Akkuparistot ja laturit

9.9.2009|

Testi tehtiin kansainvälisenä ICRT-yhteistyönä. Testissä oli mukana kuusi akkuparistolaturia ja 17 akkuparistoa.

Kaikki laturit testattiin samoilla 2500 mAh:n akuilla. Akut olivat samasta valmistuserästä.

Latauskykyä testattiin lataamalla neljä akkuparistoa. Akkujen kapasiteetti mitattiin, kun laturi ilmoitti latauksen olevan valmis. Lisäksi mitattiin kapasiteetti vuorokauden lataamisen jälkeen.

Latausnopeus testattiin mittaamalla aika latauksen aloituksesta siihen, kun laturi ilmoitti latauksen olevan valmis. Valmistajan ilmoittama latausaika ei vaikuttanut arvosteluun.

Käyttömukavuuden arvioon vaikuttivat mm. akkuparistojen asentamisen helppous, merkkivalojen selkeys ja laturin käsiteltävyys. Myös kerralla ladattavien akkujen määrä huomioitiin arvosanassa. Hyvänä pidettiin sitä, jos laturilla voi ladata myös vain yhden akun kerrallaan.

Monipuolisuuden arvioon vaikuttivat ladattavien akkujen tyyppi ja koko, AA- ja AAA- akkujen samanaikainen lataus, toimivuus eri verkkojänniteillä sekä auto- ja usb-latausmahdollisuus.

Energiatehokkuus arvosteltiin mittaamalla lataukseen kuluneen sähkön määrä ja latauksella saavutettu kapasiteetti.

Rakenteen arvosteluun vaikutti laboratorion asiantuntijoiden subjektiivinen arvio ja pudotustesti.

Käyttöohjeet-arvosanaan vaikuttivat ohjeiden kattavuus ja selkeys, tekstin koko ja kuvien selkeys.

Lisäksi latureiden turvallisuus tarkistettiin. Varoitustekstit käytiin läpi ja tarkistettiin laturin toiminta, kun akut asennettiin väärin päin. Laitteissa ei ilmennyt ongelmia.

Jokaista akkumallia ostettiin 20 testinäytettä. Lataukset ja latauksen purkamiset tehtiin kaikille akuille samanlaisella referenssilaturilla.

Kapasiteetti mitattiin kolmesta näytteestä. Mittaus suoritettiin 10 latauskerran jälkeen. Latauksen purku tehtiin 500mA virralla kunnes jännite oli 0,9V. Lisäksi testattiin käytännön suorituskykyä Samsung S85 -kameralla ja voimakastehoisella led-lampulla.

Kameralla otettiin 100 kuvaa ilman salamaa ja 10 kuvaa salamalla. Näyttö oli jatkuvasti päällä. Testiä jatkettiin kunnes akut olivat tyhjät.

Neljällä akulla toimivaa led-lamppua käytettiin kunnes lamppu sammui. Molemmat testit tehtiin kahteen kertaan. Akut ladattiin ja tyhjennettiin viisi kertaa ennen näiden testien suorittamista.

Kapasiteetin säilyvyyttä testattiin lataamalla ja purkamalla lataus yhteensä 130 kertaa. Purkaminen tehtiin 500 mA:n virralla kunnes jännite oli 0,9V. Lataamisen ja purkamisen välillä pidettiin 30 minuutin tauko.

Latauksen purkautumista testattiin varastoimalla ladattuja akkuja 20 vuorokautta 40 asteen lämpötilassa. Mittaukset tehtiin ennen ja jälkeen varastoinnin. Akut ladattiin ja purettiin viisi kertaa ennen testin suorittamista.