Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

Kuivausrumpu, jonka sisällä on pyykkiä.

Kuivaustulos

Testattiin automaattiohjelmien tarkkuutta kuivaamalla sekä kirjopyykkiä että hienopyykkiä kaappikuivaksi. Lisäksi mitattiin kuivauksen tasaisuutta, mikä toimi rajoittavana tekijänä. Jos arvosana ei yltänyt tiettyyn raja-arvoon, kuivaustuloksen arvosanaa laskettiin.

Kirjopyykin jäännöskosteus ennen testausta oli 50±1 %. Pyykkiä täytettiin rumpuun 70 % suurimmasta täyttömäärästä ja sen tavoiteltu jäännöskosteus oli 0±3 % Pyykki koostui lakanoista, tyynyliinoista, paidoista, farkuista ja pyyhkeistä.

Hienopyykin jäännöskosteus ennen testausta oli 45±1 %. Kaappikuivan hienopyykin tavoiteltu jäännöskosteus oli 1±2 %. Koneet täytettiin maksimimäärällä hienopyykkiä. Hienopyykin maksimimäärä on pienempi kuin kirjopyykin. Kuivatettava pyykki koostui paidoista ja t-paidoista.

Hienopyykin rajoittavana tekijänä oli ylikuivumisen riski. Jos oli olemassa riski ylikuivumisesta, hienopyykkiohjelman tarkkuuden arvosanaa laskettiin.

Kuivauksen tasaisuus arvosteltiin tekemällä samat kuivaustestit kolmeen kertaan ja vertaamalla eri testikertojen tuloksia standardin IEC EN 61121:2005 mukaisesti.

Henkilö täyttämässä kuivausrumpua.

Kirjopyykkiä täytettiin rumpuihin 70 % suurimmasta täyttömäärästä, Hienopyykkiä täytettiin valmistajien suosittelema maksimimäärä.

Sähkönkulutus

Mitattiin kilowattitunteina pyykkikiloa kohti kirjopyykin ja hienopyykin kuivausohjelmalla.

Käyttömukavuus

Arvostelussa huomioitiin koneen täyttäminen ja tyhjentäminen, vesisäiliön tyhjentäminen, suodattimien puhdistus, ohjauspaneeli ja säätimet sekä käyttöohjeet.

Tiivistymisteho

Mitattiin sekä hieno- että kirjopyykin kuivausohjelmalla. Tiivistymisteho kertoo, kuinka monta prosenttia vedestä, joka saadaan tekstiileistä, tiivistyy prosessin kuluessa uudelleen vedeksi. Laskelmat perustuvat kuivausrummun painoon ennen kuivaamista ja sen jälkeen. Mitä huonompi tiivistymisteho on, sitä enemmän kosteutta tulee huoneilmaan. Jos tiivistymisteho oli liian alhainen, kuivausrumpua rangaistiin kokonaisarvostelussa.

Ohjelman kesto

Mitattiin minuutteina pyykkikiloa kohti kirjopyykin ja hienopyykin kuivausohjelmalla. Tässäkin testissä käytettiin samoja pyykkimääriä kuin kuivaustulos-kohdassa.

Rypistyminen

Arvostelun suoritti kolme laboratorion asiantuntijaa. Arvioitavana oli miesten paitoja kaappikuivaksi kuivatusta hienopyykistä. Raati arvioi kuinka helppoa paitoja oli silittää kuivauksen jälkeen. Erikseen arvioitiin paidan taus sekä napillinen edusta.

Melu

Kolmen hengen asiantuntijaraati arvioi melua käyttäen asteikkoa häiritsevän kovasta erittäin hiljaiseen. Arvostelussa huomioitiin suurin melu ohjelman aikana. Melua arvioitiin kuivattaessa kirjopyykkiä kaappikuivaksi.

Kauluspaita roikkumassa henkarista.

Kolme laboratorion asiantuntijaa arvioivat paidan rypistymisen ja silittämisen helppouden.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.