Näin testasimme

Testissä arvioitiin 8 vakuutusyhtiön liikenne- ja kaskovakuutuksen hintaa ja ehtoja sekä asiakastyytyväisyyttä. Tiedot on kerätty marras-joulukuussa 2021. Testissä ovat mukana kaikki liikenne- ja kaskovakuutusta tarjoavat yhtiöt.

Hinta arvioitiin kysymällä vakuutusyhtiöistä liikenne- ja kaskovakuutuksen hinta 6 esimerkkiasiakkaalle. Asiakkaat olivat mahdollisimman erilaisia keskenään. Kaskon piti sisältää tietyt osavakuutukset. Hinnoissa on huomioitu bonukset. Arvioimme erikseen hinnan, jossa on mukana mahdollinen ensimmäisen vuoden alennus, sekä hinnan ilman alennuksia. Taulukon hinta on 6 esimerkkiasiakkaan keskiarvohinta.

Bonukset arvioitiin myös erikseen niin liikenne- kuin kaskovakuutuksen osalta.

Ehdot arvioitiin kaskovakuutuksista.

Kaskon kattavuus arvioitiin pisteyttämällä, kuinka monta osavakuutusta kaskoon sisältyy. Pistemäärää laski, jos kaskosta puuttui muihin vertailun kaskoihin sisältyvä osavakuutus.

Oikeus- ja lunastusturvan ehdot arvioitiin erikseen. Oikeusturvasta arvioimme suurimman korvatun summan sekä omavastuun ylä- ja alarajan. Lunastusturvasta arvioimme uusarvolunastuksen kriteerit eli muun muassa auton vaaditun iän ja arvioitujen korjauskulujen osuuden käteismyyntihinnasta.

Vakuutuksen voimassaoloalueen arvioimme tarkistamalla, onko vakuutus voimassa Venäjän Euroopan puoleisessa osassa.

Asiakastyytyväisyys arvioitiin pisteyttämällä Epsi Ratingin vakuutusalan asiakastyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen tulokset sekä kuluttajariitalautakunnan tapaukset vuosilta 2017–2019. Tapausten määrä suhteutettiin yhtiöiden markkinaosuuteen.

Testitulokset

Artikkeli

Sivun kuvat: Laura Oja

Ladataan...
Ladataan...

Kuluttaja

Kuluttajan avulla teet onnistuneita ostopäätöksiä. Testaamme puolestasi yli tuhat tuotetta vuosittain.