Kuluttajan testi

4.95 €

Lainaturvavakuutukset

16.9.2020|

Testissä arvioitiin 6 pankin lainaturvavakuutusten ehdot ja hinnat. Lisäksi mukana oli 2 pankin lainaturvavakuutuksiin verrattavissa olevat vakuutukset. Tiedot on kerätty elokuussa 2020.

Ehdot arvioitiin tutkimalla vakuutusten yleisistä ehdoista muun muassa se, voiko vakuutuksen liittää vanhaan lainaan, ja miten monipuolinen vakuutus on sisällöltään.

Arvioimme myös kuoleman turvan, tilapäisen työkyvyttömyyden turvan, tapaturmasta aiheutuvan pysyvän haitan turvan, pysyvän työkyvyttömyyden turvan, työttömyyden turvan, vakavan sairauden turvan ja pariturvan sisällön.

Arvostelussa otettiin huomioon muun muassa se, minkä ikäiselle vakuutus myönnetään, miten kauan se on voimassa, miten suuren vakuutusmäärän voi valita ja millainen omavastuuaika korvausten maksamiseen liittyy.

Hinta arvioitiin kysymällä pankeilta lainaturvavakuutuksen hinta 12 esimerkkiasiakkaalle. Asiakkaat olivat mahdollisimman erilaisia keskenään niin iältään, asuntolainan suuruudeltaan kuin laina-ajaltaan. Mukana oli palkansaajia, yrittäjiä, tupakoimattomia ja tupakoivia henkilöitä. Osa otti vakuutuksen parina, osa yksin.

Lainan laskennallinen korko oli 0 %. Hinnan piti sisältää tietyt osavakuutukset. Pyysimme kokonaishinnan 2, 5 ja 10 vuodelle. Hinnoissa ei huomioitu muita alennuksia kuin mahdollinen parialennus.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.