Kuluttajan testi

4.95 €

Televisiot

22.12.2016|
Testi tehtiin kansainvälisenä kuluttajaorganisaatioiden ICRT-yhteistyönä.

Kuvanlaatua arvioitiin perusteellisten mittausten lisäksi katselukokeilla, joihin osallistui viisi asiantuntijaa. Testiryhmä käytti arviointiaineistona valokuvia, tavallista ohjelmaa ja testikuvaa. Ennen testien alkamista televisioiden kuva säädettiin mahdollisimman hyväksi.

Käytännön katselutesteissä eri lähdemateriaaleille (DVB-T/C, HDTV 1080i, DVB-T/C MPEG4 HD) käytettiin tarvittaessa eri kuvasäätöjä. DVB-T ja DVB-C -signaalit lähetettiin televisioihin mpeg2-muodossa 8 Mb/s bittivirralla ja 720 x 576 tarkkuudella. HDTV-testissä (1080i) kuva lähetettiin mpeg2-muodossa korkealla bittivirralla ja DVB-C HD -testissä mpeg4-muodossa 16 Mb/s bittivirralla ja 1920 x 1080 tarkkuudella.

Kuvasignaalit välitettiin testattuihin televisioihin Rohde&Schwarzin laboratoriotesteihin tarkoitettujen testilaitteiden kautta. Vain 3D-materiaali toistettiin blu-ray-soittimesta. Ultra HD -materiaali toistettiin tietokoneen kautta. Materiaali oli kuvattu ammattilaistasoisella 4K-kameralla. Ultra-HD -kuvamateriaalia katsottiin USB-liitännän kautta (3840 x 2160, 25 Hz). Jokaisella signaalityypillä arvioitiin kaksi videonäytettä. Arvostelua on muutettu siten, että edellä mainittujen, optimisäädöillä tehtyjen kuvanlaadun testien lisäksi arvosteltiin niin sanottu ’home mode’, jota televisiot ehdottavat oletussäädöksi laitetta käyttöön otettaessa. Tälle kuvasäädölle annettiin suuri painoarvo kuvanlaadun arvosanaa laskettaessa.

Kirkkauden, kontrastin, katselukulman ja heijastusten arvioinnissa käytettiin sopivia testikuvia. Kuvasignaali välitettiin hdmi-liitännän kautta. Myös kontrastia ja kirkkautta mitattiin televisioiden ’home mode’ -tilassa. Katselukulmat mitattiin television optimisäädöillä.

Valovuotoja paneelista tutkittiin mittaamalla mustan kuvan kirkkautta ruudun eri kohdista. Huomiota kiinnitettiin erityisesti taustavalon epätasaisuuteen. Testikuva ei ollut täysin musta, jotta televisiot eivät sammuttaneet paneelin taustavaloa kokonaan. Heijastuksia ruudusta mitattiin eri katselukulmilla. Mittauksissa hyödynnettiin 350 cd/m² varjostimella varustettua valolähdettä ja luminanssimittaria. Television kykyä toistaa nopeavauhtista, liikkuvaa kuvaa testattiin käyttämällä vierivää tekstiä ja kameran panorointeja sisältävää kuvamateriaalia (1080/24p- ja 1080i -signaalit).

Testissä käytettyjen videokuvanäytteiden avulla arvioitiin mm. kuvan terävyyttä ja liikkeen aiheuttamia häiriöitä kuvassa.

Äänenlaatua arvioitiin teknisillä testeillä ja kuuntelemalla televisioita kodinomaisessa tilassa. Teknisissä testeissä mitattiin televisioiden tuottama särötön maksimiäänenvoimakkuus. Testit tehtiin standardin DIN IEC 60268 mukaisesti. Kuuntelutesteihin osallistui kolme asiantuntijaa.

Käyttömukavuusarvioiden tekemiseen osallistui kolme laboratorion asiantuntijaa. Arvostelussa otettiin huomioon television käyttöönotto, päivittäinen käyttö, käyttöohje, valikoiden käyttö sekä kaukosäätimen käyttö, ja television käyttö ilman kaukosäädintä. Myös AV-laitteiden väliaikainen kytkeminen ja teksti-tv:n sekä ohjelmaoppaan toimivuus arvosteltiin.

Liitännät ja virittimet -arvosanassa huomioitiin virittimet, tärkeimmät ääni- ja kuvaliitännät sekä liitännät usb:lle ja muistikortille. Suurin painoarvo annettiin DVB-T2 virittimelle ja HDMI-liitäntöjen määrälle.

Multimediatoimintojen arvostelussa huomioitiin valokuvien ja videon toisto USB-liitännän tai muistikortin kautta. Arvosteluun vaikutti kuvanlaatu, latausnopeus ja käytön helppous. Myös tiedostojen hakemisen helppous tietokoneelta lähiverkon kautta arvosteltiin.

Smart TV –ominaisuuksien arvostelussa huomioitiin sovellusten laatu ja niiden välillä navigointi. Lisäksi arvosteltiin verkkoselailun mukavuus ja nopeus sekä television mukana toimitetuilla varusteilla että erikseen hankitulla langattomalla näppäimistöllä.

Tallennustoimintoja arvioitiin käytön helppouden ja kuvanlaadun perusteella. Käytön helppouden arviointiin vaikutti ajastintallennus, omien tallennusaikojen tekeminen ja aikaisempien tallennusten katsominen.

Sähkönkulutusta (Energiatehokkuutta) arvioitiin energiamerkintävaatimusten edellyttämällä tavalla. Valoisuussensori otettiin pois päältä testien tekemisen ajaksi. Sähkönkulutus mitattiin sekä käytön aikana että valmiustilassa. Käytönaikainen kulutus mitattiin, kun televisio oli ollut päällä kymmenen minuuttia. Käytettävä testikuva täytti television koko ruudun, eli reunoissa ei ollut mustia palkkeja. Valmiustilan sähkönkulutus mitattiin, kun laite oli ollut pois päältä 30 minuuttia. Sähkönkulutuksen testit tehtiin standardin IEC 62087 (Ed. 2.0) mukaisesti.

Kuvanlaatua arvioitaessa käytetään erityistä testilaitetta kuvasignaalin siirtämisessä televisioihin. Näin varmistetaan tasapuolisuus testierästä toiseen.

tv_rohde_schwarz


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.