Kuluttajan testi

4.95 €

Jääkaappi-pakastimet

21.4.2022| /

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa. Kylmälaitteiden testaus suoritetaan 20 ± 0,5 celsius-asteen huonelämpötilassa ja 55 ± 5 prosentin suhteellisessa ilmankosteudessa. Kylmälaitteet ovat kytketty 230 ± 1 % voltin jännitteeseen. Laitteiden annetaan käydä vähintään 24 tuntia ennen mittausten aloittamista. Kylmälaitteiden kaikki hyllyt ja lokerot ovat paikallaan testien aikana. Kaikissa testeissä käytettiin valmistajien suosittelemia oletusasetuksia jääkaapin sekä pakastimen lämpötilalle. 

Suorituskyky

Säilytyslämpötila suositusasetuksilla

Kylmälaitteet täytettiin elintarvikkeita simuloivilla, lämpötila-antureita sisältävillä, pakkauksilla säilytyslämpötilojen mittaamiseksi. Jääkaappiosaan täytetiin pakkauksia 30 kilogrammaa sataa käytettävissä olevaa litraa kohden, vihanneslaatikkoon 1 kg/10 l, kylmälokeroon yksi tai kaksi pinoa pakkauksia sekä ovilokeroon kaksi pakkausta. Jääkaappipakastimien pakastimeen täytetiin pakkauksia 30 kg/100 l käytettävissä olevaa tilavuutta kohden ja pakastinkaappeihin 40 kg/100 l. Pakkaukset sijoitettiin kylmälaitteisiin tasaisesti hyllyille ja lokeroihin.

Jääkaappiosasta mitattiin ilman lämpötilaa kolmesta kohdasta sekä vihanneslaatikosta yhdestä kohtaa. Elintarvikepakkausten lämpötilaa mitattiin jääkaappiosassa, ovilokerossa, vihanneslaatikossa, kylmälokerossa sekä pakastimessa. Lämpötiloja mitattiin 24 tunnin ajan eikä kylmälaitteiden ovia avattu tänä aikana. Samalla mitattiin kylmälaitteiden energiankulutus. Testi toistettiin samanlaisena kylmälaitteiden ollessa sekä 20 että 10 asteen huoneenlämmössä. 

Vihanneslaatikosta ja jääkaapista mitattiin myös ilmankosteus: laatikkoon laitettiin vedellä kasteltu sieni tuottamaan kosteutta ja ilmankosteutta mitattiin 24 tunnin ajan pitämällä ensiksi laatikon ilmaventtiili avoimena ja sitten suljettuna.

Kuva 1. Vihanneslaatikon ja jääkaappiosan ilmankosteus testattiin sijoittamalla vihanneslaatikkoon kasteltu sieni ja mittaamalla kosteus laatikon venttiilin ollessa auki ja kiinni.

Lisätyn ruoan jäähdyttäminen ja pakastaminen

20 °C huoneenlämmössä oleviin kylmälaitteisiin lisättiin lämpötila-antureita sisältäviä testipakkauksia aiemmin jäähdytettyjen pakkausten lisäksi, huoneenlämpöisten pakkausten jäähdyttämiseen ja pakastamiseen kuluvan ajan mittaamiseksi. Jääkaappiosaan lisättiin pakkauksia 5 kg/100 l, vihanneslaatikkoon 0,5 kg/10 l, kylmälokeroon 1–2 pinoa pakkauksia sekä pakastimeen 5 kg/100 l kylmälaitteen käytettävissä olevaa tilavuutta kohden. Jos kylmälaitteessa oli käytettävissä esi- tai superjäähdytystoiminto tai esipakastustoiminto, nämä kytkettiin päälle valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jäähtymistä ja pakastumista seurattiin 24–48 tuntia ja tavoitelämpötilaan pääsemiseksi kulunut aika mitattiin. Pakkausten tavoitelämpötila jääkaappiosassa oli 5 °C, muualla jääkaapissa 7 °C sekä pakastimessa -18 °C. Sekä jääkaapissa että pakastimessa mitattiin myös siellä aiemmin olleiden pakkausten ja ilman lämpötilaa. 

Kuva 2. Jääkaappien säilytyslämpötila testattiin mittaamalla lämpötilaa elintarvikkeita simuloivista pakkauksista sekä ilmasta. Jääkaapin jäähdytyskyky testattiin lisäämällä pakkauksia ja mittaamalla, kuinka kauan niiden jäähdyttämiseen kului aikaa.

Kuva 3. Pakastimien säilytyslämpötila testattiin mittaamalla lämpötila elintarvikkeita simuloivista pakkauksista. Pakastimen pakastamiskyky testattiin lisäämällä pakkauksia ja mittaamalla, kuinka kauan niiden pakastamiseen kului aikaa.

Pakasteiden säilyvyys ilman sähköä

Testipakkauksilla täytetyistä pakastimista katkaistiin virta ja pakastimen -9 asteeseen lämpenemiseen kulunut aika mitattiin.  

Käyttömukavuus

Kylmälaitteiden käyttömukavuutta arvioi kolmen hengen laboratorioryhmä. Ryhmä arvioi käyttöohjeet, laitteen asennuksen helppouden, ovien käytettävyyden, ruoan täyttämisen ja tyhjentämisen helppoutta, säätöjen helppoutta, ilmoituksia ja hälytyksiä, puhdistamisen helppoutta, vesi- ja jääpala-automaattia sekä mobiilisovelluksen käyttöä. 

Sähkönkulutus

Testipakkauksilla täytettyjen kylmälaitteiden sähkönkulutusta mitattiin 24 tunnin ajan oven ollessa suljettuna, laitteiden saavutettua stabiilin lämpötilan. Oven avaamisen vaikutus sähkönkulutukseen mitattiin 24 tunnin mittausjakson aikana, joista 9 tunnin aikana jääkaapin ja pakastimen ovea avattiin säännöllisesti. Jääkaapin ovi avattiin yhdeksän tunnin jakson aikana tunneittain minuutin ajaksi. Pakastimen ovi avattiin yhdeksän tunnin jakson aikana kolmen tunnin välein 30 sekunniksi. Sähkönkulutusta arvostellessa sähkönkulutus suhteutettiin kylmälaitteen käytettävissä olevaan tilavuuteen.

Melu

Kylmälaitteiden melutaso mitattiin laitteiden etupuolella puolen metrin etäisyydeltä ja laitteen keskitasolta yhden minuutin ajan. Lisäksi kolmen hengen laboratorioryhmä arvioi melutasoa ja laitteen tärinää.

Rakenteen laatu

Laboratorioryhmä arvioi laitteessa käytettyjen materiaalien laatua ja paksuuksia esimerkiksi hyllyjen, laatikoiden ja säätimien osalta.

 


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.