Ulkoiset kiintolevyt

15.9.2010|

Testi tehtiin kuluttajaviranomaisten ja -järjestöjen kansainvälisenä yhteistyönä. Testissä oli mukana 19 ulkoista kiintolevyä.

Testeissä käytettiin tietokonetta, jossa oli Windows 7 -käyttöjärjestelmä.

Suorituskykymittaukset tehtiin jokaisella testinäytteellä kolmeen kertaan. Suorituskykyarvostelu perustuu USB-liitännän kautta tehtyihin mittauksiin. Mittauksissa käytettiin soveltuvia analysointiohjelmistoja.

Kirjoitus-ja lukunopeutta testattiin kopioimalla 1 Gt:n tiedosto tyhjälle ulkoiselle kiintolevylle ja takaisin tietokoneelle. Testi toistettiin noin 2000 pienemmällä tiedostolla, joiden koko oli yhteensä noin 1 Gt. Samat testit tehtiin myös noin 95 % täysillä kiintolevyillä.

Kestävyyden arvioimiseksi kiintolevyille tehtiin kaatumis- tai pudotustestit. Lisäksi mitattiin kiintolevyn aiheuttama tärinä ja kotelon sekä kiintolevyn lämpötilat 15  ja 90 minuutin käynnissäolon jälkeen.

Työpöytäkäyttöön tarkoitettujen kiintolevyjen osalta arvioitiin laitteiden kaatumisriski. Kannettaville kiintolevyille tehtiin pudotustestit 75 cm:n korkeudelta puiselle lattialle. Ensin sammutetut kiintolevyt pudotettiin 10 kertaa. Sen jälkeen testi toistettiin kopioinnin ollessa käynnissä.

Käyttömukavuutta arvoitaessa arvosteltiin laitteen käyttöohje, käyttöönotto, ohjelmisto, käyttökytkimet ja kannettavuus. Lisäksi mitattiin kiintolevyn käynnistymisnopeus usb-liitännän kytkemisestä toimintavalmiuteen.

Monipuolisuutta arvioitaessa otettiin huomioon erikoisominaisuudet, kuten salasanasuojaus sekä mukana toimitettujen ohjelmistojen monipuolisuus.

Ympäristöasiat-arvosanaan vaikutti mitattu tehontarve sekä melu. Tehontarve mitattiin valmiustilassa ja kopioinnin aikana. Melu  mitattiin metrin etäisyydeltä.