Käyttöehdot

Kuluttaja.fi -verkkopalvelun käyttöön sovelletaan kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja.

 

Käyttöehdot on päivitetty viimeksi 9.12.2022.

1. Yleistä

Kuluttaja-lehden verkkopalvelu on Kuluttajamedia ry:n (jäljempänä “Julkaisija”) tuottama ja osoitteessa www.kuluttaja.fi julkaisema palvelu (jäljempänä “Palvelu”).
Nämä käyttöehdot koskevat Palveluun rekisteröitynyttä käyttäjää (jäljempänä “Käyttäjä”) ja niitä sovelletaan Palvelun versioihin eri päätelaitteissa.

2. Rekisteröityminen

Käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi luomalla tunnuksen, minkä jälkeen tämä voi lukea Palvelussa kulloinkin julkaistua maksutonta sisältöä tai tilata maksullista sisältöä voimassaolevan hinnaston mukaisesti joko kesto- tai määräaikaistilauksena, tai ostaa yksittäisiä numeroita tai muuta digitaalista sisältöä tai muita tuotteita.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen ilmoittamansa tiedot ovat oikeita ja huolehtii tietojensa pitämisestä ajan tasalla.
Tilatessaan maksullista sisältöä Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassaolevat tilausehdot.

3. Palvelun käytettävyys

Julkaisija pyrkii pitämään Palvelun olevan käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelu voi hetkittäin olla pois käytöstä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, huollon tai muiden syiden vuoksi.

Julkaisija ei ole vastuussa mahdollisista tietojen katoamisista, haitoista tai muista välillisistä kustannuksista, jotka Palvelun käyttökatko mahdollisesti saattaa Käyttäjälle aiheuttaa.

Käyttäjä voi Julkaisijan asiakaspalveluun reklamoimalla saada käyttökatkoa vastaavan ajan pidennyksen tilaukseensa, mikäli Palvelu ei ole käytettävissä teknisen vian tai muun käyttäjästä riippumattoman syyn vuoksi yli vuorokauteen. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista käyttökatkoista.

Käyttäjä huolehtii itse tarvittavien tietoliikennelaitteiden, yhteyksien ja ohjelmien hankkimisesta. Julkaisija ei ole vastuussa Palvelun yhteensopivuudesta Käyttäjän käyttämiin tietoliikennelaitteisiin, yhteyksiin ja ohjelmiin, eikä jatkuvaa ja virheetöntä toimivuutta voida taata.

Käyttäjä huolehtii omien laitteidensa asianmukaisista suojauksista, eikä Julkaisija ole vastuussa Käyttäjälle Palvelun käytöstä mahdollisesti koituvista tietoturvariskeistä.

4. Oikeudet

Julkaisijalla on oikeus julkaista, olla julkaisematta, muokata ja poistaa Palvelussa olevaa sisältöä sekä saattaa haluamansa osa sisällöstä maksulliseksi, tai vaihtoehtoisesti vapauttaa haluamansa osa sisällöstä maksuttomaksi.

Mikäli Julkaisija lopettaa Palvelun tai merkittävän osan maksullisesta sisällöstä, sitoutuu Julkaisija hyvittämään maksullisen tilauksen tehneille Käyttäjille rahamäärän, joka vastaa lopetettua käyttöoikeuden arvoa. Hyvitystä varten Käyttäjän tulee toimittaa Julkaisijan asiakaspalveluun riittävät pankkitiedot takaisinmaksua varten.

Palvelussa julkaistu sisältö kuuluu Suomen tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten piiriin. Julkaisija vastaa Palvelussa olevan sisällön tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Kaikki Palvelussa oleva Julkaisijan omistama tekijänoikeuden alainen materiaali kuuluu Julkaisijalle.

Julkaisija ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien sisältöjen oikeellisuudesta, saatavuudesta tai tekijänoikeuksista sekä muista immateriaalioikeuksista, vaikka kyseiseen sisältöön pääsisi Palvelussa olevan linkin kautta tai muulla tavoin.

Julkaisijalla on asiakassuhteeseen perustuva oikeus käyttää Asiakkaan antamia tietoja omiin markkinointitarkoituksiinsa. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänen tietojensa käsittely markkinointitarkoituksissa ilmoittamalla siitä Julkaisijalle.

5. Asiakkaan oikeus käyttää palvelua

Käyttäjällä on oikeus käyttää palvelua käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa muiden käyttöön.

Käyttäjä ei saa manipuloida tai kiertää Palvelun suojauksia, maksumuuria tai asiakastiedon keräämiseksi tarkoitettuja mittareita.

Käyttäjä on vastuussa oman käyttäjätunnuksen kautta tapahtuneista käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta ja lainvastaisista väärinkäytöksistä.

Käyttäjä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelun kautta viruksia tai muuta häiriötä, tukoksia tai käyttökatkoksia aiheuttavaa materiaalia.

Ehtojen vastainen käyttö voi johtaa käyttöoikeuden poistamiseen sekä rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen Julkaisijaa tai kolmansia osapuolia kohtaan.

Asiakas ei saa kopioida tai käyttää omassa toiminnassaan Julkaisijan tekijänoikeuden alaista materiaalia. Asiakas ei saa jakaa edelleen Julkaisijan tekijänoikeuden alaista materiaalia eteenpäin ilman Julkaisijan antamaa kirjallista lupaa.

6. Henkilötiedot ja tietosuoja

Käyttäjien henkilötiedot (sisältäen evästeet ja muun analytiikkatiedon) käsitellään Julkaisijan tietosuojaselosteen mukaisesti.

7. Palvelusta perittävät hinnat

Palveluun tunnuksen luominen sekä käyttäjäksi rekisteröityminen on maksutonta.

Kestotilauksen ja irtonumeroiden sekä muun maksumuurin takana olevan sisällön osalta noudatetaan kulloinkin voimassa maksumuurissa ilmoitettua hintaa ja tilausehtoja. Kestotilauksen hinta ja tieto hinnanmuutoksista on ilmoitettu myös kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa.

8. Asiakkaan palveluun toimittama aineisto

Käyttäjä vastaa Palveluun toimittamastaan sisällöstä ja aineistosta (mm. kommentit) sekä sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä materiaalia, joka rikkoo omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää tai yllyttävää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista.

9.  Ylivoimainen este

Julkaisija ei ole vastuussa Palvelussa esiintyvistä käyttökatkoksista tai näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteiden toteutumattomuudesta, jotka johtuvat luonnonkatastrofista, tietoliikennehäiriöstä, tulipalosta tai muusta ylivoimaisesta esteestä tai Julkaisijasta riippumattomasta syystä.

10. Käyttöehtojen muuttaminen ja voimassaolo

Julkaisija varaa oikeuden muuttaa käyttöehtoja.

Vähäisistä muutoksista ilmoitetaan Palvelussa, esimerkiksi sisäänkirjautumisen yhteydessä tai pop-up ikkunalla.

Olennaisista muutoksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostitse tai Palvelun kautta käyttäjäkohtaisesti. Muutokset astuvat voimaan sisäänkirjautumisen yhteydessä tai viimeistään 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksesta.

Käyttöehdot tulevat voimaan, kun Käyttäjä luo tunnuksen Palveluun. Ehdot ovat voimassa, kunnes Käyttäjä poistaa käyttäjätilinsä Palvelusta olemalla yhteydessä Julkaisijan asiakaspalveluun.

Vastuuta ja vastuunrajoitusta koskevat ehdot jäävät sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Julkaisija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita ei sovinnollisesti saada ratkaistua, käsitellään Julkaisijan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiakas voi nostaa kanteen myös kotipaikkakunnan perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Asiakas voi myös viedä asian kuluttajaneuvontaan, jonka jälkeen asia on mahdollista käsitellä kuluttajariitalautakunnassa.

Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.