Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Aistinvarainen arviointi

Kymmenen testipanelistia arvioi pähkinöiden makua, tuoksua, suolaisuutta ja jälkimakua. Maistajat arvostelivat myös pähkinöiden ulkonäön, suolaisuuden ja mahdolliset vieraat hajut.

Suolapitoisuus

Laboratoriossa mitattiin pähkinöiden natriumpitoisuus atomiabsoptiospektrometrillä. Natriumpitoisuuden perusteella laskettiin tuotteen suolapitoisuus.

Myrkyt

Pähkinät testattiin homemyrkkyjen, homeiden ja salmonellan varalta. Homemyrkyistä eli mykotoksiineista tutkittiin aflatoksiinit B1, B2, G1 ja G2. Lisäksi tutkittiin deoksinivalenolin ja okratoksiini A:n pitoisuudet. Mittaukset tehtiin nestekromatografia-massaspektrometria-menetelmällä.

Pakkausmerkinnät

Arvostelu perustui pakkauksessa ilmoitetun suolamäärän oikeellisuuteen.

Testitulokset

Artikkeli

Sivun kuvat: IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.