Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Robottiruohonleikkuri.

Testausolosuhteet

Robottiruohonleikkurit asennettiin käyttöön suoraan myyntipakkauksesta. Leikkureita testattiin tavanomaisella tasaisella standardinurmikolla, jota leikataan säännöllisesti. Testialueen koko oli 200 neliömetriä ja se koostui käytävällä yhdistetyistä pää- ja sivualueesta. Testialueella oli esteinä kukkapenkki, aita, terassi ja puu. Ennen testin aloittamista ruoho leikattiin 25 millimetrin pituuteen ammattikäyttöön tarkoitetulla leikkurilla ja kaikki leikkausjätteet poistettiin. Ruohon annettiin kasvaa 40–50 millimetrin mittaiseksi ennen leikkureiden testaamista.

Suorituskyky

Robottileikkurit ohjelmoitiin leikkaamaan standardinurmea valmistajien ohjeiden mukaisesti automaattiohjelmalla neljän viikon ajaksi. Testin aluksi leikkuukorkeus asetettiin 50 millimetrin mittaan ja sitä madallettiin 10 millimetriä joka viikko, jolloin viimeisellä viikolla leikattiin 20 millimetrin korkeudella.

Leikkureiden toiminta tarkastettiin päivittäin häiriöiden varalta ja käyttäytymisen tarkkailemiseksi. Nurmikon laatu tarkastettiin kahden arvioijan toimesta jokaisen viikon sekä koko testin päätteeksi. Nurmikosta arvioitiin ulkonäkö, leikkauksen tasaisuus ja siisteys, leikkaamattomat alueet, leikkuujätteen laatu, nurmikon mahdollinen kuluminen ja leikkuujälki esteiden ympärillä.

Standardinurmen leikkaamista testattiin myös runsaan kasteen tai kevyen sateen kastelemana. Arvioijat tarkkailivat robottileikkureiden suoriutumista märän nurmen leikkaamisesta sekä märän leikkuujätteen kertymistä leikkureihin.

Pitkän ruohon leikkaamista testattiin keskimäärin 100 millimetrin mittaan kasvatetulla standardinurmikolla. Tällä simuloitiin käyttötilannetta, jossa robotti laitetaan esimerkiksi useamman lomaviikon ajaksi pois päältä ja ruoho ehtii kasvaa pitkäksi. Robotit laitettiin leikkaamaan pitkää nurmea manuaaliohjelmoinnilla ja niiden annettiin leikata niin kauan, kunnes leikkuun arvioitiin olevan valmis. Leikkuuseen ja lataukseen kulunut aika mitattiin sekä leikkureiden kyky leikata pitkää ruohoa ja lopputuloksen ulkonäkö arvioitiin.

Robottileikkureiden suoriutumista testattiin myös epätasaisella nurmikolla ja 35 prosenttia kaltevassa rinteessä.

Leikkureiden leikkuutehokkuutta arvioitiin mittaamalla standardinurmen leikkuun sähkönkulutus, akun lataus- ja kestoaika sekä kuinka paljon aikaa viikossa leikkuri tarvitsi leikatakseen testialueen.

Kaksi robottiruohonleikkuria leikkaamassa isoa nurmialuetta.

Robottiruohonleikkureiden testinurmikko oli jaettu 2 alueeseen, joiden välillä oli kapea käytävä. Ensimmäisellä testausviikolla leikkuukorkeudeksi säädettiin 50 millimetriä, ja jokaisella seuraavalla viikolla leikkuukorkeutta laskettiin 10 millimetrillä.

Käyttömukavuus

Laboratorion asiantuntijat arvioivat latausaseman ja rajakaapelin asennuksen, leikkurin manuaalisen ja automaattisen ohjelmoinnin, etäohjauksen toimivuuden, leikkuukorkeuden säätämisen, leikkurin liikuttelun paikasta toiseen kantamalla, puhdistamisen sekä terien vaihdon. Myös leikkurin käyttöön tarkoitettu mobiilisovellus arvioitiin robotin ohjelmoinnin, kauko-ohjauksen, valvonnan ja varkaussuojatoimintojen osalta.

Melu

Robottileikkureiden äänitehotaso mitattiin 20 senttimetrin päässä leikkurin jokaiselta sivulta leikkureiden käydessä. Melutason subjektiivinen arviointi suoritettiin kymmenen metrin päässä leikkurista.

Käyttöohjeet

Leikkureiden mukana toimitettujen käyttö- ja turvallisuusohjeiden kattavuus ja helppolukuisuus tarkastettiin. Lisäksi arvioitiin ohjeiden sisältö yleisen informaation, teknisten tietojen, käytön, asennuksen, ohjelmoinnin, huollon sekä turvallisuuden osalta.

Robottiruohonleikkureita rajatulla nurmialueella.

Robottiruohonleikkureiden testialueella oli nurmikon lisäksi esteitä kuten puita simuloivia keppejä sekä aitoja ja terasseja simuloivia lankkuja.

Rakenteen laatu

Laboratorion asiantuntijat arvioivat rakenteen ja osien laatua robotin, terien tylsymisen, latausaseman sekä rajakaapelin ja sen kiinnikkeiden osalta.

Turvallisuus

Robottileikkureille suoritettiin visuaalinen sähköturvallisuustarkastus. Mekaaninen turvallisuus testattiin havainnoimalla, pysähtyykö robotti ihmisen läheisyydessä, pystyykö robottia koskettamaan tai nostamaan sen leikatessa sekä pysähtyvätkö terät tällöin ja kuinka nopeasti. Lisäksi testattiin, kuinka leikkuri käyttäytyy, jos se törmää jalkaterään tai latausasemasta häviää sähköt esimerkiksi sähkökatkon vuoksi.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Huom! Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock ja ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.