Hallituksen esitys: Palvelun virheestä voisi vaatia hyvitystä jopa vuosien päästä

Uudessakaan laissa ei sanottaisi tarkkaa aikaa, milloin kuluttajalla on oikeus saada hyvitystä palvelun virheestä tai viivästyksestä.

Hallitus esitti huhtikuussa useita parannuksia kuluttajansuojalakiin. Uudet säännökset selkeyttävät sitä, missä tilanteissa kuluttaja saisi oikeuden vaatia korvausta tai hinnanalennusta palvelun virheestä. Uutena asiana lakiin kirjattaisiin palvelun viivästyksestä johtuva hinnanalennus.

Ehdotukset koskevat henkilöön kohdistuvia palveluja, joista kuluttaja on tehnyt palveluntarjoajan kanssa sopimuksen. Lain piirissä olevat palvelut on lueteltu ehdotuksessa. Niitä ovat esimerkiksi yksityiset sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatuspalvelut, ulkonäköön kohdistuvat palvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut.

Lakiehdotuksessa ei ole määritelty tarkasti, missä ajassa kuluttajan on reklamoitava palvelun virheestä tai miten suuri viivästys oikeuttaa hinnanalennukseen. Kysyimme Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, mitä lakiehdotukset käytännössä tarkoittaisivat.

Palvelussa on virhe esimerkiksi silloin, jos palvelu ei vastaa sovittua tai jos kuluttajalle on annettu palvelusta puutteelliset tiedot.

Palvelun virheestä säännellään jo nykyisessä laissa. Uutta ehdotuksessa on, että virheen havaitsemishetken lisäksi ehdotuksessa otetaan huomioon myös se, milloin kuluttaja on havainnut virheestä aiheutuneen vahingon tai milloin hänen olisi pitänyt se havaita. Nykyisessä kuluttajansuojalaissa lähdetään siitä, että virhe ja sen seuraukset ovat havaittavissa heti, kun palvelu on annettu.

”Henkilöön kohdistuvissa palveluissa virheistä voi aiheutua myös sellaisia henkilövahinkoja, jotka eivät aina ilmene heti virheen tapahtuessa, vaan ne saattavat tulla esiin vasta pitkänkin ajan kuluttua. Uudessa säännöksessä on annettu merkitystä virheen havaitsemisen lisäksi myös vahinkoseurauksen havaitsemiselle”, KKV:n johtava asiantuntija Jukka Kaakkola sanoo.

Lakiehdotuksessa mainitaan esimerkkinä se, että potilaan elimistöön jää leikkauksen yhteydessä instrumentti, joka havaitaan vasta vuosia myöhemmin.

Jos palvelussa on virhe, kuluttajan on ilmoitettava tästä yritykselle ”kohtuullisessa ajassa” siitä, kun kuluttaja havaitsee virheen ja siitä aiheutuneen vahinkoseurauksen, Kaakkola selvittää.

”Virheestä reklamoiminen on kuluttajan kannalta tärkeää, sillä jos laiminlyö reklamaation tekemisen, voi samalla menettää oikeuden vedota palvelun virheeseen.”

Palvelun myöhästymisestä korvausta kuluttajalle

Uutta lakiehdotuksessa on sekin, että se toisi kuluttajalle oikeuden vaatia hinnanalennusta palvelun viivästymisestä, kun kyse on henkilöön kohdistuvasta palvelusta. Esimerkiksi remontti ei ole henkilöön kohdistuva palvelu, joten remonttia koskevissa palvelusopimuksissa tällaista hyvitysoikeutta ei ole.

Millainen myöhästyminen sitten oikeuttaisi hyvitykseen?

Hallitus esittää, että kuluttajalla olisi oikeus vaatia viivästyneestä palvelusta hinnanalennusta, kunhan tietyt ehdot täyttyvät. Nykyisessä laissa tällaista kirjausta ei ole.

”Edellytyksenä on, että viivästystä voitaisiin pitää palvelun luonne ja muut olosuhteet huomioon ottaen kuluttajan kannalta olennaisena”, Kaakkola kertoo.

Vähäinen viivästys ei siis riittäisi oikeuttamaan hinnanalennukseen – vaikka se aiheuttaisikin kuluttajalle ajanhukkaa tai muuta harmia.

”Se, mitä tämä yksittäistapauksessa merkitsee, riippuu palvelun laadusta ja hinnasta, viivästyksen kestosta sekä muista olosuhteista”, Kaakkola sanoo.

Hän ei lähde tässä vaiheessa tarkemmin määrittelemään, millaisissa tapauksissa kuluttaja voisi käytännössä saada hinnanalennusta palvelun viivästymisestä.

”Sekä hinnanalennuksen määrään liittyvät seikat että se, mitä olennaisella viivästyksellä käytännössä tarkoitetaan, tarkentunevat jatkossa asiaa koskevassa ratkaisukäytännössä, esimerkiksi kuluttajariitalautakunnassa.”

Kommentit (2)

Eikö julkisen terveyspalvelun virheestä voi vaatia oikeutta? Esim. hammashoitajan, lääkärin, ravintoterapeutin yms. virheistä ja tekemättä jättämisistä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.