Kuluttajan testi

4.95 €

Vedenkeittimet

7.12.2016|

Suorituskyky

Kiehumisnopeus ja sähkönkulutus 1 litralla vettä

Keitin täytettiin litralla 15-asteista vettä. Kiehumisaikaa mitattiin, kunnes laite katkaisi virran. Lisäksi mitattiin veden lämpötila ja sähkönkulutus. Testi tehtiin kaksi kertaa ja mittaustuloksista laskettiin keskiarvo.

Automaattinen virran katkaisu

Keitin täytettiin jälleen litralla 15-asteista vettä. Kiehumisen alkamisen ja virran katkaisun välinen aika ja sähkönkulutus mitattiin.

Kiehumisnopeus ja sähkönkulutus pienimmällä vesimäärällä

Testi tehtiin samalla tavalla kuin ensimmäinen kiehumistesti, mutta pienimmällä mahdollisella vesimäärällä, jonka laitteella voi keittää.

Kalkkisuodattimen tehokkuus

Litra 15-asteista vettä keitettiin 20 kertaa. Kerääntynyt kalkin määrä arvioitiin 5-portaisella asteikolla, jonka jälkeen myös kalkkisuodattimen laatu ja tehokkuus arvioitiin. Kalkkisuodattimen toimivuudessa otettiin huomioon kalkin määrä, joka tarttui siihen, eikä jäänyt juomaveteen.

Käyttömukavuus

Testasimme, kuinka helposti vedenkeittimen pystyy täyttämään ja kuinka helppoa siitä on kaataa. Lisäksi testasimme laitteen puhdistamista, kannun käsittelyä, virtanapin toimivuutta ja keittimen säilyttämistä. Myös käyttöohjeet käytiin läpi.

Rakenteen ja materiaalien laatu

Keittimien rakennetta ja materiaaleja arvioitiin tarkastelemalla ja tunnustelemalla laitteiden jämäkkyyttä ja liitoskohtia.

Melu

Melu mitattiin desibelimittarilla sekä arvioitiin aistinvaraisesti.

Sähkönkulutus valmiustilassa

Sähkönkulutusta mitattiin keittimen ollessa valmiustilassa.

Turvallisuus

Sähköturvallisuus

Laitteen sähköturvallisuus arvioitiin yksinkertaisella visuaalisella tarkastuksella.  Muun muassa laitteen eristys, johdon suoja ja jännite tarkistettiin.

Lämpöturvallisuus

Kannun ulkopinnan lämpötiloja mitattiin kiehumistestien aikana niistä kohdista, joita kosketetaan: kahvasta, kannen kahvasta ja nappuloista.

Kemikaaliturvallisuus

Vedenkeittimessä keitettiin kolme kannullista tislattua vettä. Viimeistä keitinvettä seisotettiin kannussa 24 tuntia huoneenlämmössä. Tämän jälkeen keitinvedestä mitattiin Bisfenoli A:ta, raskasmetalleja, bromattuja palonestoaineita ja PAH-yhdisteitä.

Muu turvallisuus

Keittimistä tarkistettiin, onko niissä vaaraan viittaavia symboleja tai mainintaa, ettei tuotteessa ole Bisfenoli-A:ta. Testasimme myös, voiko laite olla päällä, kun kansi on auki tai kun kannu on tyhjä. Lisäksi testattiin, voiko laitetta käyttää, kun se on täytetty 20 % yli maksimitason.

Veden haju ja maku

Kemikaaliturvallisuustestissä keitetyn ja 24 tuntia seisoneen veden hajua ja makua arvioitiin aistinvaraisesti. Arvosanalla ei ollut painoa, vaan se vaikutti vain rajoittavasti kokonaisarvosanaan.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.