Sähkön kulutustietoja säilytettävä kuusi vuotta – mutta kenen niitä pitää luovuttaa?

Jatkossa asiakas voi pyytää tietoja sähkön kulutuksestaan keskitetystä datahubista. Se otetaan käyttöön helmikuussa.

Helmikuun lopussa käyttöön otettu sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä datahub keskittää sähkönkäyttöpaikkojen tietoja eri toimijoiden järjestelmistä yhteen paikkaan. Tämä koskee muun muassa asiakas- ja kulutustietoja.

Mutta kuinka kauan sähköyhtiön asiakkaalla on oikeus saada tietoja toteutuneesta sähkön kulutuksestaan? Ja kenellä on velvollisuus säilyttää ja luovuttaa kulutustietoja käyttäjälle?

Kysymykset nousivat esille Kuluttajan saamassa lukijan yhteydenotossa. Siinä kerrottiin, että sähköä myyvä yhtiö ei toimittanut asiakkaalle tämän pyytämiä tietoja menneiden vuosien energiankulutuksestaan.

Yhtiö perusteli tätä sillä, että se on sulautunut toiseen yhtiöön, eikä asiakkaan pyytämiä tietoja ollut enää saatavilla fuusion johdosta. Tietoja pyytäessään asiakas oli hiljattain vaihtanut sähköyhtiötä.

Energiaviraston juristi Jani Kostiainen kertoo, että sähkömarkkinalain mukaan sähköalan yrityksen on säilytettävä kuuden vuoden ajan tietoja, jotka se on saanut lakisääteisiä tehtäviä tai velvollisuuksia suorittaessaan.

”Lähtökohtaisesti tämä koskee myös kulutustietoja.”

Oikeus saada tietoja kulutuksestaan ei riipu siitä, onko asiakas vaihtanut sähköyhtiötä vai ei.

”Loppukäyttäjällä on mahdollisuus saada tietoja kulutuksestaan, vaikka ei olisi enää kyseisen sähköntoimittajan asiakas, koska tietoja on säilytettävä lain perusteella kuuden vuoden ajan.”

Tietojen luovuttaminen verkkoyhtiöiden vastuulla

Oma kysymyksensä on se, kenen näitä tietoja pitää luovuttaa asiakkaalle. Kostiainen sanoo, että velvollisuus mittaus- ja kulutustietojen luovuttamiseen on rajattu laissa verkonhaltijoihin, jotka vastaavat sähkömittareiden lukemisesta.

”Myyjä voi toki halutessaan tehdä asiakasportaalin tai vastaavan, joka perustuu jakeluverkonhaltijalta saatuihin mittaustietoihin, mutta siihen ei ole laissa olevaa velvoitetta.”

Kuluttajaan yhteyttä ottaneen lukijan tapauksessa sähköyhtiöllä ei siis ollut velvollisuutta luovuttaa kulutustietoja. Toisaalta yhtiö antoi asiakkaan kannalta harhaanjohtavaa tietoa kertoessaan, että tietoja ei ole saatavilla fuusion takia.

”Koska tiedot ovat saatavilla verkonhaltijalta, ei myyjäyhtiöiden mahdollinen sulautuminen vaikuta loppukäyttäjän mahdollisuuksiin saada kulutustietojansa.”

Entä onko sähkön myyjän säilytettävä kulutustietoja fuusiotilanteessa? Tältä osin tilanne on epäselvä.

”Energiavirasto ei ole antanut päätöksiä siitä, millainen velvollisuus myyjäyhtiöillä on säilyttää kulutustietoja mahdollisessa sulautumistilanteessa.”

Kulutustietoja voi pian pyytää datahubista

Kostiaisen mukaan datahubin käyttöönotto vaikuttaa siihen, kuka voi luovuttaa asiakkaalle sähkön kulutustietoja.

”Datahubin käyttöönoton jälkeen sähköalan yritykset kuten verkonhaltijat ja sähköntoimittajat voivat osoittaa datahubin tietojen luovuttajaksi. Vastaisuudessa loppukäyttäjä voi pyytää tietoja suoraan datahubista.”

Energiavirasto valvoo sähkömarkkinoiden toimintaa. Kostiainen huomauttaa, että tietojen säilyttämisen ja luovuttamisen osalta valvonta on osittain myös tietosuojavaltuutetun toimivallassa, koska sähkön mittaus- ja kulutustietoja voidaan katsoa henkilötiedoiksi.

Silmiä avaavia juttuja, ei mainoksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.