Kuluttajan testi

4.95 €

Pienet pyykinpesukoneet

31.10.2018|

Testi tehtiin puolueettomassa laboratoriossa yhdessä eri maiden kuluttajalehtien kanssa. 

Pesutulos

Pesutulos testattiin 40 asteen kirjopesuohjelmalla, jossa koneen täyttöaste oli 80 %, sekä 40 asteen hienopesuohjelmalla, jossa käytettiin 100% täyttöastetta. Likana käytettiin niin sanottuja standardilikoja, joissa käytetään muun muassa maitoa, mustetta, ruostetta, verta ja oliiviöljyä. Lisäksi testiliat sisältävät esimerkiksi teetä, huulipunaa ja suklaajäätelöä. Testissä käytettiin suomalaisvettä kovempaa keskieurooppalaista vettä.

Huuhtelu

Huuhtelua testattiin linkoamalla pyykkiä heti koneesta ottamisen jälkeen viiden minuutin ajan erillisellä lingolla. Linkousvesi analysoitiin ja sen emäksisyyttä verrattiin vesijohtoveteen. Mitä emäksisempää linkousvesi oli, sitä huonommin kone huuhteli.

Linkous

Linkous kertoo, kuinka hyvin koneet poistavat veden pyykistä linkouksen aikana. Linkoustulosta mitattiin vertaamalla kuivan ja lingotun pyykin painoa.

Ympäristöarvosana

Sähkönkulutus laskettiin pestyä pyykkikiloa kohti, jotta voitiin verrata keskenään koneita, joiden täyttömäärä oli erilainen. 40 asteen kirjopesuohjelman (täyttöaste 80 %) sekä 40 asteen hienopesuohjelman (täyttöaste 100 %). 

Vedenkulutusta mitattiin samoilla pesuohjelmilla kuin sähkönkulutustestissä. Koneita verrattiin keskenään laskemalla veden kulutus litroina pyykkikiloa kohti.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyyttä arvioi kolmen hengen raati. He arvioivat muun muassa luukun avaamisen, koneen täyttämisen ja tyhjentämisen sekä pesuainelokeron avaamisen ja sulkemisen helppoutta. Raati arvioi myös ohjauspaneeliin selkeyttä sekä säätimien ja nappuloiden käyttöä, tekstien ja symbolien selkeyttä, jäljellä olevan ajan näyttöä, pesuainelokeron puhdistamista sekä nukkasihdin käsittelyä ja puhdistusta.

Käyttöohjeet

Käyttöohjeista arvioitiin niiden kattavuus, teksti ja sommittelu, kuvat ja kaaviot, selkeys sekä eri kielet.

Pesuohjelmien kesto

Pesuohjelmien kesto arvosteltiin muuttamalla ohjelmien kestot jälleen yhteismitallisiksi eri koneiden välillä laskemalla kesto minuutteina pyykkikiloa kohti. Pesuohjelmiin kulunut aika mitattiin samoilla ohjelmilla kuin sähkön- ja vedenkulutusta mitattaessa.

Melu

Melua arvioi viisi henkilöä pesun ja linkouksen aikana.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.