Hero image

Näin testasimme

Testi on tehty puolueettomassa laboratoriossa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa. Mittaukset tehtiin akkreditoidussa laboratoriossa soveltuvin osin standardin EN14511 mukaisesti.

Siirrettävä ilmastointilaite.

Viilennysnopeus

Viilennysnopeus testattiin sijoittamalla laite ilmastoituun huoneeseen (4 m × 3,5 m), jonka lämpötila oli 35 astetta. Sen jälkeen mitattiin aika, joka kului huoneen keskimääräisen lämpötilan laskemiseen ensin 30 asteeseen ja sitten 25 asteeseen. Testi lopetettiin 3 tunnin jälkeen, jos laite ei ollut saavuttanut 25 asteen lämpötilaa.

Laitteen takana katonrajassa oli kaksi pientä aukkoa viereiseen huoneeseen, jonka lämpötila pidettiin 35 asteessa. Testihuoneeseen pääsi siis jatkuvasti lämmintä ilmaa.

Laitteita käytettiin suurimmalla viilennysteholla, eli lämpötilasäätö asetettiin alimpaan lämpötilaan ja laitetta käytettiin suurimmalla nopeusasetuksella.

Lämpötilan saavuttaminen ja tasaisuus

Lämpötilan saavuttaminen ja tasaisuus testattiin edellä mainitussa ilmastoidussa huoneessa, johon oli sijoitettu 49 lämpötilatunnistinta.

Halutun lämpötilan saavuttamisen tarkkuus arvosteltiin viilennysnopeus­testin mukaisella tavalla. Laitteiden piti viilentää huone 25 asteen lämpötilaan.

Melu

Laitteiden aiheuttama melu mitattiin eri käyntinopeuksilla. Arvosana laskettiin eri käyntinopeuksien aiheuttaman melun keskiarvon perusteella.

Sähkönkulutus

Laitteiden tehontarve mitattiin ilmastoidussa kammiossa, jonka lämpötila ja kosteus pidettiin vakiona. Lisäksi mitattiin tehontarve valmiustilassa.

Laitteiden viilennysteho (W) testattiin standardin EN14511 mukaisesti ilmastoidussa kammiossa. Tilan testilaitteisto sääteli lämpötilaa ja ilmankosteutta sekä mittasi testattavan ilmastointilaitteen tehontarpeen ja viilennystehon. Mittausta jatkettiin 1 tunti ja 35 minuuttia. Viimeisen 35 minuutin aikainen toiminta otettiin huomioon arvostelussa.

Laboratoriomittausten perusteella laskettiin myös laitteiden todellinen energiatehokkuus, eli viilennysteho, nimelliskylmäkerroin (EER) ja energia­luokka.

Käyttömukavuus

Käyttömukavuus Laboratorion asiantuntijat arvostelivat suodattimien puhdistuksen sekä laitteen siirtämisen ja varastoinnin helppouden. Lisäksi arvioitiin kaukosäädin, päivittäisen käytön helppous, ikkunasarjan toimivuus, ajastimen käyttö, vesisäiliön tyhjentäminen, käyttöohjeet ja laitteen asentamisen helppous.

Testitulokset

Artikkeli

Ilmastointilaite laboratoriossa.

Ilmastointilaitteiden viilennysnopeutta ja -tasaisuutta mitattiin 4 × 3,5 metrin kokoisessa huoneessa, johon oli asennettu yhteensä 49 lämpöanturia.

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: ICRT ja IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.