Tilausehdot

Kuluttaja.fi verkkopalvelun ja Kuluttaja-lehden tilauksiin sovelletaan kulloinkin voimassaolevia tilausehtoja.

 

Tilausehdot on päivitetty viimeksi 9.12.2022.

Nämä ovat Kuluttajan tilausehdot, joita sovelletaan, kun asiakas (jäljempänä “Asiakas”) tilaa sisältöjen julkaisijalta Kuluttajamedia ry:ltä (jäljempänä “Julkaisija”) yhden tai useamman painetun tai digitaalisen tuotteen tai palvelun samalla tilauksella (jäljempänä “Tilaus”).

Tilaukseen sisältyviin digitaalisiin luku- ja lehtipalveluihin (jäljempänä “Palvelut”) sovelletaan näiden tilausehtojen lisäksi myös kulloinkin voimassaolevia käyttöehtoja. Mikäli Asiakas ei hyväksy käyttöehtoja, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tilaukseen sisältyviä Palveluita.

Alle 18-vuotiaalta Asiakkaalta vaaditaan huoltajan suostumus Tilauksen tekemiseksi.

1. Tilausmuodot

Kestotilaus on toistaiseksi voimassa.

Määräaikainen tilaus on voimassa tilauskauden loppuun. Tilaus päättyy automaattisesti ja se on mahdollista uusia tai muuttaa kestotilaukseksi.

Irtonumerot ja digitaalinen sisältö. Asiakas voi ostaa myös yksittäisiä printtinumeroita ja digitaalista sisältöä tai muita tuotteita.

2. Tilauksen alkamisaika

Kesto- ja määräaikaisten tilausten painetun lehden toimitus alkaa Tilauksen tekemisen jälkeen. Asiakas saa ensimmäisenä lehtenään sen lehden, jonka julkaisupäivämäärä on lähinnä Tilauksen päivämäärää.

Digitaalisen sisällön osalta käyttöoikeus on voimassa ostohetkestä lähtien kulloisenkin tilausjakson ajan. Digitaalisen sisällön lukuoikeus edellyttää, että Asiakas luo käyttäjätilin Kuluttaja-lehden verkkopalveluun ja hyväksyy palvelun käyttöehdot.

Asiakas huolehtii itse tarvittavien tietoliikenneohjelmien ja yhteyksien hankkimisesta ja kustannuksista palvelun käyttöä varten.

3. Tilaushinnat, toimitus ja laskutus

Kestotilauksen osalta laskutushinta on korkeintaan hinnastossa esitetty hinta. Painetun lehden osalta tilaushinta sisältää arvonlisäveron sekä normaalit postikulut Suomeen. Julkaisija pidättää itsellään oikeuden lisätä käsittely- ja postikulut ulkomaan tilauksiin sekä irtonumerotilauksiin painetun lehden osalta. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen uusien hintojen voimaantuloa. Mikäli Asiakas ei hyväksy hintamuutoksia, voi Asiakas irtisanoa Tilauksen päättymään ennen hintamuutoksien astumista voimaan.

Määräaikaisten tilausten ja irtonumeroiden sekä digitaalisen sisällön hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan maksumuurissa tai kaupassa ilmoitetun mukaisesti.

Asiakas maksaa ensimmäisen tilausjakson Julkaisijan yhteistyökumppanin, Paytrailin kautta. Julkaisija toimittaa maksuohjeet Asiakkaalle Tilauksen yhteydessä. Asiakas voi valita ensisijaisen maksutavan seuraavan tilausjakson laskun toimittamiselle, mutta mikäli Asiakasta ei tavoiteta, Julkaisijalla on oikeus lähettää lasku myös muita kanavia pitkin.

Julkaisijalla on oikeus keskeyttää Tilauksen toimittaminen, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Tilausta jatketaan, kun Asiakas on maksanut laskun. Viivästyneistä maksuista Julkaisija voi periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta huomautusmaksun. Mikäli laskua ei maksukehotuksesta huolimatta makseta, Julkaisija voi siirtää saatavan perintään.

Mikäli Asiakas on maksanut enemmän kuin laskuun on merkitty, siirretään liikasuoritus vähennettäväksi seuraavan tilausjakson hinnasta.

Määräaikaisissa tilauksissa Tilausta jatketaan liikasuorituksen arvon verran.

Asiakas voi Julkaisijan asiakaspalveluun ilmoittamalla saada liikasuoritus palautetuksi käsittely- ja pankkikulut vähennettynä.

Julkaisija lähettää laskut ensisijaisesti sähköisinä laskuina. Asiakkaalla on kuitenkin mahdollisuus saada laskut halutessaan myös paperisina. Paperisen laskun käytöstä veloitetaan kuitenkin Julkaisijan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen lisämaksu.

4. Tarjoukset

Ellei kampanjassa toisin mainita, tarjoushinta koskee Tilauksen ensimmäistä laskutusjaksoa, jonka jälkeen Tilaus jatkuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Tarjouksen saaminen edellyttää, että Tilausta jatketaan koko tarjouksen kattaman laskutusjakson ajan.

Ellei kampanjassa toisin mainita, tarjoukset ovat voimassa vain uusille Asiakkaille sekä niille, joiden edellisen tilauksen päättymisestä on kulunut vähintään 100 vuorokautta.

5. Tilausmuutokset

Asiakastietojen muutos. Asiakkaan tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai muiden antamiensa yhteystietojen tai laskutustietojen muutoksista Julkaisijalle. Muutokset asiakastietoihin voi ilmoittaa Julkaisijan asiakaspalvelun tai verkkopalvelun kautta. Postiin ja maistraattiin tehdyt osoitteenmuutokset eivät automaattisesti päivity Julkaisijalle, eikä Julkaisija vastaa virheellisten tai vanhentuneiden osoitetietojen vuoksi toimittamatta jääneestä Tilauksesta tai sen osasta.

6. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on Kuluttajansuojalain mukainen oikeus perua Kesto- tai määräaikainen Tilaus 14 vuorokauden kuluessa Tilauksen tekemisestä. Painetun lehden osalta Tilauksen voi perua myös 14 vuorokauden kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta.

Digitaalisen tilauksen ja muun digitaalisen sisällön osalta peruuttamisoikeus päättyy, kun Asiakas on ottanut palvelun käyttöönsä kirjautumalla palveluun.

Peruuttamisoikeus ei ole voimassa yksittäisiä irtonumeroita tilattaessa.

Tilauksen voi peruuttaa tekemällä vapaamuotoinen ilmoitus asiakaspalveluun. Kesto- ja määräaikaistilauksissa toimitettuja lehtiä ei tarvitse palauttaa.

7. Irtisanominen

Kestotilauksen voi irtisanoa milloin tahansa päättymään joko 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksesta tai kuluvan laskutuskauden lopussa.

Mikäli Asiakas irtisanoo Tilauksen kesken laskutuskauden, veloitetaan Asiakkaalta toimitettujen numeroiden määrä ja digitaalisen tilauksen osalta tilausjaksosta kulunut aika, tai mikäli laskutuskauden lasku on jo maksettu, palautetaan asiakkaalle maksetusta Tilauksesta määrä, joka kattaa laskutuskauden loppuun kuuluvien numeroiden tai tilausjakson ajan arvon. Palautuksen minimimäärä on 5 €. Palautuksista vähennetään palautukseen liittyvät pankki- ja käsittelymaksut. Mikäli Asiakkaalle on jo ehditty lähettää seuraavan lehden numero tämän irtisanoessa Tilauksensa, veloitetaan kyseinen numero Asiakkaalta.

Mikäli Asiakas irtisanoo Tilauksen kesken tarjousjakson, käsitellään tilausta palautuksen määrää laskettaessa normaalihintaisena Tilauksena voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken tilauskauden.

Irtisanomiseksi ei luokitella laskun maksamatta jättämistä.

8. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli Asiakkaan Tilaukseen kuuluva sisältö tai palvelu on virheellinen tai jäänyt toimittamatta, Asiakkaan tulee reklamoida Julkaisijan asiakaspalveluun asian korjaamiseksi.

Virhetilanteissa Julkaisijan vastuu on rajoitettu kyseisen numeron tai palvelun uudelleentoimittamiseen.

Julkaisija ei ole vastuussa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista tai virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

10. Tietosuoja

Asiakastiedot käsitellään Julkaisijan tietosuojaselosteen mukaisesti.

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Julkaisija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita ei sovinnollisesti saada ratkaistua, käsitellään Julkaisijan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiakas voi nostaa kanteen myös kotipaikkakunnan perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Asiakas voi myös viedä asian kuluttajaneuvontaan, jonka jälkeen asia on mahdollista käsitellä kuluttajariitalautakunnassa.

12. Ehtojen muutokset

Julkaisija varaa oikeuden kehittää palveluvalikoimaa sekä toimintaa, minkä vuoksi tilaus- ja käyttöehtoja saatetaan muuttaa. Julkaisija tiedottaa tilausehtojen muutoksista henkilökohtaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta käyttäjäkohtaisesti.

Muutokset astuvat voimaan 30 vuorokauden kuluttua niitä koskevasta ilmoituksesta. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, voi Asiakas irtisanoa Tilauksen päättymään ennen käyttöehtojen muutoksia. Jatkamalla palvelun käyttöä sitoutuu Asiakas noudattamaan muuttuneita ehtoja.

13. Yhteystiedot

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Puh. 0800 188 210 (maksuton, avoinna arkisin klo 9-13)

Sähköposti asiakaspalvelu(at)kuluttaja.fi

Julkaisijan ja toimituksen yhteystiedot

Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.