Keittotasot ja uunit

9.3.2005|

Keittotasot 
Keittotason suorituskykyä mitattiin vedenkuumennuskokeella ja paistokokeella.

Kuumennuskokeessa otettiin huomioon erikokoiset keittoalueet käyttämällä kolmea erikokoista teräskattilaa, joissa olevat vesimäärät olivat 1 litra, 1,5 litraa ja 2 litraa.

Paistokokeessa selvitettiin lämmön jakaantumista ja lämpötilan pysymistä tasaisena paistamalla ohukaisia suurimmalla keittoalueella.

Energiataloudellisuutta selvitettiin mittaamalla veden kuumennuksen energiankulutus sekä valmiustilan teho.

Käyttöturvallisuuden arvosanaan ovat vaikuttaneet keittotason turvaominaisuudet ja turvavarusteet sekä turvallisuuteen liittyvät asennus- ja käyttöohjeet.

Käyttömukavuuden arvosanaan ovat vaikuttaneet muun muassa käyttöohje, valitsimet, puhdistaminen, ajastimen käytön helppous sekä erikoisominaisuudet.

Uunit 
Uunien suorituskykyä tutkittiin paistamalla niissä sama taikinamäärä pikkupulliksi. Pullien väri mitattiin heijastuskykymittarilla ja paistotuloksen tasaisuus arvosteltiin silmämääräisesti. Lisäksi mitattiin pikkuleipätankojen paistontasaisuus. Suorituskyvyn arvosanaan ovat vaikuttaneet kuumenemisaika, pikkupullien ja pikkuleipien paistokokeet, lämpötilan säädön tarkkuus ja höyrynpoistoaukon toimivuus.

Energiataloudellisuuden arvosanassa on otettu huomioon uunin kuumenemisen, energiamerkinnän mukaisen kokeen ja pullan paistamisen energiankulutukset sekä valmiustilan teho.

Käyttöturvallisuuden arvosanaa laskettaessa otettiin huomioon uunin turvaominaisuudet ja -varusteet, etupinnan pintalämpötilat sekä käyttöturvallisuuteen liittyvät asennus- ja käyttöohjeet.

Käyttömukavuus -arvosanan laskentaperusteita olivat käyttöohje, laitteesta saatava informaatio, kahvan ja valitsimien muotoilu, puhdistaminen, peltien muotoilu ja lukumäärä, sekä kellon käytön helppous.