Myytinmurtaja

Aiheuttaako roskaruoka masennusta?

Ruokavalion yhteydestä masennusriskiin on jonkin verran tutkimusnäyttöä, mutta vielä on epäselvää, miten ruoka vaikutt…