Kuluttajan testi

4.95 €

Kuivausrummut

31.10.2018|

Ohjelman tarkkuus

Ohjelman tarkkuutta mitattiin kuivaamalla sekä kirjopyykkiä että hienopyykkiä kaappikuivaksi. Kirjopyykin jäännöskosteus ennen testausta oli 50 % (+/-1 %). Pyykkiä täytettiin rumpuun 70 % maksimimäärästä ja sen tavoiteltu jäännöskosteus oli 0 % (+/-3 %). Pyykki koostui lakanoista, tyynyliinoista, paidoista, farkuista ja pyyhkeistä.

Hienopyykin jäännöskosteus ennen testausta oli 45 % (+/-1%). Kaappikuivan hienopyykin tavoiteltu jäännöskosteus oli 1 % (+/-2 %). Koneet täytettiin maksimimäärällä hienopyykkiä, joka on noin puolet kirjopyykin maksimimäärästä. Kuivatettava pyykki koostui paidoista ja teepaidoista. 

Rajoittavana tekijöinä oli ylikuivumisen riski ja kuivauksen tasaisuus. Jos ne eivät yltäneet tiettyihin raja-arvoihin, ohjelman tarkkuuden kokonaisarvosanaa laskettiin.

Sähkönkulutus

Sähkönkulutusta mitattiin kilowattitunteina pyykkikiloa kohti kirjopyykin ja hienopyykin kuivausohjelmalla.

Helppokäyttöisyys

Helppokäyttöisyys-arvosanassa arvioitiin koneen täyttämistä ja tyhjentämistä, vesisäiliön tyhjentämistä, suodattimien puhdistusta, ohjauspaneelia ja säätimiä sekä käyttöohjeita.

Tiivistymisteho

Tiivistymistehoa mitattiin sekä hieno- että kirjopyykin kuivausohjelmalla. Tiivistymisteho kertoo, kuinka monta prosenttia vedestä, joka saadaan tekstiileistä, tiivistyy prosessin kuluessa uudelleen vedeksi. Laskelmat perustuvat kuivausrummun painoon ennen kuivaamista ja sen jälkeen. Mitä huonompi tiivistymisteho on, sitä enemmän kosteutta tulee huoneilmaan. Jos tiivistymisteho oli liian alhainen, kuivausrumpua rangaistiin kokonaisarvosanassa.

Ohjelman kesto

Ohjelman kestoa mitattiin minuutteina pyykkikiloa kohti kirjopyykin ja hienopyykin kuivausohjelmalla.

Rypistyminen

Rypistymistä arvioi kolmen hengen asiantuntijoista kostuva raati. Arvioitavana oli paitoja kaappikuivaksi kuivatusta hienopyykistä. Raati arvioi viisiportaisella asteikolla, kuinka helppo oli silittää paitoja kuivauksen jälkeen. Erikseen arvioitiin paidan taus sekä napillinen edusta.

Melu

Melua arvioi kolmen hengen asiantuntijaraati käyttäen asteikkoa häiritsevän kovasta erittäin hiljaiseen. Melua arvioitiin kuivattaessa kirjopyykkiä kaappikuivaksi.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.