Jääkaapit

26.10.2011|

Käyttömukavuutta mitattiin testaamalla kuinka helppoa jääkaapin käyttäminen on, esimerkiksi kuinka hyvän otteen saa ovesta ja kuinka paljon sen avaamiseen tarvitaan voimaa sekä kuinka helppo vihanneslokeroa on käsitellä. Lisäksi tutkittiin säätimiä, varoitus- tai merkkivaloja ja -ääniä sekä arvioitiin säilytystilan toimivuutta ja jääkaapin puhdistamista.

Säilytyslämpötilan pysyvyys -arvosanassa testattiin kuinka hyvin jääkaappi pysyy oikeassa lämpötilassa, kun ympäristön lämpötila vaihtelee 10 °C:een ja 32 °C:een välillä. Termostaatti säädettiin ensin niin, että jääkaapin keskilämpötila oli 3 °C. Ympäristön lämpötila oli tällöin 25 °C. Termostaatin säätö pidettiin ennallaan ja ympäristön lämpötila laskettiin ensin 10 °C:een ja nostettiin sen jälkeen 32 °C:een. Tämän jälkeen jääkaapin sisälämpötila mitattiin. Lämpötila ei saanut olla liian korkea eikä liian matala. Paras lämpötila oli mahdollisimman lähellä 3 °C:tta.

Viilennystehon mittaamisen tarkoituksena oli selvittää, kuinka nopeasti jääkaappi viilentää sinne laitetun ruoan. Kaappiin laitettiin tavaraa kymmenen kiloa kutakin jääkaapin sataa litraa kohti. Termostaatti oli asetettu niin, että keskilämpötila oli mahdollisimman lähellä 3 ?C:tta. Kaappiin laitettiin 6 kg lisää tavaraa, joka viilennettiin 25 ?C:eesta 7 ?C:een. Testissä mitattiin aika, joka kului viilentämiseen ilman, että jo jääkaapissa olleet tavarat lämpenivät.

Suositellut asetukset -arvosana kertoo, kuinka hyvin tavoiteltava lämpötila saavutetaan, kun termostaatti on asetettu käyttöohjeiden mukaisesti ja jääkaappi täytetty suurella määrällä tavaroita.

Energian kulutus mitattiin säilytyslämpötilan pysyvyys -testin ja viilennysteho-testin yhteydessä. Tulokset kertovat energian kulutuksen olosuhteissa, jossa ympäristön lämpötila on 25 °C ja termostaatti on säädetty niin, että jääkaapin keskilämpötila on 3 °C.

Kolme testihenkilöä arvioi melua ja tärinää, kun jääkaappi oli käynnissä ja kun termostaatti meni päälle ja pois päältä.