Lyhyesti

Oikeutta rahalla

Potilas voi jäädä potilasvahingon jälkeen vaille korvauksia ilman asianajajan apua. Lakiapu maksaa tuhansia euroja, eikä kaikilla ole siihen varaa.

Potilasvahinkolautakunta antaa ratkaisusuosituksia…