Vakuutukset

 • VAMMAN SYY

  Vakuutusyhtiö epäsi korvauksen olkapäävamman hoitokuluista sillä perusteella, että vamman syynä oli sairauskohtaus, joka aiheutti vakuutetun kaatumisen.

  Kuluttajariitalautakunnan mukaan vammautuminen aiheutui siitä, että vakuutetun olkapää osui kaatumisen yhteydessä lattiaan. Sairauskohtaus ei siten aiheuttanut olkapäävahinkoa. Koska vamma oli syntynyt vakuutetun tahtomatta äkillisestä, ulkoisesta ruumiinvamman aiheuttaneesta odottamattomasta tapahtumasta, vahinko oli korvattava yksityistapaturmavakuutuksesta.

 • RIPEÄSTI LÄÄKÄRIIN

  Lentopallon pelaaja sai olkapäävamman, mutta ajatteli olkapään parantuvan itsestään. Kun se oli kipeä vielä kolmen viikon kuluttua, hän meni lääkäriin. Pelaaja haki korvausta hoitokuluista yksityistapaturmavakuutuksesta. Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta, koska vakuutusehtojen mukaan korvauksen ehtona oli, että vakuutetun oli hakeuduttava lääkärinhoitoon 14 vuorokauden kuluessa vammautumisesta.

  Vakuutusehdon määräaika oli perusteltu muun muassa sen vuoksi, että tapaturman selvittäminen käy epävarmaksi pitkän ajan kuluttua, erityisesti kun tapaturmaan ei ole ulkoista syytä. Vakuutettu ei ollut myöskään esittänyt sellaista syytä lääkäriin menon viivästymiselle, että vakuutusehtoa olisi voitu pitää kohtuuttomana. Kuluttajariitalautakunta oli yhtä mieltä vakuutusyhtiön kanssa korvauksen epäämisestä.

 • KATTOLAMPPU PUTOSI

  Ammattimiehen kipsilevykattoon asentama lamppu kesti katossa viisi vuotta ja putosi sitten. Myös katto vaurioitui. Kotivakuutus kattoi vain irtaimiston, joten katon vahinkoa ei korvattu vakuutuksesta, sillä katto ei ole irtainta. Vahinko jäi korvaamatta myös vastuuvakuutuksesta, koska korvausvelvollisuuden aiheuttavaa tuottamusta ei ollut. Vakuutettu oli tyytymätön vakuutusyhtiön päätökseen.

  Kuluttajariitalautakunta tutki vakuutusehdot ja totesi vakuutusyhtiön menetelleen ehtojen mukaisesti evätessään korvauksen. Myös yhtiön perustelut olivat oikeat. Vastuuvakuutuksesta voidaan korvata vakuutetun ja hänen perheensä asuntona käytetyn osakehuoneiston rakenteille tai laitteille äkillisesti aiheutunut vahinko. Korvauksen edellytyksenä on, että vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa vahingosta. Korvausvastuu edellyttää, että vakuutettu on aiheuttanut vahingon tahallaan tai virheellään, huolimattomuudellaan taikka laiminlyönnillään. Vahinko ei ollut aiheutunut vakuutetun syystä.

 • TULKINNANVARAINEN VAKUUTUSEHTO

  Vanhemmat olivat sopineet määräajaksi lapsen tapaamisoikeudesta, mutta sosiaalilautakunnan vahvistaman sopimuksen umpeuduttua asiasta käräjöitiin. Toisen vanhemman vakuutusyhtiö epäsi oikeusturvaedun sillä perusteella, ettei kyseessä ollut vakuutusehtojen edellyttämä ensimmäistä kertaa käsiteltävä asia eikä vaatimus myöskään perustunut muuttuneisiin olosuhteisiin, vaan sopimuksen päättymiseen.

  Oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena on korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuneet, vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Ehtojen mukaan ei korvata kuitenkaan kuluja asiassa, joka koskee muun muassa lapsiin liittyviä perheoikeudellisia kysymyksiä niitä ensi kertaa käsiteltäessä, ellei vaatimus perustu jo kerran sopimuksella tai tuomiolla vahvistetun huolto- tai elatusvelvollisuuden tai tapaamisoikeuden jälkeen muuttuneisiin olosuhteisiin.

  Kuluttajariitalautakunta piti vakuutuksen ehtoa tulkinnanvaraisena ja totesi, että lain mukaan ehtoa on tulkittava kuluttajan hyväksi. Oikeusturvaetu oli myönnettävä, sillä asiaa ei käsitelty ensi kertaa. Ensikäsittely voi olla esimerkiksi sopiminen ja sopimuksen vahvistaminen sosiaalilautakunnassa. Muuttuneista olosuhteista ei sen sijaan ollut kysymys.

 • SUURET AALLOTKO ARVAAMATTOMIA?

  Matkalainen jätti kameransa kauas vesirajasta ja pulahti uimaan Välimereen. Yllätys odotti uimaria rannalla, sillä kamera oli kastunut. Hän vaati matkavakuutuksestaan korvausta vahingosta.
  Vakuutuksen ehtojen mukaan vakuutuksesta korvattiin suoranaiset esinevahingot, jotka olivat aiheutuneet äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutuksen voimassa ollessa.

  Kuluttajariitalautakunta yhtyi vakuutusyhtiön näkemykseen, etteivät isot meren aallot ja niiden ulottuminen pitkälle rantahietikolle ollut ennalta arvaamatonta. Vahinkoa ei korvattu vakuutuksesta.

 • VAKUUTUSTAPAHTUMA ON NÄYTETTÄVÄ TOTEEN

  Auton omistaja ilmoitti, että hänen autoonsa oli murtauduttu yöllä ja anastettu rekisterikilpien lisäksi omaisuutta (mm. kultakoruja) noin 2 000 euron arvosta. Vakuutusyhtiö korvasi vain rekisterikilvet ja viittasi rikoksesta epäillyn kuulusteluun, jossa tämä oli myöntänyt muita rikoksia, ei kuitenkaan kyseisen omaisuuden anastamista. Epäillyn kotoakaan ei ollut löytynyt mitään näistä tavaroista. Auton omistaja ei myöskään ollut vaatinut epäillyltä korvausta tavaroistaan.

  Kuluttajariitalautakunnan mielestä vakuutusyhtiön epäävä päätös oli autovakuutuksen ehtojen mukainen. Näyttämättä oli jäänyt, että muuta kuin rekisterikilvet olisi anastettu. Kuitenkin vaikka anastuksesta olisi ollutkin näyttöä, vahinko olisi jäänyt vakuutuksesta korvaamatta, koska vakuutuksen suojeluohjeiden mukaan autossa ei saa säilyttää arvokkaita esineitä. Suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi voidaan korvausta vähentää tai evätä se kokonaan.

 • VAKUUTUKSEN SUOJELUOHJE EI EDELLYTTÄNYT VALVONTAA

  Vakuutusyhtiö vähensi palossa tuhoutuneen vapaa-ajan rakennuksen korvaussummasta 1 260 euroa sen vuoksi, että kiinteistön valvonta oli laiminlyöty. Vakuutuksenottaja piti vähennystä perusteettomana ja selitti laudoittaneensa ikkunat sekä muutoinkin korjanneensa ilkivallan jäljet rakennuksista.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei suojeluohje edellyttänyt tällaisen omaisuuden valvontaa (ehtojen mukaan mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava). Vakuutusyhtiön oli siten maksettava lisäkorvausta vaaditut 1 260 euroa.

 • VAKUUTUSYHTIÖLLE AIDOT TOSITTEET

  Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta sairauskuluvakuutuksesta, kun vakuutettu antoi sille vain kopion reseptistä ja kassakuitista. Asiakas vetosi siihen, että ensimmäisellä kerrallakin yhtiö oli korvannut lääkkeet kassakuitin kopion perusteella.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että vakuutusehtojen mukaan pitää muualta korvaamatta jääneiden lääkkeiden ostokuitit toimittaa alkuperäisinä vakuutusyhtiölle. Tällä tavalla varmistutaan siitä, ettei vakuutettu saa perusteetonta korvausta. Vakuutuskorvaukseen ei ole oikeutta, mikäli korvaus on saatu muualta. Vakuutusyhtiö oli menetellyt asianmukaisesti evätessään korvauksen.

Alkuun