Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä eri maiden riippumattomien kuluttajalehtien kanssa.

Musta suodatinkahvinkeitin.

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Kahvinkeittimien testaus suoritetaan 20 celsius-asteen huonelämpötilassa, saman lämpöisellä vesijohtovedellä, laitteiden ollessa kytkettynä 230 ± 1 % voltin jännitteeseen. Kahvin valmistukseen liittyvät suorituskykymittaukset suoritettiin soveltuvin osin standardin EN 60661:2014 kohtien 15, 16, 17 ja 18 mukaisesti. Kahvia mittauksissa käytettiin valmistajan suositusten mukaisesti, tai niiden puuttuessa standardin mukaisesti 50 grammaa litraa kohden. Veden määrän mittaukset pyöristettiin 0,05 litran tarkkuudella.

Kahvin laatu

Kahvin laatua arvioi sokkotestinä 10 asiantuntijaa asteikolla 1–10. Kahvin valmistuksessa käytettiin standardin mukaisesti sama määrä kahvia. Kahvin valmistuksen jälkeen kahvi kaadettiin kuppeihin, ja kahvia maistettiin sen lämpötilan ollessa 55 +/- 5 °C. Testi suoritettiin normaaliasetuksilla sekä aromasäätimen maksimiasetuksella. Kahvin laadun kokonaisarvosana perustuu paneelin kokonaisarvioon kahvin laadusta. Tämän lisäksi paneeli arvioi kahvista yksittäisiä osatekijöitä, kuten tuoksu, täyteläisyys, intensiteetti (aroma + koostumus), suutuntuma, hapokkuus, jumoavuus sekä jälkimaku.

Kolme kahviasiantuntijaa istumassa erillisissä kopeissa.

Kahvin laatua arvioi sokkotestinä 10 asiantuntijaa asteikolla 1–10. Kahvin valmistuksessa käytettiin standardin mukaisesti sama määrä kahvia. Kahvin valmistuksen jälkeen kahvi kaadettiin kuppeihin, ja lämpötilan ollessa 55 +/- 5 °C kahvia maistettiin. Testi suoritettiin normaaliasetuksilla, sekä aromasäätimen ollessa maksimiasetuksella.

Kahvin valmistus

Lämpötiloja mitattiin valmistettaessa laitteen mitta-asteikon kuppien mukainen suurin (täysi kannullinen), sekä pienin mahdollinen määrä. Juuri valmistetun kahvin lämpötilaa mitattiin lämpömittarilla nesteen keskeltä alaosasta. Standardin mukainen tavoitelämpötila juuri valmistetulle kahville on 88–96 °C. Ennen lämpimänä pitämisen mittauksia kahvista kaadettiin puolet pois, ja lämpötila mitattiin 15 sekä 30 minuutin kuluttua. Termoskannullisissa malleissa lämpötiloja mitattiin myös 60, 120 sekä 240 minuutin kuluttua.

Kahvin valmistusaika mitattiin käynnistyksestä valmistuksen loppuun asti. Valmistus merkittiin loppuneeksi, kun pisaroiden välillä mitattiin kaksi sekuntia. Valmistusaika mitattiin täydelle kannulliselle sekä pienimmälle mahdolliselle vesimäärälle.

Suodatustehon mittauksen avulla pyrittiin selvittämään, kuinka paljon kahvia suurimmalla ja pienimmällä mahdollisella vesimäärällä saadaan, ja kuinka paljon vettä valmistusprosessin aikana haihtuu tai jää esimerkiksi kahvipuruihin. Veden suurin mahdollinen täyttö määräytyi joko vesisäiliön tai kannun maksimitilavuuden mukaan.

Henkilö mittaamassa kahvipannussa olevan kahvin lämpötilaa lämpömittarilla.

Juuri valmistetun kahvin lämpötilaa mitattiin lämpömittarilla nesteen keskeltä alaosasta. Standardin mukainen tavoitelämpötila juuri valmistetulle kahville on 88–96 °C.

Käyttömukavuus

Laitteiden käyttömukavuutta arvioi kolme laboratorion asiantuntijaa, joista kukin valmisti 3 kannullista kahvia laitteella, jota he arvioivat. Ryhmä arvioi laitteista kannun käyttöä, vesisäiliön ja suodattimen täyttöä sekä tyhjennystä, tippalukkoa, säätöjen helppoutta, puhdistuksen helppoutta, melua sekä käyttöohjeita.

Sähkönkulutus

Laitteiden sähkönkulutusta mitattiin sekä täyden kannullisen, että 0,5 litran valmistuksen aikana. Myös 30 minuutin lämpimänä pitämisen sähkönkulutus mitattiin. Tämän jälkeen laitteet kytkettiin virtanapista pois päältä ja valmiustilan sähkönkulutus kirjattiin tunnin ajalta.

Kahvinkeitin ja sähkönkulutusta mittaava laite.

Laitteiden sähkönkulutusta mitattiin sekä täyden kannullisen, että 0,5 litran valmistuksen aikana. Myös 30 minuutin lämpimänä pidon sähkönkulutus mitattiin. Tämän jälkeen laitteet kytkettiin virtanapista pois päältä ja valmiustilan sähkönkulutus kirjattiin tunnin ajalta.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock ja ICRT

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.