Näin luet testejä

Suurin osa sivuilla julkaistavista testeistä on tehty kansainvälisenä yhteistyönä. Yhteistestit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

Yhteistyötä koordinoi ICRT (International Consumer Research and Testing Ltd.), jonka jäseninä on kuluttajajärjestöjä ympäri maailmaa. ICRT:n tarkoitus on auttaa jäseniään tekemään kattavia ja luotettavia tuotetestejä.

ICRT:n jäsenenä voi olla vain kuluttajaorganisaatio, joka testauttaa tuotteita ja julkaisee tulokset kuluttajille suunnatussa lehdessä ja/tai internetissä. Testituloksia saa julkaista vain lehdissä tai muissa julkaisuissa, joissa ei ole mainoksia. Jäsenen pitää olla puolueeton: se ei saa olla riippuvainen tuotteita valmistavista ja myyvistä yrityksistä. Sen pitää olla riippumaton myös poliittisista puolueista.

Jäsenet sopivat yhdessä, mitä tuotteita testataan ja mihin ominaisuuksiin testeissä kiinnitetään huomiota. Testattavat tuotteet ostetaan markkinoilta satunnaisesti valituista kaupoista.

ICRT-yhteistyössä tehtyjen testien testaus- ja kuva-aineiston käyttämistä ja julkaisemista rajoittavat ICRT:n, sen osakasorganisaatioiden, Kuluttaja-lehden ja sen avustajien tekijänoikeudet.

Arvostelu

Kokonaisarvosana muodostuu eri osa-alueiden arvosanoista. Esimerkiksi pölynimurit saavat arvosanan siitä, kuinka hyvin laite imee pölyä matolta, kuinka kovaa ääntä se pitää, kuinka kestävä imuri on ja niin edelleen.

Osa-alueita voi testistä riippuen olla kymmeniä tai jopa satoja. Sen vuoksi kaikkien osa-alueiden arvosanoja ei julkaista, vaan nähtävillä on testin kokonaisarvosana ja tärkeimmät kokonaisarvosanaan vaikuttavat arvostelukohteet.

Väliarvosanojen arvosteluasteikko on 1 – 10. Kokonaisarvosanojen asteikko on 1 – 100, jotta pienetkin erot tuotteiden välillä saadaan näkyviin. Vanha arvosana-asteikko 1 – 5 oli käytössä syyskuuhun 2014 asti.

Arvosanat on pyöristetty, jotta suurta taulukkoa on mahdollisimman helppo lukea. Tarkkojen arvosanojen julkaiseminen ei ole mielekästä myöskään sen vuoksi, että saman tuotemallin eri tuoteyksilöissä on yleensä vähäisiä eroja: esimerkiksi kaksi samanmerkkistä ja -mallista televisiota saattaisivat saada jostakin mittauksesta toisistaan hieman poikkeavan tuloksen. Esimerkiksi kokonaisarvosanoja laskettaessa käytetään kuitenkin tarkkoja arvoja.

Arvosanat

Kiireiset lukijat on otettu huomioon esimerkiksi siten, että kokonaisarvosana ilmaistaan jatkossa paperilehdessä pisteiden (1 – 100) lisäksi myös helposti hahmotettavina tähtinä. Kuluttaja.fi:ssä julkaistavissa taulukoissa julkaistaan useampia väliarvosanoja kuin paperilehdessä. Alla olevassa taulukossa vasemmalla on vanha ja oikealla uusi asteikko. Testien lähdeaineiston arvosteluskaala on 0,5 – 5,5 pistettä.

Syyskuuhun 2014 mennessä julkaistujen testien arvosteluasteikko on 1 – 5. Uusi arvosteluasteikko on käytössä lokakuusta 2014 lähtien.

asteikko-nettin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huom! Osa testeistämme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään esimerkiksi referenssilaitteiden avulla samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään.

Tarkistamme saatavuuden myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Tämä koskee erityisesti testikategorioita kodinkoneet, koti ja puutarha, puhelimet ja tietokoneet, sekä ääni ja kuva.