Kuluttajan testi

4.95 €

Jääkaappi-pakastimet

13.3.2019|

Testasimme jääkaappi-pakastimien suorituskykyä, käyttömukavuutta, sähkönkulutusta, melua sekä rakenteen ja materiaalien laatua.

Suorituskyky

Säilytyslämpötila suositusasetuksilla

Testissä mitattiin, kuinka hyvin jääkaapin eri osat pysyvät oikeassa lämpötilassa ympäröivän lämpötilan ollessa +20 °C ja +10, kun termostaatti on säädetty valmistajan suosittelemia asetuksia käyttäen. Suositusasetuksilla jääkaapin säilytyslämpötilan pitäisi olla 3-5 °C.  

Varsinainen jääkaappiosa täytettiin elintarvikkeita jäljittelevillä pakkauksilla 30 kg:lla 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti, vihanneslaatikko 1 kg:lla 10 käytettävissä olevaa litraa kohti, oven ylähylly kahdella pakkauksella ja liha-/kalalaatikko 1-2 pinolla pakkauksia. 

Mittasimme ruokaa jäljittävien pakkausten lämpötilaa varsinaisesta jääkaappiosasta, ovesta sekä liha-/kalalaatikosta. Varsinaisesta jääkaappiosasta mittasimme myös ilman lämpötilaa ja vihanneslaatikosta vain ilman lämpötilaa. Lämpötilat eivät saaneet olla liian matalia tai liian korkeita. Vihanneslaatikosta mittasimme myös kosteuden.

Pakastimesta mitattiin, kuinka hyvin se pysyy oikeassa lämpötilassa ympäröivän lämpötilan ollessa +20 °C ja +10, kun termostaatti on säädetty valmistajan suosittelemia asetuksia käyttäen. Puolessa malleista oli vain yksi termostaatti, jolla asetettiin ainoastaan jääkaapin lämpötila. Suositusasetuksilla pakastimen säilytyslämpötilan pitäisi olla -18 - 20 °C. Pakastin oli täytetty elintarvikkeita jäljittelevillä pakkauksilla 40 kg:lla 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti. Ruokaa jäljittelevien pakkausten alimmat ja ylimmät lämpötilat mitattiin.

Viilennysteho

Mittasimme, kuinka nopeasti jääkaappi viilentää pienen määrän sinne laitettavia ruokia 7°C:seen ja 5°C:seen. Jääkaapissa oli suuri määrä jo aikaisemmin viilennettyjä tuotteita, joista testissä mitattiin ylin lämpötila. Elintarvikkeita jäljitteleviä pakkauksia laitettiin jääkaappiosaan 5 kg 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti, vihanneslaatikkoon 0,5 kg 10:ntä käytettävissä olevaa litraa kohti ja liha-/kalalaatikkoon 2 pinoa pakkauksia. Ympäröivä lämpötila testissä oli +20 °C.

Pakastusteho

Pakastimesta mitattiin, kuinka nopeasti se pakastaa -18 °C:seen elintarvikkeita. Pakastimessa oli jo suuri määrä valmiiksi pakastettuja tuotteita. Laskimme, kuinka paljon pakastamiseen meni aikaa ja mittasimme, mikä oli korkein lämpötila valmiiksi pakastetuissa tuotteissa. Elintarvikkeita jäljitteleviä pakkauksia pakastettiin 5 kg 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti. Ympäröivä lämpötila oli +20 °C.

Pakasteiden säilyvyys ilman sähköä

Selvitimme, kuinka kauan pakastin pysyy riittävän kylmänä elintarvikkeille, jos virta loppuu esimerkiksi sähkökatkon aikana. Aikaa mitattiin, kunnes lämpötila nousi pakastimessa -9 °C:seen. Arvosana kertoo, kuinka hyvin pakastin on eristetty. Testi tehtiin +20 °C:een ympäröivässä lämpötilassa.

Käyttömukavuus

Testasimme, kuinka helppoa on asentaa, sulattaa ja puhdistaa jääkaappi-pakastin, kuinka helppoa sitä on säätää ja avata sen ovet. Selvitimme myös, kuinka helppoa jääkaapissa ja pakastimessa on säilyttää ruokaa ja ottaa sitä pois. Lisäksi testasimme varoitusvaloja ja -ääniä, jääpalojen tekemistä sekä arvioimme käyttöohjeet.

Sähkönkulutus

Mittasimme sähkönkulutuksen ja laskimme sen kilowattitunteina 100:aa käytettävissä olevaa litraa kohti. 

Melu

Melua mitattiin sekä desibelimittarilla että aistinvaraisesti. Maksimiäänitaso desibeleissä mitattiin 0,5 metrin päästä laitteen keskeltä yhden minuutin ajan. 3 henkilön paneeli arvioi äänen lisäksi myös laitteiden tärinää.

Rakenteen ja materiaalien laatu 

Kaksi asiantuntijaa arvioi yhdessä materiaalien laatua. Hyllyjen, lokeroiden yms. tulee olla riittävän paksuja, jotta ne kestävät. Asiantuntijat tutkivat muuan muassa katkaisimia ja painikkeita, joiden tulisi olla tukevia ja hyvin muotoiltuja, eivätkä normaalissa käytössä helposti rikki meneviä. Jos laitteessa on metalliosia, ne eivät saisi lommoontua tai naarmuuntua helposti. Liittymäkohtien eri materiaalien välillä tulee olla hyvin tehtyjä ja kiinnitettyjä ja niiden tulee näyttää kestäviltä (esimerkiksi muovista tehdyt kahvat, ovet jne.).


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.