Hero image

Näin testasimme

Testit tehdään puolueettomissa laboratorioissa yhdessä muiden maiden kuluttajalehtien kanssa.

Uuni.

Testausolosuhteet ja käytetyt materiaalit

Uunien testaus perustuu EN 60350: “Household electric cooking appliances – Part 1: Ranges, ovens, steam ovens and grills: methods for measuring performance” -standardiin.

Uunien testaus suoritetaan 20 ± 5 °C huonelämpötilassa ja 65 ± 15 % suhteellisessa ilmankosteudessa ja uunit ovat kytketty 230 ± 1 % V jännitteeseen. Testeissä käytettävät elintarvikkeet säilytetään 3 ± 2 °C lämpötilan jääkaapissa vähintään 24 tuntia ennen käyttöä. Tarvittava vesi on 15 ± 1 °C vesijohtovettä.

Paistotestit

Kaikissa paistotesteissä käytettiin soveltuvaa uunin automaattiohjelmaa, jos sellainen oli käytettävissä. Muuten noudatettiin käyttöohjeita, testausstandardia tai laboratorion menetelmää, jos kyseessä ei ollut standarditesti. Ensimmäisen testauskerran tuottaessa hyväksymättömiä tuloksia, suoritettiin uusintatesti muutetuilla asetuksilla. Kaikissa paistotesteissä mitattiin uunin lämmitykseen ja paistamiseen kulunut kokonaisaika sekä sähkö.

Muffinssien paistaminen

Muffinsseja paistettiin EN 60350-1 standardin kohdan 7.5.3 mukaisesti kahdella pellillä vaaka- ja pystysuuntaisen lämmönjakautumisen tasaisuuden arvioimiseksi. Uunin paistopinta-ala mitattiin (mm2) ja jaettiin 75:llä, mistä saatiin paistettavien muffinssien määrä peltiä kohden. Paistoaste ja sen tasaisuus mitattiin standardin mukaisella mittalaitteella muffinssien ylä- ja alapinnalta sekä peltien välillä.

Sokerikakkujen paistaminen

Rasvattomia sokerikakkuja paistettiin EN 60350-1 standardin kohdan 7.6.1 mukaisesti lämpötehon mittaamiseksi. Kakkuja paistettiin yhdellä tasolla tasalämmöllä sekä kahdella tasolla kiertoilmalla 35 minuutin ajan. Kakuista mitattiin paistoaste ja sen tasaisuus ylä- ja alapinnan sekä peltien välillä. Kakut leikattiin pystysuunnassa halki ja kakun korkeus, kuoren paksuus, halkeamat, kuopat sekä rakenne arvioitiin.

Grillitoiminto

Grillitoimintoa testattiin EN 60350:2010–10 standardin kohdan 9.2 mukaisesti peittämällä uunin ritilä kauttaaltaan tuoreilla paahtoleipäpaloilla. Uuni lämmitettiin ohjeiden mukaisesti tai ohjeiden puuttuessa 5 minuuttia maksimiasetuksilla ja paistamiseen käytettiin suurinta mahdollista grillivastusta. Ritilä asetettiin uunin ohjeiden mukaisesti tai korkeimpaan mahdolliseen asentoon. Paahtoleivistä mitattiin paahtunut alue sekä arvioitiin paistoaste.

Kokonaisen kanan paistaminen

Tuore, maustamaton 1800 ± 200 g painoinen kana paistettiin vartaassa tai soveltuvalla toiminnolla ohjeiden mukaisesti sekä uunin paistomittaria käyttäen. Kaksi minuuttia paistamisen jälkeen kanan sisälämpötila mitattiin 14 kohdasta. Minimivaatimus lämpötilalle oli 80 °C. Kanasta arvioitiin paistotulos, nahkan ruskistuminen ja rapeus sekä lihan mehukkuus ja maku.

Paahdettu kana, jonka vieressä lautasella on rosmariinia ja sitruunaa.

Marenkien paistaminen

Marenkien paistamisella arvioitiin uunien kykyä paistaa matalalla lämpötilalla pitkän ajan. Testi suoritettiin sekä yhdellä tasolla tasalämmöllä että kahdella tasolla kiertoilmalla. Marengeista arvioitiin paistoaste, paiston tasaisuus, rapeus, rakenne sekä yleisarvosana.

Lohifileen ja kasvisten kypsennys

Testillä arvioitiin vaaka- ja pystysuuntaista höyryn jakautumista kypsennettäessä erityyppisiä ruokia kahdella tasolla samanaikaisesti. Kaksi lohifilettä sekä perunoita ja porkkanoita kypsennettiin kahdella tasolla pelkkää höyrytoimintoa käyttäen. Raaka-aineiden paistotulos, rakenne ja maku arvioitiin paistamisen jälkeen.

Parsakaalin kypsennys

Kypsentämällä 500 g parsakaalia höyrytysastiassa testattiin uunien vaaka- ja pystysuuntaista höyryn jakautumista suurella kuormalla IEC 60350-1 standardin 8.1 ja 8.2 kohtien mukaisesti. Kypsennyksen jälkeen parsakaalien rakenne, kypsyysaste ja väri arvioitiin.

Paahtovanukkaan kypsennys

Kypsentämällä paahtovanukkaita testattiin uunien höyryn ja lämpötilan tasaisuutta sekä valmistettavan ruoan pinnan kosteutta EN 60705-2015 standardin 12.3.1 kohdan mukaisesti. Kuusi paahtovanukasta valmistettiin ohjeiden mukaan tai 100 °C lämpötilassa 45 minuutin ajan. Kaksi tuntia kypsennyksen jälkeen vanukkaiden pinnoista arvioitiin kostumista, pisaranjälkiä, huokosia sekä vanukkaan paistoastetta ja makua.

Leivän paistaminen

Uunin kykyä paistaa pehmeää, mutta pinnaltaan rapeaa leipää testattiin paistamalla leipä höyryn ja tavallisen lämmityksen yhdistelmätoiminnolla. Leivän korkeus ennen ja jälkeen paistamisen mitattiin. Leivän muoto ja tilavuus, väri ja sen tasaisuus, kuoren paksuus ja rapeus sekä leivän rakenne arvioitiin.

Lämpenemisnopeus

Uunit lämmitettiin kiertoilma- sekä pikatoiminnoilla 155 astetta ja tasalämmöllä 180 astetta huonelämpötilaa korkeammaksi. Lämmityksen kesto sekä sähkönkulutus mitattiin.

Lämpötilan tarkkuus ja tasaisuus

Lämpötilasäädön tarkkuus mitattiin tyhjässä uunissa 80, 150, 200 °C lämpötilassa sekä uunin maksimiasetuksella tasalämmöllä sekä kiertoilmatoiminnolla. Lämpötilaa mitattiin vähintään 30 minuuttia tai viiden termostaattisyklin ajan. Mittauksesta määritettiin keskiarvolämpötila sekä lämpötilan keskipoikkeama eri lämpötila-asetuksilla.

Sähkönkulutus

Sähkönkulutus mitattiin kaikkien suorituskykytestien aikana, uunin ollessa pois päältä sekä puhdistusohjelman aikana.

Käyttömukavuus

Kolmen hengen laboratorioryhmä arvioi uunien käyttöohjeet, asetusten ja lisätoimintojen säädön helppouden, äänimerkit, ruuan uuniin laittamisen ja pois ottamisen helppouden, luukun läpinäkyvyyden, luukun toiminnan sekä älytoiminnot. Uunien sisäpuolen puhdistamista testattiin puhdistamalla uunit paistotestien jälkeen sekä tekemällä erillisen standardin mukaisen puhdistustestin, jossa uunit liataan ja kuumennetaan kahden tunnin ajan 250 °C lämpötilassa ennen puhdistamista. Myös uunin varusteiden sekä ulkopuolen puhdistaminen arvioitiin.

Turvallisuus

Uuneille suoritettiin EN 60335-2-6 standardiin perustuva visuaalinen sähköturvallisuustarkastus. Mekaaninen turvallisuus testattiin työntämällä uunin pelti, jonka keskelle oli asetettu 14–15 kg paino. Pelti ei saanut taipua tai pudota kannakkeiltaan testin aikana. Pelti vedettiin uunista 80 N voimalla kannakkeiden pysäyttimiin saakka, jolloin pelti ei saanut kallistua alaspäin enempää kuin kuusi astetta. Lämpöturvallisuus testattiin mittaamalla uunin pintalämpötilat luukusta, käyttöpaneelista ja kahvasta paistotestien sekä puhdistusohjelman tai grillitoiminnon aikana. Mitatut lämpötilat arvosteltiin EN 13732-1 standardin taulukon mukaisesti.

Melu

Uunien ja tuulettimien aiheuttama melu arvioitiin uuneja lämmitettäessä kiertoilmalla sekä uunien jäähtyessä.

Testitulokset

Artikkeli

Näin luet testitaulukkoa

Testivoittaja
Testin parhaat pisteet saanut tuote.

Hyvä ostos
Hinta-laatusuhteeltaan testin paras tuote.

Kokonaisarvosana 1–100 pistettä
Kokonaisarvosana on pyöristämättömien arvosanojen painotettu keskiarvo. Keskiarvo on kerrottu kymmenellä. Arvosanoja voi lisäksi laskea se, että tuote saa huonot pisteet tärkeässä ominaisuudessa, esimerkiksi turvallisuudessa.

Arvosanat 1–10 pistettä
Arvosanat on pyöristetty. Kuhunkin arvosanaan voi vaikuttaa jopa kymmeniä arviointeja ja mittaustuloksia.

Kuluttajan arvosanataulukko.

Testausta ympäri vuoden

Testimme on käynnissä jatkuvasti, mikä tarkoittaa sitä, että samaan testilaboratorioon lähetetään jopa joka kuukausi uusi testierä tuotteita. Testausmenetelmät ja arvosteluperusteet pidetään samoina testierästä toiseen, jotta eri testierissä testattujen tuotteiden tuloksia voisi vertailla keskenään. Arvosteluperusteet saadaan pidettyä samoina esimerkiksi referenssilaitteiden avulla, jolloin aiemmin testattu tuote testataan uudelleen ja sitä käytetään vertailukohtana uusille testattaville tuotteille.

Tarkistamme testattujen tuotteiden saatavuuden Suomessa myös aiemmin testattujen tuotteiden osalta aina kunkin testin julkaisuhetkellä. Poistamme tuolloin tuotelistasta ne aiemmin testatut tuotteet jotka eivät ole enää saatavilla. Näin varmistamme että lukijalla on mahdollisimman ajantasainen listaus testatuista saatavilla olevista tuotteista.

Sivun kuvat: IStock

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.