Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Pölynimurien testauksessa käytetyt standardit

IEC 60312-1 Vacuum cleaners for household use – Part 1: Dry vacuum cleaners – Methods for measuring the performance
EN 60312-1 Vacuum cleaners for household use – Part 1: Dry vacuum cleaners – Methods for measuring the performance

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Mittaukset suoritettiin 23 ± 2 °C lämpötilassa ja suhteellisen kosteuden ollessa 50 % ± 5 %. Imurit olivat kytkettyinä 230 ± 1 % V jännitteeseen. Kaikkien imureiden annettiin käydä kaksi tuntia ennen mittauksien aloittamista. Kaikki mittaukset suoritettiin imurien täydellä teholla, vakiosuulakkeella ja ilmavirran säätöaukko suljettuna, ellei valmistaja ohjeistanut toisin.

Testipölynä käytettiin dolomiittihiekkapölyä, ykköstyypin mineraalipölyä standardin EN 60312-1 mukaisesti. Siivoustesteissä laitteissa käytettiin automaattiasetusta tai turboasetusta, jos sellainen oli käytettävissä.

Siivoustulos

Pölynimukyky lattialta testattiin imuroimalla ykköstyypin mineraalipölyä dolomiittihiekkapölyä kovalla laattalattialla.

Pölynimukyky matolta testattiin imuroimalla Stratos Dura Air -matolta huonepölyä simuloivaa DMT 8 pölyä. Vakiosuulakkeen lisäksi testattiin turbo- tai moottorisuulake, mikäli sellainen kuului imurin varusteisiin. Pölynpoistoa matolta testattiin myös täyttyneellä pölypussilla tai pölysäiliöllä täyttämällä niihin 100, 200 tai 400 grammaa testipölyä ennen testausta.

Pölynimukykyä puisen lattian raoista testattiin imuroimalla rakojen pituussuuntaan levitettyä, noin 0,04 g/mm dolomiittihiekkapölymäärää.

Karvojenimukyky matolta testattiin imuroimalla synteettisiä, maksimissaan kahden sentin mittaisia karvoja Wilton-villamatolta. Vakiosuulakkeen lisäksi karvojen imuroinnissa testattiin turbo- tai moottorisuulake, mikäli sellainen kuului imurin varusteisiin.

Vakiosuulakkeen imuroiman alueen leveys testattiin kovalla lattialla sekä kuinka läheltä seinää lika imuroituu.

Käyttömukavuus

Kolmen hengen testiryhmä, joista vähintään yhden tuli olla vähintään 1,85 m pitkä henkilö, arvioi imurointia eri pinnoilla, imurien säätöjä ja merkkivaloja, imurin puhdistamista sekä kokoamista ja säilyttämistä, kahvan toimivuutta, suodattimien vaihtamista sekä puhdistusta sekä käyttöohjeita. Imurin suulakkeen liikkuvuutta testattiin mittaamalla, kuinka paljon vaaditaan voimaa suulakkeen liikuttamiseksi maton päällä.

Poistoilman puhtaus

Imureiden poistoilman puhtautta testattiin mittaamalla, kuinka suuri osuus imurille syötetystä testipölystä kulki imurin läpi päätyen takaisin ilmaan.

Melu

Kolmen hengen ryhmä arvioi imureiden melua niiden käydessä täydellä teholla kovalla lattialla. Imureiden äänitehotaso sekä äänenpainetaso 1,6 metriä imurin yläpuolella mitattiin imureiden käydessä täydellä teholla ilmavirran säätöaukko suljettuna.

Sähkönkulutus

Sähkönkulutusta testattiin imuroimalla täydellä teholla ja tyhjällä pölypussilla tai -säiliöllä sekä mattoa että laattalattiaa.

Kestävyys

Imureiden moottoreiden kestävyyttä testattiin 550 tunnin käyttökokeella. Imurin pölypussi tai säiliö täytettiin DMT 8 pölyllä siten että saavutettiin 20 % alenema ilmavirtaukseen sekä kahvan ilmavirran säätöaukko asetettiin puoleen maksimi-ilmavirrasta. Imureita käytettiin 14 minuuttia päällä ja puoli minuuttia pois päältä sekä aina sadan tunnin kohdalla pölypussi ja suodattimet vaihdettiin. Sähköjohdon kelausta testattiin 1000 kertaa.

Testitulokset

Artikkeli

Testausta ympäri vuoden

Huom! Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.