Vaatteille pakollinen digitaalinen tuotepassi? – Ekosuunnittelun vaatimukset laajenemassa lähes kaikkiin tuotteisiin EU-alueella

Tarkempia tuotekohtaisia vaatimuksia on odotettavissa vuodesta 2024 alkaen.

EU-komissio julkaisi maaliskuun lopulla ehdotuksen ekosuunnitteluasetukseksi. Siinä edellytetään, että jatkossa tuotteiden on oltava energiatehokkaita, helposti korjattavia ja kierrätettäviä. Asetuksen on määrä korvata EU:n vanha ekosuunnitteludirektiivi. Asetuksen hyväksymisaikataulusta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

Ekosuunnittelu- ja energiamerkintädirektiiveihin liittyvien EU-asetusten valmistelusta vastaa Suomessa Energiavirasto, lukuun ottamatta rakennustuotteita. Kysyimme Energiavirastosta, mitä asetus käytännössä merkitsee kulutustavaroiden kannalta, ja mitä tuoteryhmiä se koskee.

”Ehdotuksen tavoitteena on vähentää EU:n markkinoille saatettujen tuotteiden ympäristövaikutuksia. Tuotteet olisi jatkossa suunniteltava niin, että ne kuluttavat mahdollisimman vähän energiaa ja luonnonvaroja, ovat mahdollisimman helppoja korjata ja kierrättää ja niiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä”, johtava asiantuntija Juha Toivanen Energiavirastosta kertoo.

Uusi asetus laajentaisi ekosuunnittelusääntelyn piiriin kuuluvien tuotteiden määrää. Jatkossa asetus koskisi muitakin kuin energiaan liittyviä tuotteita. Asetus koskisi kaikkia EU:n markkinoilla myytäviä tuotteita valmistusmaasta riippumatta. Sääntelyn ulkopuolelle jäisivät kuitenkin muun muassa ruoka, lääkkeet, rehu, elävät kasvit ja eläimet.

”Pääajatus on, että ekosuunnitteluasetus toimisi niin sanottuna kehyksenä, jonka pohjalta annetaan tuoteryhmille tai tuotejoukoille delegoituja asetuksia, jossa aina määritellään kyseistä tuoteryhmää koskevat vähimmäisvaatimukset”, Toivanen kertoo.

Elektroniikka ja tekstiilit syyniin

Komission ehdotuksessa uudella asetuksella halutaan puuttua muun muassa elektroniikan ja tekstiilien ekologisuuteen. Niiden osalta tarkempaa tietoa uusista vaatimuksista ei vielä ole.

”Monille elektroniikkatuotteille on jo olemassa tuoteryhmäkohtaisia ekosuunnitteluasetuksia, mutta uuden ehdotuksen mukaan lähivuosina voisi tulla uusia vaatimuksia, jotka koskisivat kaikkea elektroniikkaa tai eri elektroniikkatuotteita.”

Tekstiileissä uudet vaatimukset voisivat Toivasen mukaan koskea esimerkiksi kestävyyttä, korjattavuutta, kierrätettävyyttä ja kierrätettyä materiaalia.

”Kuluttajille näkyvä muutos on myös se, että osalle tuotteista tulee digitaalinen tuotepassi, josta näkee erilaisia tietoja tuotteeseen liittyen.”

Koodilliseen digitaaliseen tuotepassiin voidaan koota tietoa muun muassa tuotteen ja sen raaka-aineiden ja komponenttien alkuperästä, haitallisten aineiden sisällöstä sekä ohjeita tuotteen korjaamisesta tai kierrättämisestä.

Uusia vaatimuksia 2024 alkaen

Tarkempia tuoteryhmäkohtaisia asetuksia valmistellaan jo uuden asetusehdotuksen mukaisesti, Energiaviraston Toivanen kertoo. Alustavan suunnitelman mukaan asetuksia alettaisiin ottaa käyttöön vuodesta 2024 alkaen, ja vuoteen 2030 mennessä niitä on tulossa yhteensä 30 uudelle tuotteelle.

”Alustavan arvioinnin mukaan todennäköisiä tuoteryhmiä ensimmäiseen vaiheeseen ovat muun muassa tekstiilit, huonekalut, patjat, renkaat, pesuaineet, maalit ja voiteluaineet sekä välituotteet kuten rauta, teräs ja alumiini. Ne ovat suuria ympäristövaikutuksiltaan ja parannuspotentiaaleiltaan”, Toivanen kertoo.

Lisäksi EU:ssa valmistellaan parhaillaan uusia tuoteryhmäkohtaisia asetuksia energiaan liittyville tuotteille. Osa näistä asetuksista valmistellaan vanhan ekosuunnitteludirektiivin mukaisesti.

”Esimerkiksi älypuhelimille ja tableteille on valmistumassa tänä vuonna tuoteryhmäkohtainen asetus, josta tulee paljon vaatimuksia kiertotalouteen liittyen.”

Ekosuunnitteluasetus etenee seuraavaksi EU:n ministerineuvoston ja parlamentin käsittelyyn, jonka jälkeen neuvosto ja parlamentti vielä neuvottelevat siitä ennen lopullista päätöstä. Toivanen arvioi, että voi kestää vuoden tai kaksi ennen asetuksen hyväksymistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.