Kuluttajan testi

4.95 €

Induktiotasot

27.7.2020| /

Suorituskyky

Alhaisen lämpötilan ylläpito: Öljytesti

Testi tehtiin pienimmällä ja suurimmalla keittoalueella standardin EN 60350 lausekkeiden 7.2.1 ja 7.2.2 mukaan 30 mm:llä öljyä, jota kuumennettiin minimiasetuksilla. Selvitimme testissä, pystyykö keittotaso pitämään yllä alhaista lämpötilaa. Mittasimme 30 minuutin ajan öljyn lämpötilaa ja laitteen sähkönkulutusta. Maksimilämpötila kirjattiin ylös. 

Lämmön jakautuminen: Lettutesti

Testi perustuu standardiin EN 60350-2 lausekkeeseen 9. Lämmön jakautumista testattiin keskikokoisella keittoalueella. Testissä käytettiin Tefal pan cake frying -pannua.

Lettutaikina tehtiin standardireseptin mukaan. Testi tehtiin käyttöohjeen suosittelemilla asetuksilla, jos sellaiset oli annettu.

Testissä paistettiin 4 lettua peräjälkeen. Kustakin letusta mitattiin paistamisaika, jolloin lettu oli tullut molemmilta puolilta kullanruskeaksi. Lisäksi lettujen ruskistumista vertailtiin aistinvaraisesti. Vertasimme ruskistumisen eroja lettujen välillä, arvioimme kunkin letun ruskistumisen astetta ja ruskistumisen vaihtelua sekä määritimme kunkin letun päävärisävyn. Mittasimme myös sähkönkulutuksen.

Keittotason maksimaalinen kapasiteetti: Ranskalaisten perunoiden uppopaistaminen 

Testi tehtiin standardin EN 60350-2, lausekkeen 10 mukaan. Ranskalaiset perunat uppopaistettiin 180-asteisessa öljyssä suurimmalla keittoalueella. Samanaikaisesti muilla keittoalueilla kiehutettiin vettä. Testissä selvitettiin, kuinka hyvin keittotaso pystyy pitämään lämpötilan korkealla kaikilla keittoalueilla yhtä aikaa. Ranskalaisia perunoita paistettiin useassa erässä. Testi kesti kokonaisuudessaan 45 minuuttia.

Testissä mitattiin, kuinka kauan öljy kesti kuumentaa 180 °C:seen, kuinka monta erää ranskalaisia ehdittiin paistaa ja kuinka paljon sähköä kokonaisuudessaan kului.

Lämmön siirtäminen: Veden kuumentaminen

Vettä kuumennettiin standardin EN 60350-2 lausekkeen 7 mukaan, jonka avulla määriteltiin, kuinka hyvin lämpö siirtyy keittoalueelta kattilassa olevaan veteen. Testissä mitattiin aika, jossa vesi lämpeni 15 asteesta 90 asteeseen. Testi tehtiin pienimmällä ja suurimmalla keittoalueella maksimiasetuksilla ilman booster-tehokuumennusta. Lopuksi kirjasimme käytetyn veden määrän - joka määritellään standardissa – kuumennusajan litraa kohti, sähkönkulutuksen sekä laskimme keittoalueiden tehokkuuden. 

Lämmön jakautuminen laajennetulla keittoalueella: Vehnäjauhojen ruskistus

Vehnäjauhoja ruskistettiin laajennetulla keittoalueella niissä malleissa, joissa se oli mahdollista.

Vehnäjauhoja ruskistamalla haluttiin määrittää ja visualisoida laajennetun keittoalueen lämmön jakautumista. Ruskistumisen tasaisuutta arvioitiin aistinvaraisesti.

Jauhot levitettiin rasvattuun pannuun, jota kuumennettiin korkeimmalla asetuksella, kunnes jauho ruskistui tasaisesti. Testissä käytetyn astian ulkopuolen piti olla laajennetulle keittoalueelle soveltuva.

Ruskistumiseen kulunut aika mitattiin.

Käyttömukavuus

Testasimme, kuinka helppoa on ohjelmoida keittotasot, käyttää lisätoimintoja, käyttää yhtä aikaa kaikkia keittoalueita ja puhdistaa tasot. Arvioimme myös käyttöohjeiden toimivuuden.

Sähkönkulutus

Mittasimme sähkönkulutuksen valmiustilassa sekä yllä mainittujen testien yhteydessä. 

Turvallisuus

Lämpöturvallisuus

Mittasimme lämpötiloja keittoalueiden välistä, ohjauspaneelista sekä keittotason kehyksestä ja keittoalueiden jäännöslämpöä.

Muut turvallisuustestit

Teimme tyhjän pannun testin, jossa mittasimme saavutetun enimmäislämmön ennen tehon pienenemistä ja ajan, jossa maksimilämpötila saavutettiin sekä tehon pienenemisprosentin. 

Ylikiehumistestissä selvitimme, kuinka keittotaso reagoi, jos sen ja ohjauspaneelin päälle tulvii vettä. Katkaiseeko keittotaso virran, tekeekö se sen nopeasti ja kuuluuko laitteesta varoitusääni.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuuden tarkastus tehdään keittotason maksimaalisen kapasiteetin testauksen yhteydessä, kun kaikki keittoalueet ovat yhtä aikaa käytössä. Turvatarkastus tehdään visuaalisesti, jossa varmistetaan, löytyykö laitteesta jotain sähköistä poikkeamaa. Sormitesti tehdään vain, jos vika on selvästi havaittavissa.

Melu

Kolmen asiantuntijan tiimi arvioi melua 5-portaisella asteikolla käytön aikana. Melua syntyy käytön aikana käytettäessä korkeita lämpötiloja ja booster-tehokuumennusta. Sitä syntyy myös esimerkiksi kylmäilmapuhaltimesta ja magneettikentästä. Jotkut kylmäilmapuhaltimet käyvät pitkään vielä sen jälkeen, kun keittotaso on laitettu pois päältä. 


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.