Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhteistyössä eri maiden kuluttajalehtien kanssa.

Mikroaaltouuni.

Suorituskyky

Ruoka-annoksen lämmityksen tasaisuus

Arvosanaa varten mikrossa lämmitettiin lautasellinen ruokaa. Ennen lämmitystä ruokia säilytettiin viileässä vähintään 12 tuntia. Tarkoituksena oli lämmittää yhtä aikaa erityyppisiä ruokia ja erikokoisia annoksia sekä saada ne tasaisen lämpöisiksi. Ruuat lämmitettiin automaattiohjelmalla, perunoiden lämmitysohjeiden mukaan tai 4 minuutin ajan puolella maksimitehosta. Lämmitykseen kulunut aika mitattiin. Lämmityksen jälkeen proteiiniseoksen ja suuremman perunamuusiannoksen lämpötilat mitattiin 9 kohdasta ja pienemmän perunamuusiannoksen 5 kohdasta. Jotta testi läpäistiin, proteiiniseoksen lämpötilan tuli nousta 80‒95 °C:een. Mittaukset tehtiin 2 kertaa. Jos erot olivat merkittäviä, tehtiin vielä kolmas mittaus. Jos kolmas mittaus tarvittiin, se pienensi lämmityksen tasaisuuden kokonaisarvosanaa.

Kiertoilmatoiminto

Muffineja paistettiin muoteissa kiertoilmatoiminnolla. Asetukset ja valmistusaika valittiin käyttöohjeiden mukaan. Jos ohjeita ei ollut, valinnat tehtiin laboratorion asiantuntijoiden parhaimmiksi päätellyillä asetuksilla. Jos muffinit eivät olleet valmiita suositellun paistoajan kuluttua, jatkettiin paistamista mukautetuilla asetuksilla, jotta saatiin parempi lopputulos. Muffinien tuli olla sekä päältä että sisältä kypsiä.

Jauhelihan sulatus

Testissä sulatettiin puoli kiloa naudan jauhelihaa sulatusasetuksella. Tuote oli pakastettu -20 °C:n lämpötilassa ja se sulatettiin automaattiohjelmaa käyttäen, jos sellainen mikrosta löytyi, tai manuaalisesti. Testin jälkeen lihan lämpötila mitattiin 5 minuutin kuluttua sulatuksesta yhdeksästä kohdasta lihan sisältä ja 13 kohdasta sen pinnalta. Arvosanaan vaikuttivat lämpötilojen keskiarvot ja hajonta, kuumin ja kylmin mitattu lämpötila, sulatusaika sekä sähkönkulutus. Lämpötila ei saanut olla jauhelihan keskellä viileämpää kuin –2 °C eikä lämpimämpää kuin 25 °C.

Lasagnen sulatus ja lämmitys

Testillä selvitettiin, pystyykö mikro yhdistetyllä toiminnolla kunnolla sulattamaan ja lämmittämään pakastetun lasagnen. Testi tehtiin mikrotoiminnolla ja grillillä, jos mikrossa oli grilli. Testissä käytettiin automaattiasetusta, tai laboratorion asiantuntijoiden parhaaksi pääteltyjä asetuksia kuten edellisessäkin testissä. Ennen testiä ruokaa pidettiin pakkasessa -20 °C:ssa. Testissä mitattiin sulatukseen ja lämmitykseen kulunutta aikaa ja lämpötilaeroja tuotteen sisällä. Lämpötilat mitattiin 6 kohdasta lasagnen sisältä.

Pakastepizzan paistaminen

Testissä sulatettiin ja paistettiin pakastepizzan pala grillitoiminnolla. Testi suoritettiin mikrosta löytyvällä automaattiohjelmalla, tai manuaalisesti jos automaattiohjelmaa ei ollut.

Paahtoleipien grillaus

Vaaleata leipää grillattiin viisi minuuttia. Leivällä peitettiin koko grillausalusta. Testissä mitattiin grillausalueen tehokkuutta ja leipien ruskistumisen tasaisuutta. Testissä käytettiin automaattiohjelmaa tai sellaisen puuttuessa laboratorion valitsemaa asetusta.

Broilerin grillaus

Ennen broilerin valmistamista sitä pidettiin 6 °C:ssa vähintään 12 tuntia. Reilun kilon kokoinen broileri grillattiin mikro- ja grillitoiminnolla. Testissä käytettiin jälleen ensimmäisessä vaiheessa automaattiohjelmaa, jos sellainen oli, tai manuaalisilla asetuksilla.

Paistamisen jälkeen broileri seisoi 2 minuuttia, jonka jälkeen lämpötila mitattiin 14 kohdasta. Lämpötilan tuli olla vähintään 85 °C. Jos tätä lämpötilaa ei saavutettu, testi toistettiin muuttamalla asetuksia. Testissä mitattiin valmistukseen kulunut aika, sähkönkulutus. Lisäksi broilerista arvioitiin mehevyys, ruskistumisen tasaisuus ja mureus.

Veden lämmitys tuttipullossa

Tuttipullossa lämmitettiin 180 millilitraa vettä maksimiteholla 30 sekuntia. Veden lämpötila mitattiin 20 sekunnin kuluttua.

Vihannesten ja lohen höyrykypsennys

Vihanneksia ja lohta kypsennettiin höyrytoiminnolla.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyydessä arvioitiin seuraavia asioita: asetukset, oven avaaminen ja sulkeminen, näkyvyys sisään, ruuan laittaminen mikroon sekä käyttöohjeet.

Sähkönkulutus

Sähkönkulutuksen arvosanassa mitattiin laitteiden energiatehokkuutta sekä sähkönkulutusta valmiustilassa. Energiatehokkuus-arvosana kertoo, kuinka suuri on laitteen käyttöteho suhteessa sen liitäntätehoon.

Melu

Raati arvioi melua mikrotoiminnon ollessa päällä. Myös asetusten merkkiäänet huomioitiin.

Turvallisuus

Turvallisuutta mitattiin alan standardien mukaan. Turvallisuudessa otettiin huomioon sekä lämpö- että sähköturvallisuus. Lämpöturvallisuutta mitattiin grillaustoiminnon aikana sekä käytettäessä kiertoilmatoimintoa. Turvallisuus-arvosanalla ei ollut painoa kokonaisarvosanan laskennassa. Sitä käytettiin ainoastaan rajoittavana tekijänä.

Testitulokset

Artikkeli

Henkilö mittaamassa lasagnen lämpötilaa lämpömittarilla ja merkitsemässä tuloksia monisteeseen.

Lasagnen lämmitys- ja sulatustestissä mitattiin kulunutta aikaa ja lämpötilaeroja tuotteen sisällä. Lämpötilat mitattiin 6 kohdasta lasagnen sisältä.

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock ja ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.