musta lista

Palstalla mainitut yritykset eivät ole maksaneet kuluttajariitalautakunnan suosittelemia korvauksia kuluttajille. Ratkaisusuositukset ovat ajalta kesäkuu 2014–elokuu 2014.

Koonnut Tuomo Tamminen

Vesiman Oy, Espo…