Imurien sähkönkulutus heittää ilmoitetusta – Tukesin mukaan valmistajat ”soveltavat luovasti” EU-normeja

Mittasimme imureille huomattavasti korkeampia sähkönkulutuslukuja kuin valmistajat kertovat. Osa imureista ylittää jopa EU:n määräämän maksimitehon.

Korjaus 25.10.2018: Väärää tietoa Kuluttaja.fin jutussa imureiden ottotehosta.

Imurinvalmistajat mittaavat sähkönkulutusta usein alakanttiin. Tämä paljastui Kuluttajan suuressa imuritestissä, jossa mittasimme lähes 50:n Suomessa myytävän pölynimurin energiatehokkuutta.

Lähes 60 prosentissa testin imureista valmistajan ilmoittama teho eli imurin wattimäärä on pienempi kuin Kuluttajan testissä mitattu teho. Suuri ottoteho kasvattaa sähkönkulutusta, minkä vuoksi imurien tehoja säännellään EU:ssa tiukasti.

Jotkin Suomessa myytävät testi-imurit ylittävät valmistajan ilmoittaman tehon jopa 130–150 watilla. Keskimäärin ylitystä on lähes 80 wattia.

Kolmen Mielen imurimallin tehoksi mitattiin peräti 978–998 wattia, vaikka uusi EU-asetus määrää, ettei imurin teho saa ylittää 900:aa wattia. Valmistaja on ilmoittanut imurien tehoksi 850890 wattia.

Yhdessä Boschin imurimallissa todellinen teho ylittää jopa 1 000 wattia, mutta tämä imurimalli ei ole Suomessa markkinoilla. Osa imureista myös alittaa valmistajan ilmoittaman tehon.

Syynä porsaanreikä EU-säännöksissä

Syynä ylityksiin näyttää olevan porsaanreikä EU:n ekosuunnittelusäännöksissä, sillä imurien ottotehoa voidaan mitata usealla eri tavalla.

Suomen Mieleltä kerrotaan Kuluttajalle, että heidän tehtaansa valmistaa ja testaa imureita turvallisuusstandardin  mukaan. Testissä laitteella imuroidaan suurimman osan ajasta ilmaa niin, että imuletku on täysin auki, mikä kuluttaa vain vähän sähköä.

Kuluttajan testi on ankarampi, sillä se on tehty EU-harmonisoidun ympäristöstandardin mukaan. Testissä imuroidaan tarkasti määritellyllä tavalla lattiaa ja mattoa, eli imuletku on koko ajan tukittuna.

Mielen mukaan erot mittaustuloksissa mahtuvat 15 prosentin sallitun poikkeaman sisään ja heidän laitteidensa virrankulutus on siten EU-normien asettamissa rajoissa.

Energiavirasto: ”Johtaa kuluttajaa harhaan”

Suomessa EU:n ekosuunnitteludirektiivin valmistelusta vastaa Energiavirasto ja käytännön markkinavalvonnasta Tukes.

Energiaviraston erityisasiantuntija Kaisa-Reeta Koskinen hämmästyy kuullessaan, että osa imurivalmistajista mittaa sähkönkulutusta muun kuin EU-harmonisoidun standardin mukaan.

”Kuulostaa todella oudolta. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tällainen vaihtoehtoisten standardien käyttö johtaa kuluttajaa harhaan ja tällaisen toiminnan mahdollistavat porsaanrei’ät lainsäädännössä pitää tukkia mahdollisimman pian”, hän sanoo.

Tukesin ylitarkastajan Teemu Hartikaisen mielestä periaatteessa ei ole mitään ongelmaa käyttää tehon määrittelyyn turvallisuusstandardia. ”Nykyisellään ilmeisesti imuriasetuksen määritelmä on epämääräinen, ja siksi sitä jotkut luovasti soveltavat”, hän vastaa sähköpostitse.

Pölynimurien suurinta sallittua kulutusta  pienennettiin EU:ssa noin vuosi sitten 1 600 watista 900 wattiin. Hartikaisen mukaan muutos on ollut niin suuri, että valmistajat käyttävät kaikki keinot, joilla rajan alle voidaan päästä.

Hänen mukaansa asetuksen mukainen suurin sallittu poikkeama on kuitenkin 10 prosenttia eikä 15, kuten Mielen mukaan. Markkinavalvonnassa imurien tehoraja on siis 990 wattia.

”Tämä (raja-arvo) on tosin tarkoitettu vain meidän testejämme varten, mutta milläpä estää valmistajia tätäkin hyödyntämästä”, Hartikainen sanoo.

Suomessa imurien sähkönkulutusta ei ole käytännössä valvottu. Viranomaisen käyttämällä testilaboratoriolla ei nimittäin ole käytössään standardipölyä, jota mittauksissa tarvitaan.

Wattimäärä ei kerro siivoustehosta

Imurien suuret ottotehot kasvattavat niiden sähkönkulutusta, minkä vuoksi niihin on puututtu EU:ssa. Takavuosina imureita jopa markkinoitiin mahdollisimman suurilla wattimäärillä, mikä ei parantanut niiden siivouskykyä.

Tämä näkyy myös Kuluttajan testituloksissa, joissa moni energiapihi imurimalli tekee puhtaampaa jälkeä kuin sähköä enemmän tuhlailevat tuhlaavat verrokkinsa.

Ottotehon lisäksi imurin siivouskykyyn vaikuttavat esimerkiksi suulakkeiden muotoilu ja rakenteen tiiviys.

Kuluttajan imuritesti julkaistaan 19.9. Testissä on mukana sekä pölypussillisia että -pussittomia imureita.

Kommentit (1)

Energiaa kuluu myös uusimpien pölynimurien lisätarvikkeiden, kuten suodattimien, valmistamiseen. Eli suurentuneen sähkölaskun maksaja on monimutkaistuneessa valmistusprosessissa tehdas, ja näennäisesti kuluttaja sitten maksaa sähkölaskua vähemmän kotikäytöstään. Eri juttu sitten, onko tehdas myynyt tukulle uusimmat pölyimurinsa kalliimmalla, jotta kalliimpi tuotantoprosessi olisi taloudellisesti järkevää. Ja koska tukku on maksanut uusimmista pölynimureista kalliimman hinnan, sillä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin myydä jälleenmyyjille pölynimuri kalliimmalla. Lopulta kuluttaja ostaa jälleenmyyjältä kallistuneen tuotteen, joka kuluttaa energiaa aiempia tuotteita vähemmän. Kuluttajan näkökulmasta tuotteen lopullista hintaa nostaa vielä suodattimien ja pölypussien ostorumbaan käytettävä aika, raha, vaiva ja mahdollinen ajoneuvon polttoaine. Summa summarum, kuluttajan näkökulmasta pölynimuri kannattaa ostaa aina ainoastaan alennusmyynnistä, ja silloinkin eri tuotteita vertaillen. Ei siis mikään helppo homma, varsinkin, jos rahaa on vähän käytettävissä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.