musta lista

Palstalla mainitut yritykset eivät ole maksaneet kuluttajariitalautakunnan suosittelemia korvauksia kuluttajille. Ratkaisusuositukset ovat ajalta heinäkuu 2012–maaliskuu 2014.

Koonneet Tuomo Tamminen

Finnair Oy…