Hiomakoneet

3.8.2005| /

Testi tehtiin eurooppalaisena ICRT -yhteistyönä. Osa testatuista tuotteista on testattu tänä vuonna. Edellisen kerran testasimme laitteita vuonna 2002, ja osa edelleen markkinoilla olevien laitteiden tuloksista perustuu tuohon testiin. Tulokset on päivitetty vastaamaan muuttunutta testausmenetelmää. Testissä testattiin pääasiassa kotikäyttöön tulevia laitteita, ja testi mitoitettiin tasolle, joka edustaa kotikäytössä erittäin hyvää tasoa.

Suorituskyky
Pääpaino vertailussa on suorituskyvyllä. Koneita kokeiltiin sekä karkeassa hionnassa että viimeistelyhionnassa. Laitteilla hiottiin ennalta määriteltyjä pintoja. Kunkin laitteen poistaman materiaalin määrä mitattiin punnitsemalla työkappale ennen ja jälkeen hionnan. Testissä käytettiin eri hiomapaperikarkeuksia. Suorituskykytestin yhteydessä arvioitiin myös laitteen pölynpoiston tehokkuus. Suorituskyky rajoittaa kokonaisarvosanaa, mikäli sen arvo on enintään 3.

Käsiteltävyys
Laitteen käsiteltävyyttä arvioi kolme asiantuntijaa. Käsiteltävyyden arvosanassa otettiin huomioon myös muut testattaessa saadut kokemukset laitteesta.

Kestävyys
Jokaisella laitteella hiottiin työ- ja lepojaksoja vuorotellen, kunnes tavoitteena oleva materiaalimäärä oli poistettu työkappaleesta. Jos laite kesti tämän rikkoontumatta, se sai täydet pisteet. Koska kaikilla laitteilla poistettiin sama määrä ainetta, tehokkaammat laitteet selvisivät vähimmillä työjaksoilla ja pienitehoisimmat joutuivat käymään vastaavasti kauemmin.

Kestävyysmittauksella simuloitiin rasitusta, joka vastaa tavallisen kotikäyttäjän noin kymmenen vuoden käyttöä. Kestävyys rajoittaa kokonaisarvosanaa. Jos kestävyyden arvosana on ennen pyöristystä alle 2,5, ei kokonaisarvosana voi olla tätä suurempi.

Ominaisuudet
Ominaisuuksia arvioitaessa otettiin huomioon käynnistyskytkimen tyyppi ja nopeudensäädön toteutus. Muita arviointikohteita olivat muun muassa pölynpoiston toteutus, kädensijojen muotoilu ja mahdolliset merkkivalot.

Käyttöohjeet
Kolme henkilöä arvioi käyttöohjeet.

Kulmahionta
Kokeiltiin, miten lähelle kulmaa päästään hiomaan.

Pölynpoisto
Pölynpoistoa arvioitaessa otettiin huomioon, voidaanko laitteeseen kytkeä pölynimuri vai onko siinä oma pölypussi.

Melu
Koneen melu mitattiin ja laitteet pisteytettiin tulosten mukaisesti.

Turvallisuus
Tarkastettiin, että laitteet noudattavat eurooppalaisia turvallisuusstandardeja. Turvallisuudella ei ole erillistä painoarvoa testissä, mutta turvallisuuspuutteet rajoittavat testin kokonaisarvosanaa silloin kun pyöristämätön arvosana on alle 2.5. Turvallisuutta ei ole otettu erikseen näkyviin arvosanana taulukkoarvosteluihin.