Jääkaappipakastimet

10.12.2008| /

Käytön helppoutta arvioitaessa otettiin huomioon muun muassa miten helppoa on laittaa ruokaa jääkaappiin ja pakastimeen ja sieltä pois. Lisäksi arvioitiin säädöt, asetukset, merkkivalot, hyllyt ja siivoamisen helppous.

Pakastimen sulatusta testattiin arvioimalla sulatuksen helppoutta eri malleissa (automaattinen sulataus/manuaalinen sulatus) ja arvioimalla sulatuksesta aiheutuvat vesimäärät.

Säilytyslämpötila jääkaapissa arvioitiin asettamalla termostaatti 3 °C:een ja mittaamalla miten tasaisesti laite ylläpitää lämmön, kun ympäröivä lämpötila vaihtelee 10 ja 32  °C:n välillä.

Säilytyslämpötila pakastimessa arvioitiin asettamalla termostaatti  - 18 °C:een ja mittaamalla miten tasaisesti laite ylläpitää lämmön, kun ympäröivä lämpötila vaihtelee 10 ja 32  °C:n välillä.

Energiankulutus  mitattiin 25 °C:een huonelämpötilassa käyttöohjeen säätöjen mukaisesti sekä jäähdytyksen aikana. Arvosana perustuu kahden mittauksen summaan, missä on huomioitu laitteen todellinen käyttötilavuus.

Lämmönnousuaikaa pakastimessa arvioimalla selvitettiin miten hyvin pakastin säilyy kylmänä sähkökatkoksen aikana.

Pakastustehoa tutkittiin mittaamalla miten paljon ruokaa voi pakastaa vuorokaudessa.

Lämpötilan säätöä mitattaessa selvitettiin mitä lämpötilalle tapahtuu, kun jääkaapin ja pakastimen lämpötila säädetään valmistajan suositusten mukaisesti. Sekä liian korkeat että liian matalat lämpötilat vaikuttivat arvosanaan.

Jäähdytystehoa jääkaapissa arvioitiin mittaamalla miten kauan kestää, että ruoka viilenee 25   °C:sta  7 °C:een.

Lämpömittarin tarkkuutta arvioitiin vertaamalla lämpömittarin lukemia mitta-asteikoltaan tarkistetun testilämpömittarin lukuihin.

Melua arvioi kolme testihenkilöä, jotka arvioivat laitteiden käyntiääntä ja käynnistymisen aiheuttamaa ääniä.

Laatikostojen kestävyys tutkittiin mm. selvittämällä, kestävätkö hyllyt lattialle pudottamista.