Pölyimurit

4.95 €

Pölynimurit

11.9.2013| /

Testi tehtiin kansainvälisenä kuluttajaorganisaatioiden ICRT-yhteistyönä.

Imurien suorituskykyä tutkittiin 7 eri testillä. Pölynimukykyä testattiin ensiksi paksulla, villasta tehdyllä ns. wilton-matolla, toiseksi puulattialla ja kolmanneksi raollisella lattialla. Imukykyä testattiin myös imuroimalla matolta lemmikinkarvoja jäljitteleviä synteettisiä karvoja. Lisäksi haluttiin selvittää, kuinka pölynimukyky säilyy mattoa imuroitaessa, kun pölypussi ei ole tyhjä. Isoihin pölypusseihin laitettiin 400 grammaa pölyä, pienempiin sekä 200 että 100 grammaa pölyä. Saatuja arvoja verrattiin tyhjällä pussilla saatuihin tuloksiin. Suorituskykyä arvioitiin vielä mittaamalla, kuinka leveän alueen suutin puhdistaa sekä kuinka hyvin suutin imee seinän vierestä.

Käyttömukavuutta arvioi kolme testaajaa, joista yksi oli noin 60-vuotias ja yksi vähintään 185 cm pitkä mies. Käyttömukavuutta imuroinnin aikana testattiin arvioimalla virtakytkimen sijaintia ja virran säätöä jalalla, suuttimen asennon säätöä jalalla, portaiden imurointia, kynnysten yli menemistä, imurointia matalien huonekalujen alta sekä ohuen maton imurointia. Lisäksi arvioitiin imurin laittamista imurointikuntoon ja takaisin paikoilleen, imurin kunnossapitoa, kuten suuttimen puhdistamista, pölypussin poisottamista ja paikalleen laittamista sekä käyttöohjeita.

Poistoilman puhtautta selvitettiin mittaamalla, kuinka paljon ja minkä kokoisia hiukkasia pääsee suodattimen läpi. Koe tehtiin kullakin imurilla kaksi kertaa.

Ympäristöarvosanassa mitattiin imureiden sähkönkulutusta ja melua. Sähkönkulutus mitattiin imuroimalla täydellä teholla 10 neliömetrin suuruinen matto. Watit suhteutettiin kunkin imurin pölynimukykyyn. Melua mitattiin desibelimittauksilla ja kuuntelemalla. Mittaukset tehtiin sekä 1,6 metrin korkeudelta että 5 metrin päässä imurista. Kuuntelukoe tehtiin viiden metrin päässä imurista.

Imureiden kestävyyttä tutkittiin kahdella tavalla. Moottorin kestävyyttä selvitettiin 550 tuntia kestävällä kokeella, jossa suodattimet ja pölypussit vaihdettiin 100 tunnin välein.  Sähköjohdon kelauksen kestävyyttä tutkittiin kelaamalla johtoa edestakaisin 1 000 kertaa.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.