Vesilaitos korotti taksansa pilviin, ja riitahan siitä syntyi – missä menee kohtuuden raja vesimaksujen korotuksissa?

Kuluttajariitalautakunta otti kantaa Sauvon Vesihuolto Oy:n koviin kertakorotuksiin.

Kuluttajariitalautakunta antoi heinäkuussa ratkaisun koskien vesimaksujen korotusten kohtuullisuutta ja korotuksista tiedottamista.

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisusta uutisoi ensin Taloussanomat. Lehden mukaan varsinaissuomalaisen Sauvon kunnan vesilaitos korotti omakotitaloasujien verollisen perusmaksun 43 eurosta 132 euroon vuodessa. Vesimaksun verollinen hinta nousi runsaasta kahdesta eurosta 2,82 euroon kuutiolta ja jätevesimaksu 2,83 eurosta 3,82 euroon.

Korotuksista kerrottiin Sauvon Vesihuolto Oy:n julkaisemassa lehti-ilmoituksessa marraskuussa 2018, ja korotukset astuivat voimaan seuraavassa vuodenvaihteessa.

Korotusten perusteena oli vesihuoltoyhtiön taloudellinen ahdinko.

Vesilaitoksen asiakas teki asiassa valituksen kuluttajariitalautakuntaan. Hän piti korotuksia kohtuuttomina ja tiedottamista puutteellisena.

Lautakunta antoi yksimielisen ratkaisun, jonka mukaan korotukset olivat niin merkittäviä, että ne muuttivat asiakkaan kanssa tehtyä sopimusta olennaisilta osin. Vesilaitoksen olisi pitänyt tiedottaa korotuksista suoraan asiakkailleen, eli lehti-ilmoitus ja tiedote yhtiön nettisivuilla eivät riittäneet.

Lautakunta suositteli vesilaitosta hyvittämään valituksen tehneelle asiakkaalle vesihuollon maksut siltä osin kuin ne ylittävät ennen vuotta 2019 voimassa olleen hinnaston mukaisen määrän viivästyskorkoineen.

Realiteetit pakottavat korotuksiin

Suitsiiko kuluttajariitalautakunnan ratkaisu hinnankorotuspaineissa kärvisteleviä vesilaitoksia? Vesilaitosyhdistyksen lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen ei ole tutustunut tarkemmin Sauvon Vesihuolto Oy:tä koskevaan ratkaisuun, joten hän kommentoi aihetta yleisellä tasolla.

”Kuluttajaviranomaisen kannanotot ovat koskeneet useimmiten sähkömaksuja, mutta joskus on huomautettu myös vesihuoltolaitoksen maksujen korotuksesta. Tiedossa on, että isoja kertakorotuksia tulisi välttää”, Tiainen sanoo.

”Realiteetit ovat kuitenkin käytännössä joskus sellaiset, että maksuja joudutaan korottamaan, jotta saadaan kustannukset katettua. Esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, että korotuksia ei ole tehty moneen vuoteen ja vesihuollon kustannukset ovat nousseet, korotus voi olla toivottua suurempi.”

Vesimaksujen hinnankorotuspaineet ovat sinänsä ymmärrettäviä, sillä vesilaitoksille on kasaantunut reippaasti korjausvelkaa. Vesilaitosyhdistyksen teettämässä selvityksessä (pdf) todettiin vuosi sitten, että vesilaitosten vuosittaiset saneerausinvestoinnit pitäisi liki kaksinkertaistaa nykyisestä noin 400 miljoonasta eurosta 777 miljoonaan euroon vuoteen 2040 asti. Valtaosa investointipaineista kohdistuu verkostosaneerauksiin.

Vesihuoltolain mukaan vesilaitosten investoinnit pitäisi pitkällä aikavälillä pystyä kattamaan asiakasmaksuilla. Toisaalta maksujen tulee olla ”kohtuulliset ja tasapuoliset”.

Laki ei yksityiskohtaisesti sääntele sitä, mikä on kohtuullinen vesimaksun korotus. Vesihuoltolaissa sanotaan, että vesimaksujen korotuksista on lähetettävä asiakkaalle ilmoitus hyvissä ajoin ennen sopimuksen muuttamista.

Jos korotukset perustuvat muuhun kuin sääntelyyn eli esimerkiksi vesilaitoksen taloudelliseen tilanteeseen, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestä.

Vesilaitos ei ole perunut korotuksia

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut ovat luonteeltaan suosituksia. Sauvon Vesilaitos ei ole ainakaan toistaiseksi hyvittänyt hinnankorotuksia valituksen tehneelle asiakkaalle lautakunnan suosituksen mukaisesti tai perunut tehtyjä korotuksia kaikille asiakkailleen.

”Toimintatapoja tarkennetaan ja tiedotukseen tullaan kiinnittämään huomiota lautakunnan suosituksen mukaisesti. Muutoin en voi ottaa asiaan kantaa, sillä se vaatii hallituksen käsittelyn”, Sauvon Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Taisto Nuutinen kommentoi Kuluttajalle.

Viime kädessä tuomioistuin voi ottaa kantaa Sauvon Vesihuolto Oy:n tekemiin hinnankorotuksiin. Kuntalaisilla on mahdollisuus viedä asia käräjille, jos yhtiö ei huomioi kuluttajariitalautakunnan antamia suosituksia ja noudata yhdenvertaisuutta kaikkien asiakkaidensa kanssa tekemissään sopimuksissa.

Silmiä avaavia juttuja, ei mainoksia

Kommentit (3)

Miksi tässä maassa maksetaan veroja paljon, mihin ne rahat katoaa?

Huoh. Kyllä ne tilastot löytyvät netistä jos vaivaudut etsimään.
Vai kommentoitko tätä juttua? Syynä korotuksiin oli: ”Korotusten perusteena oli vesihuoltoyhtiön taloudellinen ahdinko.” -jos jaksaisit lukea. Miten juttu muutenkaan liittyi veroihin?!

Vesi on tuote josta maksetaan käytön mukaan, kuten sähkö.

Do your research.

Kunnan 100% omistama yhtiöitetty vesilaitos voidaan hyvin rinnastaa verotukseen ylihinnoittelun osalta.

Työntekijöitä on tarpeeksi ja siihen vielä kunnallinen 50% varmuuskerroin lisättynä päälle. Töihin otetaan sopivat pätevien sijaan.

Jos perusmaksun korotus on yli 200%, voidaan todeta että veihuoltoyhtiön johto ei ole ollut vuosiin tilanteen tasalla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.