Kuluttajan testi

4.95 €

Mikroaaltouunit

23.1.2019| /

Suorituskyky

Ruoka-annoksen lämmityksen tasaisuus

Arvosanaa varten lämmitettiin lautasellinen ruokaa mikroaaltotoiminnolla. Yhdessä osiossa oli proteiiniseosta ja kahdessa eri määrä perunamuusia. Ennen lämmitystä ruokia säilytettiin viileässä vähintään 12 tuntia.

Tarkoituksena oli lämmittää yhtä aikaa erityyppisiä ruokia ja erikokoisia annoksia ja saada ne tasaisen lämpöisiksi. Ruuat lämmitettiin automaattiohjelmalla, perunoiden lämmitysohjeiden mukaan tai 4 minuutin ajan puolella maksimitehosta. 

Lämmitykseen kulunut aika mitattiin. Lämmityksen jälkeen proteiiniseoksen ja suuremman perunamuusiannoksen lämpötilat mitattiin 9 kohdasta ja pienemmän perunamuusiannoksen 5 kohdasta. Jotta testi läpäistiin, proteiiniseoksen lämpötilan tuli nousta 80-95 °C:een. Mittaukset tehtiin 2 kertaa. Jos erot olivat merkittäviä, tehtiin vielä kolmas mittaus. Jos kolmas mittaus tarvittiin, se pienensi lämmityksen tasaisuuden kokonaisarvosanaa.

Kuumailmatoiminto

Muffineja paistettiin muoteissa kuumailmatoiminnolla. Asetukset ja valmistusaika valittiin käyttöohjeiden mukaan. Jos ohjeita ei ollut, valinnat tehtiin asiantuntijoiden kokemuksen mukaan. Jos muffinit eivät olleet valmiita suositellun paistoajan kuluttua, jatkettiin paistamista mukautetuilla asetuksilla, jotta saatiin parempi lopputulos. Muffinien tuli olla sekä päältä että sisältä kypsiä. Testissä mitattiin myös lämpötila-asetusten tarkkuutta.

Jauhelihan sulatus 

Testissä sulatettiin ½ kiloa naudan jauhelihaa mikroaalto-asetuksella. Tuote oli pakastettu -20 °C:n lämpötilassa ja se sulatettiin automaattiohjelmaa käyttäen sekä manuaalisia ohjelmia käyttäen käyttöohjeita noudattamalla ja laboratorion asiantuntemusta hyödyntämällä.  Ensin jauheliha sulatettiin automaattiohjelmalla, jos sellainen oli. Toisessa vaiheessa käytettiin maahantuojan suosittelemia manuaalisia asetuksia, jos sellaiset olivat saatavilla. Kolmannessa vaiheessa käytettiin manuaalisia asetuksia laboratorion arvion mukaan. Tämä vaihe toteutettiin vain, jos käyttöohjeissa ei ollut suositeltuja asetuksia tai jos tulokset kahdessa ensimmäisessä vaiheessa eivät olleet tyydyttävät.

Testin jälkeen lihan lämpötila mitattiin 5 minuutin päästä sulatuksesta 9 kohdasta lihan sisältä ja 13 kohdasta sen pinnalta. 

Arvosanaan vaikuttivat lämpötilojen keskiarvot ja hajonta, kuumin ja kylmin mitattu lämpötila, sulatusaika sekä sähkönkulutus. Lämpötila ei saanut olla jauhelihan keskellä -2 °C viileämpää eikä 25 °C lämpimämpää, eikä siinä saanut olla kuumia pisteitä. 

Lasagnen sulatus ja lämmitys

Testillä selvitettiin, pystyykö uuni yhdistetyllä toiminnolla kunnolla sulattamaan ja lämmittämään pakastetun lasagnen. Testi tehtiin mikroaalloilla ja grillillä, jos mikrossa oli grilli. Tässä käytettiin automaattisia ja manuaalisia ohjelmia kuten edellisessäkin testissä. Ennen testiä ruokaa pidettiin -20 °C:een pakkasessa. Testissä mitattiin sulatukseen ja lämmitykseen kulunutta aikaa ja lämpötilaeroja tuotteen sisällä. Lämpötilat mitattiin 6 kohdasta lasagnen sisältä. Testi lopetettiin, kun ruoan lämpötila oli yli 68 °C ruoan seisottua 1 minuutin ajan.

Lisäksi 3 hengen raati arvioi tuotteen ulkonäköä, makua ja mehukkuutta.

Pakastepizzan paistaminen

Testissä sulatettiin ja paistettiin pakastepizzan pala. Testi tehtiin grilli- ja mikroaaltotoiminnoilla. Ensiksi pizza paistettiin automaattiohjelmalla, jos sellainen oli. Toisella paistokerralla käytettiin maahantuojan suosittelemia manuaalisia asetuksia, jos sellaiset olivat saatavilla. Kolmannessa vaiheessa käytettiin manuaalisia asetuksia laboratorion arvion mukaan. Tämä vaihe toteutettiin vain, jos käyttöohjeissa ei ollut suositeltuja asetuksia tai jos tulokset kahdessa ensimmäisessä vaiheessa eivät olleet tyydyttävät.

Paahtoleipien grillaus

Kuorettomat, päivän vanhat vaaleat leipäpalat laitettiin grilliin, jota esilämmitettiin 5 minuuttia. Leipäpaloilla peitettiin koko grillausalusta. Testissä mitattiin grillausalueen tehokkuutta ja leipien ruskistumisen tasaisuutta. Testissä käytettiin jälleen ensimmäisessä vaiheessa automaattiohjelmaa, jos sellainen oli. Toisessa vaiheessa käytettiin maahantuojan suosittelemia manuaalisia asetuksia, jos sellaiset olivat saatavilla. Kolmannessa vaiheessa käytettiin manuaalisia asetuksia laboratorion arvion mukaan. Tämä vaihe toteutettiin vain, jos käyttöohjeissa ei ollut suositeltuja asetuksia tai jos tulokset kahdessa ensimmäisessä vaiheessa eivät olleet tyydyttävät.

Broilerin grillaus

Broileria pidettiin ennen valmistamista 6 °C:ssa vähintään 12 tuntia. Reilun kilon kokoinen öljyllä maustettu broileri grillattiin grillin ja mikroaaltojen yhdistelmällä. 

Testissä käytettiin jälleen ensimmäisessä vaiheessa automaattiohjelmaa, jos sellainen oli. Toisessa vaiheessa käytettiin maahantuojan suosittelemia manuaalisia asetuksia, jos sellaiset olivat saatavilla. Kolmannessa vaiheessa käytettiin manuaalisia asetuksia laboratorion arvion mukaan. Tämä vaihe toteutettiin vain, jos käyttöohjeissa ei ollut suositeltuja asetuksia tai jos tulokset kahdessa ensimmäisessä vaiheessa eivät olleet tyydyttävät.

Paistamisen jälkeen broileri seisoi 2 minuuttia, jonka jälkeen lämpötila mitattiin 14 kohdasta. Lämpötilan tuli olla vähintään 85 °C. Jos tätä lämpötilaa ei saavutettu, testi toistettiin muuttamalla asetuksia.

Testissä mitattiin valmistukseen kulunut aika ja sähkönkulutus. Lisäksi broilerista arvioitiin aistinvaraisesti mehevyys, ruskistumisen tasaisuus ja mureus. 

Veden lämmitys tuttipullossa

Tuttipullossa lämmitettiin 180 ml vettä mikroaalloilla maksimiteholla 30 sekuntia. Veden lämpötila mitattiin 20 sekunnin kuluttua. 

Vihannesten ja lohen höyrykypsennys

Vihanneksia ja lohta kypsennettiin höyrytoiminnolla.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyydessä arvioitiin asetukset, puhdistaminen, oven avaaminen ja sulkeminen, näkyvyys sisään, ruuan laittaminen mikroon, mikron varusteet, käytön helppous vammaiselle henkilölle, käytettävissä oleva sisätila sekä käyttöohjeet.

Sähkönkulutus 

Sähkönkulutuksen arvosanassa mitattiin  sähkönkulutusta käytettäessä kuuma ilma -toimintoa sekä sähkönkulutusta valmiustilassa. Lisäksi laitteille laskettiin energiatehokkuuden arvosana. Arvosana kertoo, kuinka suuri on laitteen käyttöteho suhteessa sen liitäntätehoon. 

Melu

Melua arvioi raati 6-portaisella asteikolla.

Turvallisuus

Turvallisuutta mitattiin alan standardien mukaan. Turvallisuudessa otettiin huomioon sekä lämpö- että sähköturvallisuus. Lämpöturvallisuutta mitattiin grillausmoodissa sekä käytettäessä kuuma ilma -toimintoa. Turvallisuus-arvosanalla ei ollut painoa kokonaisarvosanan laskennassa. Sitä käytettiin ainoastaan rajoittavana tekijänä.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.