Tietoja kerättiin asiakkaan psykoterapiassa käynneistäkin – Liikennevakuutuskeskus puolustaa toimintaansa ja valittaa sakoistaan

Tietosuojavaltuutettu määräsi LVK:lle 52 000 euron seuraamusmaksun liian laajasta potilastietojen keruusta.

Liikennevakuutuskeskus (LVK) on valittanut hallinto-oikeuteen tietosuojavaltuutetun päätöksestä, joka koski korvauksenhakijoiden potilastietojen keräämistä korvausasioiden käsittelyssä.

Tietosuojavaltuutettu antoi joulukuussa 2021 Liikennevakuutuskeskukselle huomautuksen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen vastaisesta potilastietojen keräämisestä ja määräsi 52 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun eli sakon.

”Olemme eri mieltä TSV:n tulkinnasta ja pidämme toimintaamme lainmukaisena. Päätös perustuu nähdäksemme puutteelliseen selvitykseen LVK:n toiminnasta sekä virheelliseen tulkintaan tiedonsaantioikeuksia koskevasta sääntelystä”, LVK:n johtava lakimies Visa Kronbäck kommentoi tiedotteessa.

Kronbäck toteaa tiedotteessa, että LVK:lla, kuten vakuutusyhtiöillä muutenkin, on lakiin perustuva velvollisuus selvittää korvausperusteeseen ja korvauksen määrään liittyvät seikat perusteellisesti.

”Tämä on luonnollisesti myös vahinkoa kärsineen etu, sillä korvausta hakevalla on näyttötaakka aiheutuneesta vahingosta. Hoitavalla lääkärillä ei ole, eikä tarvitse olla, edellytyksiä arvioida asian vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeudellista puolta.”

Kronbäckin mukaan asian selvittäminen on tärkeää koko vakuutusalan näkökulmasta.

Liikennevakuutuskeskus on Suomessa toimivien liikennevakuutusyhtiöiden yhteistoimintaelin. Se muun muassa hoitaa vakuuttamattomien ajoneuvojen aiheuttamat vahingot ja perii laiminlyöntimaksut lakisääteisen liikennevakuutuksen laiminlyömisestä.

Tietosuojan rikkominen ”järjestelmällistä ja pitkäkestoista”

Tietosuojavaltuutetun päätöksestä ilmenee, että asia on tullut vireille tietosuojavaltuutetun toimistossa jo maaliskuussa 2017. Kantelun tekijän mukaan LVK on esimerkiksi pyytänyt psykoterapeutilta jokaista psykoterapiakäyntiä koskevat käyntikertomukset. Nämä tiedot on myös luovutettu LVK:lle.

Yksittäistapauksen yhteydessä tietosuojavaltuutettu selvitti laajemmin, miten LVK on menetellyt pyytäessään terveydenhuollolta potilastietoja korvauspäätöksiä tehdessään.

Tietosuojavaltuutetun mukaan LVK on järjestelmällisesti pyytänyt korvauksenhakijoiden potilastietoja rajaamatta tarvittavia tietoja. Toimintatapa on ollut yleisen tietosuoja-asetuksen vastainen.

Liikennevakuutuskeskus on pyytänyt terveydenhuollolta potilaskertomuksia sellaisenaan korvausasioiden ratkaisemiseksi. LVK on kerännyt potilaiden käyntimerkintöjä myös selvittääkseen, onko terveydenhuolto laskuttanut liikennevahinkoon liittymättömiä käyntejä. Lisäksi tietoja on pyydetty sen varalta, että terveydenhuolto on jättänyt antamatta korvausasian kannalta olennaisia tietoja.

Tietosuojavaltuutettu katsoi, että luovutettujen potilastietojen seulominen kuuluu terveydenhuollolle. Vakuutusyhtiön on käsiteltävä korvauspäätöstä varten vain välttämättömiä tietoja. Lisäksi henkilön terveydentilaa koskevat tiedot tulisi luovuttaa vakuutusyhtiöille ensisijaisesti lausunnon muodossa.

Päätöksen mukaan tietosuojasäännösten rikkominen on ollut järjestelmällistä ja pitkäkestoista. LVK:lle määrättyä seuraamusmaksua perusteltiin muun muassa sillä, että kyse on ollut arkaluonteisten terveystietojen käsittelystä.

Tietosuoja-asetuksen rikkominen on myös vaikuttanut suureen joukkoon rekisteröityjä. Päätöksen mukaan LVK:lle ilmoitettiin vuonna 2019 noin 2 500 liikennevahinkotapahtumaa. LVK:n arvion mukaan henkilövahinkoja käsitellään vuosittain noin 500 tapauksessa.

Silmiä avaavia juttuja, ei mainoksia

Kommentit (3)

Oikeuteen koko LVK ja korvaukset myös kaikille niille joille LVK:n toiminta on vaikuttant

Tämähän ei koske pelkästään liikennevakuutuskeskusta vaan kaikkia vakuutusyhtiöiden lääkärien vaatimuksia esim. liikennevahinkoasioissa. Oma tyttäreni joutui liikenneonnettomuuden uhriksi ja vakuutusyhtiön vaatimuksesta jouduimme toimittamaan kaikki tiedot käytännössä hänen syntymästään lähtien.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.