Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden kuluttajalehtien kanssa.

Ruuan valmistaminen

Maksimaalinen kapasiteetti: Ranskalaisten perunoiden uppopaistaminen

Testissä mitattiin, kuinka hyvin keittotaso pystyy pitämään lämpötilan korkealla kaikilla keittoalueilla yhtä aikaa. Ranskalaiset perunat uppopaistettiin 180-asteisessa öljyssä suurimmalla keittoalueella. Muilla keittoalueilla kiehutettiin samanaikaisesti vettä. Testissä mitattiin, kuinka kauan kesti ennen kuin öljy kuumentui 180-asteiseksi, ja kuinka monta erää ranskalaisia perunoita ehdittiin paistaa. Testi kesti kokonaisuudessaan 45 minuuttia.

Matalan lämpötilan ylläpito: Öljytesti

Testillä selvitettiin, pystyykö keittotaso pitämään yllä matalaa lämpötilaa. Testi tehtiin pienimmällä ja suurimmalla keittoalueella 30 mm:llä öljyä, jota kuumennettiin minimiasetuksilla. Öljyn lämpötilaa mitattiin 30 minuutin ajan. Maksimilämpötila kirjattiin ylös.

Lämmön jakautuminen: Lettutesti

Lämmön jakautumista testattiin lettupannulla keskikokoisella keittoalueella. Testi tehtiin käyttöohjeen suosittelemilla asetuksilla, jos sellaiset oli annettu. Muussa tapauksessa letuille määriteltiin tietty paistoajan vaihteluväli.

Testissä paistettiin 4 lettua peräjälkeen samoilla asetuksilla. Kustakin letusta mitattiin paistamisaika, jossa lettu tuli molemmilta puolilta kullanruskeaksi. Kokonaisvalmistusaikaan lisättiin esilämmitysaika.

Lettujen ruskistumisen astetta verrattiin aistinvaraisesti kustakin kolmesta viimeksi paistetusta letusta erikseen sekä niiden välillä. Lisäksi laskettiin kunkin letun tummimman ja vaaleimman sävyn erotus sekä määritettiin kullekin letulle päävärisävy. Ulkonäöstä annettiin myös yleisarvosana.

Lämmön jakautuminen yhdistettävällä keittoalueella: Vehnäjauhojen ruskistus

Vehnäjauhoja ruskistamalla selvitettiin yhdistetyn keittoalueen lämmön jakautumista. Jauhot levitettiin rasvattuun pannuun, jota kuumennettiin korkeimmalla asetuksella, kunnes jauhot ruskistuivat. Ruskistumisen tasaisuus arvioitiin aistinvaraisesti ja ruskistumiseen kulunut aika mitattiin.

Lämmön siirtäminen: Veden kuumentaminen

Vettä kuumentamalla määriteltiin, kuinka hyvin lämpö siirtyy keittoalueelta kattilassa olevaan veteen. Testissä mitattiin aika, jossa keittotasolla kuumennettu vesi lämpeni 15 asteesta 90 asteeseen. Testi tehtiin pienimmällä ja suurimmalla keittoalueella maksimiasetuksilla ilman booster-tehokuumennusta.

Lopuksi kirjasimme käytetyn veden määrän ja kuumennusajan litraa kohti molemmilla keittoalueilla ja laskimme keittotason tehokkuuden.

Induktiotasolla kattila, jossa on öljyä ja lämpömittari.

Testissä selvitettiin, pystyykö keittotaso pitämään yllä matalaa lämpötilaa. Öljyä kuumennettiin minimiasetuksilla ja sen lämpötilaa mitattiin 30 minuutin ajan.

Käyttömukavuus

Testasimme, kuinka helppoa keittotasot on puhdistaa ja ohjelmoida, kuinka helppokäyttöisiä lisätoiminnot ovat ja kuinka helposti kaikkien keittoalueiden yhtäaikainen käyttö käy. Arvioimme myös käyttöohjeet.

Sähkönkulutus

Mittasimme sähkönkulutuksen valmiustilassa sekä kaikkien testien yhteydessä.

Turvallisuus

Lämpöturvallisuus

Mittasimme ylimpiä lämpötiloja keittoalueiden välistä, ohjauspaneelista sekä keittotason mahdollisesta kehyksestä. Lisäksi mittasimme keittoalueiden jäännöslämpöä.

Muut turvallisuustestit

Tyhjän pannun testissä mitattiin enimmäislämpö ennen tehon pienenemistä ja aika, jossa maksimilämpötila saavutettiin sekä tehon pienenemisprosentti.

Ylikiehumistestissä selvitimme, kuinka keittotaso reagoi, jos sen ja ohjauspaneelin päälle tulvii vettä. Katkaiseeko keittotaso virran, tekeekö se sen nopeasti ja kuuluuko laitteesta varoitusääni.

Sähköturvallisuus

Sähköturvallisuus tarkastettiin keittotason maksimaalisen kapasiteetin testauksen yhteydessä, jossa kaikki keittoalueet olivat yhtä aikaa käytössä. Tarkastus oli visuaalinen, jossa varmistettiin, löytyykö laitteesta jotain sähköistä poikkeamaa.

Melu

Kolmen asiantuntijan tiimi arvioi melua 5-portaisella asteikolla käytön aikana. Melua syntyy korkeissa lämpötiloissa ja booster-tehokuumennuksessa sekä esimerkiksi kylmäilmapuhaltimesta ja magneettikentästä. Jotkut kylmäilmapuhaltimet käyvät pitkään vielä sen jälkeen, kun keittotaso on laitettu pois päältä.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock ja ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.