Kiikarit

20.9.2006|

Testi tehtiin kansainvälisenä ICRTyhteistyönä. Kiikarit hankittiin ostamalla ne alan liikkeistä. Testit tehtiin kahdessa Euroopan johtavassa riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. Yhtäältä testattiin optisia ominaisuuksia ja ilmoitettujen arvojen paikkansapitävyyttä.

Optisia ominaisuuksia koskevat mittaukset tehtiin ISO- ja DIN-normeihin perustuen. Testeissä mitattiin muun muassa kiikarin valonläpäisykykyä, kuvan terävyyttä ja kontrastia sekä suurennuskertoimen ynnä muiden ilmoitettujen arvojen paikkansapitävyyttä. Mittauksia, jotka jäljittelivät näkökentän toimintaa silmälaseja käyttäen, täydennettiin käytännön testeillä, joissa testihenkilöinä olivat kokeneet kiikarinkäyttäjät.

Testin toisessa osiossa testattiin kestävyyttä. Kestävyystestissä simuloitiin ISO- ja DIN-standardien mukaisesti erilaisia käyttöolosuhteita (pakkanen, helle, kosteus/sade) ja mitattiin kiikarin kolhujen sekä tärinän kestävyyttä. Kaikkien testissä olevien kiikareiden vedenkestävyyttä mitattiin sadetustestillä, jossa laitteen päälle valutettiin vettä puolen tunnin ajan 5 mm minuutissa.