Ärsyttääkö jäätelöauton jatkuva pimputus? Kysyimme kahdesta ministeriöstä ja yhdestä virastosta: ”äänimerkinantolaitteita koskevaa sääntelyä ei voida soveltaa”

Vastauksen löytäminen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi.

Tididididii, tididididii, tiditti ditti dii!

Jäätelöauton tunnusmelodia on varma kesän merkki, mutta jotkut saattavat myös kokea rallatuksen hermoja raastavana – etenkin sellaisella asuinalueella, jolla auto siirtyy vain korttelin pari kerrallaan ja soittaa melodian aina uudelleen ja uudelleen, yleensä viiden minuutin välein.

Pysähtymispaikkoja yhdellä reitillä on useita jopa kymmeniä, ja reittiä kuljetaan jopa useiden tuntien ajan. Jäätelöauton melodian voi kuulla siis todella useasti useiden tuntien aikana, kun auto kiertää naapurustoa korttelista toiseen.

Sääteleekö laki millään lailla sitä, miten kovaa, miten usein ja mihin kellonaikaan tällaista melua saa aiheuttaa? Otetaan selvää.

Kokeillaan ensin ympäristöministeriöstä, jonka vastuulle kuuluu lain mukaan ”meluntorjunnan ylin johto ja valvonta”.

Paitsi että tässä tapauksessa ei kuulu. Ympäristöneuvos Ari Saarinen selvittää, että ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat alueidenkäytön suunnittelu, rakentaminen ja ympäristönsuojelu.

Saarisen mukaan tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviranomaiselle ympäristönsuojelulain nojalla, jos melun tai tärinän on ”syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää”. Tämä koskee esimerkiksi rakentamista ja yleisötapahtumia.

”Ilmoitusmenettelyä ei lähtökohtaisesti ole edellytetty jäätelöautoilta.”

Saarinen ohjaa eteenpäin liikenne- ja viestintäministeriöön. Se vastaa ajoneuvojen melupäästön, varoitusäänien ja muiden merkkiäänien sääntelystä.

Autostereoiden huudatus on valittajien kestoaihe

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenneneuvos Kimmo Kiiski vastaa puhelimeen. Hän ei tunne yksityiskohtaisesti jäätelöautoja koskevaa sääntelyä.

”Enpä ole kuullut, että kukaan olisi juuri tästä aiheesta koskaan kysynyt. Meille tulee useinkin yhteydenottoja siitä, että nuorison autostereoiden jumputus aiheuttaa meluhaittaa”, Kiiski kertoo.

Hän sanoo, että tarpeettomaan ja häiritsevään meluun kiinnitettiin huomiota uuden tieliikennelain valmistelussa. Uusi tieliikennelaki tuli voimaan 1. kesäkuuta 2020.

Myös järjestyslakiin sisältyy meluamiseen liittyvää sääntelyä: yleisen järjestyksen häiritseminen muun muassa metelöimällä on kielletty.

Kiiski ei kuitenkaan lähde tulkitsemaan ajoneuvo- tai muuta lainsäädäntöä enempää vaan ohjaa kysymään asiasta Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista. Traficom on liikenteen valvontaviranomainen.

Traficomin erityisasiantuntija Keijo Kuikka naurahtaa aiheelle ja pohtii vastausta. Hän sanoo, että ainakaan ajoneuvojen äänimerkinantolaitteita koskevaa sääntelyä ei voida soveltaa jäätelöauton tunnusmelodian soittamiseen.

”Sääntely on tarkoitettu esimerkiksi hälytysajoneuvoille ja varoitusäänten käyttöön ajoneuvoissa. Jäätelöauton tunnusäänellä ei tietääkseni varoiteta ketään.”

Mikä on kohtuutonta melua?

Sen sijaan jäätelöauton rallatus voidaan rinnastaa autostereoiden ääneen, Kuikka sanoo.

Tällaista melua koskeva sääntely löytyy tieliikennelaista. Lain mukaan ajoneuvolla tarpeettoman ja häiritsevän melun aiheuttaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä.

Lain kirjaus on kuitenkin yleisluontoinen. Sen kuudennessa pykälässä sanotaan: ”Moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käsiteltävä siten, ettei sen moottorista tai muusta laitteesta aiheudu kohtuutonta melua, ilman pilaantumista tai muuta haittaa ajoneuvossa matkustavalle, muulle tienkäyttäjälle eikä ympäristölle.

Mikä sitten on kohtuutonta melua?

Yleisistä melutason ohjearvoista on olemassa valtioneuvoston päätös. Sen mukaan asuinalueiden ulkomelu ei saa ylittää päiväsaikaan 55:ttä desibeliä. Yöaikaan vastaava raja-arvo on 50 desibeliä, uusilla alueilla 45. 

Näistäkään tiedoista ei taida olla apua jäätelöauton tapauksessa. Ohjearvot koskevat keskiäänitasoa, ei lyhytaikaista meteliä.

Kuikka kaivaa esille tieliikennelain perustelutekstin. Siinä sanotaan: ”Kohtuutonta olisi esimerkiksi muu kuin ajoneuvon normaalista käytöstä syntyvä haitta, melu tai ilman pilaantuminen. Kohtuutonta olisi myös helposti vältettävissä oleva pitkäaikainen melu, ilman pilaaminen tai muu haitta.”

Kuinka kovaa jäätelöauto saa sitten huudattaa rallatustaan, jotta melu olisi kohtuutonta? Selkeää vastausta ei löydy lainsäädännöstä.

Kuikka toteaa, että tieliikennelain noudattamista valvoo poliisi. Viime kädessä siis poliisi voi ratkaista, aiheuttiko jäätelöauton ääni kansalaiselle kohtuutonta haittaa.

Lain rikkomisesta voidaan määrätä liikennevirhemaksu tai antaa huomautus.

 

Lue lisää jäätelöiden terveellisyydestä Kuluttajan 4/2016 artikkelista Jäätelöiden kalorimäärissä suuret erot. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.