Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Pölypussillinen imuri.

Pölynimurien testauksessa käytetyt standardit

IEC 60312-1 Vacuum cleaners for household use – Part 1: Dry vacuum cleaners – Methods for measuring the performance

EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use – Part 1: Dry vacuum cleaners – Methods for measuring the performance

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Mittaukset suoritettiin 23 ± 2 °C lämpötilassa suhteellisen kosteuden ollessa 50 % ± 5 %. Imurit olivat kytkettyinä 230 ± 1 % V jännitteeseen. Kaikkien imureiden annettiin käydä kaksi tuntia ennen mittauksien aloittamista. Kaikki mittaukset suoritettiin imurien täydellä teholla, vakiosuulakkeella ja ilmavirran säätöaukko suljettuna, ellei valmistaja ohjeistanut toisin.

Testipölynä käytettiin dolomiittihiekkapölyä, ykköstyypin mineraalipölyä standardin EN 60312-1 mukaisesti. Siivoustesteissä laitteissa käytettiin automaattiasetusta tai turboasetusta, jos sellainen oli käytettävissä.

Siivoustulos

Pölynimukyky matolta testattiin imuroimalla Stratos Dura Air -matolta huonepölyä simuloivaa DMT 8 pölyä. Vakiosuulakkeen lisäksi testattiin turbo- tai moottorisuulake, mikäli sellainen kuului imurin varusteisiin. Pölynpoistoa matolta testattiin myös osittain täydellä pölypussilla.

Pölynimukyky lattialta testattiin imuroimalla dolomiittihiekkapölyä kovalta laattalattialta.

Pölynimukykyä puisen lattian raoista testattiin imuroimalla rakojen pituussuuntaan levitettyä, noin 0,04 g/mm dolomiittihiekkapölymäärää.

Karvojenimukyky matolta testattiin imuroimalla synteettisiä, maksimissaan kahden sentin mittaisia karvoja Wilton-villamatolta. Vakiosuulakkeen lisäksi karvojen imuroinnissa testattiin turbo- tai moottorisuulake, mikäli sellainen kuului imurin varusteisiin.

Vakiosuulakkeen imuroiman alueen leveys testattiin kovalla lattialla, jossa testattiin myös, kuinka läheltä seinää lika imeytyy.

Imuri, jolla imuroidaan mattoa laboratoriossa.

PÖLYNIMUKYKY MATOLTA TESTATTIIN IMUROIMALLA STRATOS DURA AIR -MATOLTA HUONEPÖLYÄ SIMULOIVAA DMT 8 PÖLYÄ. VAKIOSUULAKKEEN LISÄKSI TESTATTIIN TURBO- TAI MOOTTORISUULAKE, MIKÄLI SELLAINEN KUULUI IMURIN VARUSTEISIIN. PÖLYNPOISTOA MATOLTA TESTATTIIN MYÖS OSITTAIN TÄYDELLÄ PÖLYPUSSILLA TAI PÖLYSÄILIÖLLÄ TÄYTTÄMÄLLÄ NIIHIN 100, 200 TAI 400 GRAMMAA TESTIPÖLYÄ ENNEN TESTAUSTA.

Käyttömukavuus

Kolmen hengen testiryhmä, joista yhden henkilön tuli olla vähintään 1,85 m pitkä, arvioi imurointia eri pinnoilla. Laitteista arvioitiin niiden säätöjä ja merkkivaloja, laitteen puhdistamista, kokoamista ja säilyttämistä, kahvan toimivuutta, sekä suodattimien vaihtamista, puhdistusta ja käyttöohjeita. Imurin suulakkeen liikkuvuutta testattiin mittaamalla, kuinka paljon voimaa vaaditaan suulakkeen liikuttamiseksi matolla. Testi suoritettiin imurin täydellä teholla, ja arvioinnissa otettiin huomioon myös liikkuvuus irrallisella matolla.

Poistoilman puhtaus

Imureiden poistoilman puhtautta testattiin mittaamalla, kuinka suuri osuus imurille syötetystä testipölystä (0.3-10μm) kulki imurin läpi päätyen takaisin ilmaan. Suodattamatta jäänyt pöly ilmoitettiin prosentteina huomioiden kaikki koot ≤ 1μm ja 0,3–0,4μm välillä.

Melu

Kolmen hengen ryhmä arvioi imureiden melua niiden käydessä täydellä teholla kovalla lattialla. Imureiden äänenpainetaso desibeleinä mitattiin laitteen yläpuolelta, 1,6 metrin korkeudesta laitteiden käydessä täydellä teholla ja ilmavirran säätöaukon ollessa suljettuna.

Imurilla imuroidaan lattiaa laboratoriossa.

PÖLYNIMUKYKYÄ PUISEN LATTIAN RAOISTA TESTATTIIN IMUROIMALLA RAKOJEN PITUUSSUUNTAAN LEVITETTYÄ, NOIN 0,04 G/MM DOLOMIITTIHIEKKAPÖLYMÄÄRÄÄ.

Sähkönkulutus

Sähkönkulutus (Wh/m2) testattiin imuroimalla mattoa sekä laattalattiaa täydellä teholla ja tyhjällä pölypussilla.

Kestävyys

Moottoreiden kestävyyttä testattiin 550 tunnin käyttökokeella. Imurin pölypussi täytettiin DMT 8 -pölyllä siten, että saavutettiin 20 % alenema ilmavirtaukseen. Imurin putken päähän asetettiin venttiili, josta ilmavirtaus asetettiin 50 % tasolle. Imureita käytettiin 14 minuuttia päällä ja puoli minuuttia sammutettuna. Joka sadannen tunnin kohdalla pölypussi ja suodattimet vaihdettiin. Sähköjohdon kelausta testattiin 1000 kertaa. Sähköjohdon kestävyyden arvosanan ollessa alle neljä rajoitetaan kestävyyden arvosanaa kahdella pisteellä.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock ja ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.