Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

Tasohiomakone.

Suorituskyky

Poistoteho testattiin mänty- ja pyökkilevyillä. Levyt punnittiin ennen ja jälkeen testien. Materiaalin poistotehoa testattiin hiomapaperin karkeuksilla P60, P120, P180 ja P240. Karkeammilla papereilla (P60 ja P120) koneita painettiin puulevyyn 30 Newtonin voimalla ja hienommilla papereilla (P180 ja P240) 10 Newtonin voimalla. Puuta hiottiin pitkillä vedoilla puun syiden suuntaisesti. Testi kesti 5 minuuttia kerrallaan. Testit tehtiin kahdella eri koneella. Suorituskykytestin yhteydessä arvioitiin myös laitteen pölynpussin toimivuus ja työn jälki.

Lisäksi arvioitiin hiomisen helppous vaikeapääsyisissä paikoissa, kuten kulmissa. Joissakin tapauksissa koneen runko tai vaikka hiomapaperin puristimet voivat estää pääsyn työstettävän kappaleen reunoille tai kulmiin.

Tasohiomakoneita, jotka ovat kiinni testauslaitteessa sekä puupölkkyjä.

Testilaite liikuttaa koneita tasaisella voimalla ja nopeudella.

Käyttömukavuus

Laitteen käyttömukavuutta arvioi kolme asiantuntijaa. He kiinnittävät huomiota laitteen tärinään, pölyn käsittelyyn, sekä painikkeisiin, kahvaan ja runkoon. Lisäksi he arvostelivat hiomapaperin kiinnittämisen ja irrottamisen helppouden ja laitteen puhdistamisen. Yleisessä käyttäjäarviossa otettiin huomioon myös koko testin aikana saadut kokemukset laitteesta.

Kestävyys

Kestävyystesti tehtiin mäntylevyillä erityisellä testilaitteella. Testissä käytettiin hiomakoneita täydellä teholla. Jokaisella laitteella hiottiin työ- ja lepojaksoja vuorotellen, kunnes tavoitteena oleva materiaalimäärä oli poistettu työkappaleesta. Jos laite kesti tämän rikkoontumatta, se sai täydet pisteet. Koska kaikilla laitteilla poistettiin sama määrä puuta, tehokkaammat laitteet selvisivät vähemmillä työjaksoilla ja pienitehoisimmat joutuivat käymään vastaavasti kauemmin. Keskimäärin laitteita kuormitettiin noin 50 tunnin ajan. Tämä vastaa kotikäytössä vuosien käyttöä.

Kaksi tasohiomakonetta, jotka ovat kiinni testauslaitteessa. Tasohiomakoneilla hiotaan puupölkkyjä.

Monipuolisuus ja ominaisuudet

Ominaisuuksia arvioitaessa otettiin huomioon hiomapaperin kiinnitystavat ja nopeudensäädön toteutus. Muita arviointikohteita olivat johdon pituus, kahvojen toteutus, imuriadapteri, pölypussi ja mahdolliset vaihdettavat hiomatasot.

Melu

Testissä mitattiin melualtistus käyttäjälle. Lisäksi asiantuntijat arvioivat melun häiritsevyyttä subjektiivisesti.

Käyttöohjeet

Kolme henkilöä arvioi käyttöohjeet. Selkeyden lisäksi arvioitiin turvallisuusohjeet ja ympäristöön liittyvä ohjeistus.

Turvallisuus

Tarkastettiin, että laitteet noudattavat eurooppalaisia turvallisuusstandardeja. Turvallisuudella ei ole erillistä painoarvoa testissä, mutta merkittävät turvallisuuspuutteet rajoittavat testin kokonaisarvosanaa. Testin laitteissa ei ollut turvallisuuspuutteita.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Sivun kuvat: ICRT ja IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.