materiaalit. He arvioivat erikseen robotin ja latausaseman, terän kulumisen ja terävyyden sekä rajalangan ja kiinnittimet. 

Turvallisuus

Sähköturvallisuus

Testipaneeli arvioi sähköturvallisuuden testin alussa silmämääräisesti.

Mekaaninen turvallisuus

Mekaanisen turvallisuuden arvosana kertoo testin aikana havaituista suorista turvallisuusriskeistä. On huomioitavaa, että kaikentyyppiset ruohonleikkurit ovat vaarallisia.

Mekaanista turvallisuutta arvioitiin seuraavilla asioilla:

Pysähtyykö robotti, kun käyttäjä tulee lähelle? Voiko käynnissä olevaa robottia koskea? Voiko käynnissä olevan robotin nostaa? Pysähtyykö terä tällöin automaattisesti? Kuinka nopeasti terä pysähtyy? Jalkatestissä robotin eteen nurmikolle asetettiin puinen jalka, jossa oli kenkä. Selvitimme, pysähtyykö robotti kengän kohdatessaan. Robotti ei saa vahingoittaa kenkää tai jalkaa. Toivottavinta on, jos se terät pysähtyvät ja robotti kääntyy pois. Läpäisikö kone jalkatestin?


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.