Kuluttajan testi

4.95 €

Lainaturvavakuutukset

16.9.2020|
Yritys Danske Bank
Tuote Lainaturva
KOKONAISARVOSANA (1-100) 🔒
PANKIN ILMOITTAMAT TIEDOT
Panttaus Ei
Tarkoitemääräys Kyllä
Alenevais- vai kiinteäsummainen Alenevaissummainen
Vakuutuksen myöntäjä Mandatum Life
ARVOSANAT (1-10)
EHDOT 1) 🔒
Yleiset ehdot 🔒
Voiko liittää vanhaan lainaan 🔒
Voiko liittää vanhaan lainaan, arvosana 🔒
Vakuutuksen monipuolisuus, arvosana 🔒
Vakuutusaika 🔒
Vakuutusaika enintään, arvosana 🔒
Vakuutusaika vähintään, arvosana 🔒
Kuoleman turva 🔒
Kuoleman turva, ikäraja myöntämiselle 🔒
Kuoleman turva, alaikäraja myöntämiselle, arvosana 🔒
Kuoleman turva, yläikäraja myöntämiselle, arvosana 🔒
Kuoleman turva, mihin ikään asti voimassa 🔒
Kuoleman turva, mihin ikään asti voimassa, arvosana 🔒
Miten suuren osan lainasta voi kattaa 🔒
Miten suuren osan lainasta voi kattaa, arvosana 🔒
Vakuutusmäärä 🔒
Vakuutusmäärä vähintään, arvosana 🔒
Vakuutusmäärä enintään, arvosana 🔒
Alenevaissummaisen korvauksen minimi 🔒
Alenevaissummaisen korvauksen minimi, arvosana 🔒
Tilapäisen työkyvyttömyyden turva -
Alaikäraja turvan myöntämiselle -
Alaikäraja turvan myöntämiselle, arvosana -
Yläikäraja turvan myöntämiselle -
Yläikäraja turvan myöntämiselle, arvosana -
Korvaus turvan perusteella, kun vakuutus on ollut voimassa -
Korvaus turvan perusteella, kun vakuutus on ollut voimassa, arvosana -
Omavastuuaika -
Omavastuuaika, arvosana -
Turvan korvaussumma vähintään -
Turvan korvaussumma vähintään, arvosana -
Turvan korvaussumma enintään -
Turvan korvaussumma enintään, arvosana -
Pysyvän työkyvyttömyyden turva -
Ikäraja myöntämiselle -
Alaikäraja myöntämiselle, arvosana (pysyvän työkyv. turva) -
Yläikäraja myöntämiselle, arvosana (pysyvän työkyv. turva) -
Korvaussumma vähintään (pysyvän työkyv. turva) -
Korvaussumma vähintään, arvosana (pysyvän työkyv. turva) -
Korvaussumma enintään (pysyvän työkyv. turva) -
Korvaussumma enintään, arvosana (pysyvän työkyv. turva) -
Tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan turva 🔒
Yläikäraja myöntämiselle 🔒
Yläikäraja myöntämiselle, arvosana 🔒
Vaadittu haittaluokka vähintään 🔒
Vaadittu haittaluokka, arvosana 🔒
Korvauksen enimmäismäärä 🔒
Korvauksen enimmäismäärä, arvosana 🔒
Työttömyyden turva -
Yläikäraja myöntämiselle (tyött. turva) -
Yläikäraja myöntämiselle, arvosana (tyött. turva) -
Mihin ikään asti voimassa -
Mihin ikään asti voimassa, arvosana -
Omavastuuaika työttömyyden alkaessa -
Omavastuuaika työttömyyden alkaessa, arvosana -
Korvaus, kun vakuutus on ollut voimassa (tyött. turva) -
Korvaus, kun vakuutus on ollut voimassa, arvosana (tyött. turva) -
Korvaussumma vähintään (tyött. turva) -
Korvaussumma vähintään, arvosana (tyött. turva) -
Korvaussumma enintään (tyött. turva) -
Korvaussumma enintään, arvosana (tyött. turva) -
Vakavan sairauden turva -
Alaikäraja myöntämiselle -
Alaikäraja myöntämiselle, arvosana -
Yläikäraja myöntämiselle (vakavan sairauden turva) -
Yläikäraja myöntämiselle, arvosana (vakavan sairauden turva) -
Yrittäjälle vai palkansaajalle -
Yrittäjälle vai palkansaajalle, arvosana -
Mitkä sairaudet kattaa -
Mitkä sairaudet kattaa, arvosana -
Korvaus, kun vakuutus on ollut voimassa -
Korvaus, kun vakuutus on ollut voimassa, arvosana -
Vaikuttaako tupakointi hintaan -
Vaikuttaako tupakointi hintaan, arvosana -
Vakuutus voimassa enintään -
Vakuutus voimassa enintään, arvosana -
Korvaussumma vähintään -
Korvaussumma vähintään, arvosana -
Korvaussumma enintään -
Korvaussumma enintään, arvosana -
Pariturva 🔒
Mitä turvia koskee 🔒
Mitä turvia koskee, arvosana 🔒
Yhteinen vai yksilöllinen vakuutussisältö 🔒
Yhteinen vai yksilöllinen vakuutussisältö, arvosana 🔒
Alennus 🔒
Alennus, arvosana 🔒
HINTA 1) 🔒
Palkansaaja, 2 vuoden hinta 9) 🔒
Palkansaaja, 5 vuoden hinta 9) 🔒
Palkansaajapari, isompi laina, 2 vuoden hinta 10) 🔒
Palkansaajapari, isompi laina, 5 vuoden hinta 10) 🔒
Palkansaajapari, pienempi laina, 2 vuoden hinta 11) 🔒
Palkansaajapari, pienempi laina, 5 vuoden hinta 11) 🔒
Yrittäjä, 2 vuoden hinta 12) 🔒
Yrittäjä, 5 vuoden hinta 12) 🔒
Palkansaaja, 2 vuoden hinta, arvosana 9) 🔒
Palkansaaja, 5 vuoden hinta, arvosana 9) 🔒
Palkansaajapari, isompi laina, 2 vuoden hinta, arvosana 10) 🔒
Palkansaajapari, isompi laina, 5 vuoden hinta, arvosana 10) 🔒
Palkansaajapari, pienempi laina, 2 vuoden hinta, arvosana 11) 🔒
Palkansaajapari, pienempi laina, 5 vuoden hinta, arvosana 11) 🔒
Yrittäjä, 2 vuoden hinta, arvosana 12) 🔒
Yrittäjä, 5 vuoden hinta, arvosana 12) 🔒

1) Ehdot tarkistettu ja hinnat kysytty elokuussa 2020. Hinnoissa ei ole huomioitu muita alennuksia kuin mahdollinen parialennus.
2) Asuntolainoissa ei vähimmäismäärää, muissa lainoissa 25 000 €.
3) Maksetaan takautuvasti, jos työttömyys jatkuu yli 30 vrk.
4) Ei sisällä pysyvän työkyvyttömyyden turvaa.
5) Ei sisällä pysyvän työkyvyttömyyden tai vakavan sairauden turvaa, sisältää yrittäjän sairaalahoidon turvan.
6) Ei sisällä työttömyyden tai tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan turvaa.
7) Ei sisällä tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan turvaa.
8) Sisältää tapaturmaisen pysyvän haitan turvan.
9) Laaja vakuutus: Ikä 45 vuotta, lainaa 140 000 €, laina-aika 20 vuotta. Suppea vakuutus: Ikä 29 vuotta, lainaa 100 000 €, laina-aika 20 vuotta.
10) Laaja vakuutus: Iät 40 ja 54 vuotta, lainaa 200 000 € per henkilö, laina-aika 10 vuotta. Suppea vakuutus: Iät 24 ja 34 vuotta, lainaa 200 000 € per henkilö, laina-aika 20 vuotta.
11) Laaja vakuutus: Iät 24 ja 34 vuotta, lainaa 80 000 € per henkilö, laina-aika 13 vuotta. Suppea vakuutus: Iät 54 ja 40 vuotta, lainaa 80 000 € per henkilö, laina-aika 10 vuotta.
12) Laaja vakuutus: Ikä 29 vuotta, lainaa 100 000 €, laina-aika 20 vuotta. Suppea vakuutus: Ikä 45 vuotta, lainaa 140 000 €, laina-aika 20 vuotta.
13) Aivohalvaus, halvaus, kooma, MS-tauti, munuaisten vajaatoiminta, sepelvaltimoiden ohitusleikkaus, sokeus, suuri elinsiirto, suuri palovamma, sydäninfarkti, syöpä.
14) Aivohalvaus, akuutti sydäninfarkti, syöpä.
15) Aivohalvaus, akuutti sydäninfarkti, syöpä.
16) Avosydänleikkaus, aivoinfarkti, aivoverenvuoto, dialyysihoitoa vaativa munuaisten pysyvä vajaatoiminta, suuri elinsiirto, sydäninfarkti, syöpä.
17) Aivohalvaus, akuutti pallolaajennus, MS-tauti, munuaisten vajaatoiminta, sepelvaltimon ohitusleikkaus, suuri elinsiirto, sydäninfarkti, syöpä.