Vakuutukset

 • VAKUUTUSTAPAHTUMA ON NÄYTETTÄVÄ TOTEEN

  Auton omistaja ilmoitti, että hänen autoonsa oli murtauduttu yöllä ja anastettu rekisterikilpien lisäksi omaisuutta (mm. kultakoruja) noin 2 000 euron arvosta. Vakuutusyhtiö korvasi vain rekisterikilvet ja viittasi rikoksesta epäillyn kuulusteluun, jossa tämä oli myöntänyt muita rikoksia, ei kuitenkaan kyseisen omaisuuden anastamista. Epäillyn kotoakaan ei ollut löytynyt mitään näistä tavaroista. Auton omistaja ei myöskään ollut vaatinut epäillyltä korvausta tavaroistaan.

  Kuluttajariitalautakunnan mielestä vakuutusyhtiön epäävä päätös oli autovakuutuksen ehtojen mukainen. Näyttämättä oli jäänyt, että muuta kuin rekisterikilvet olisi anastettu. Kuitenkin vaikka anastuksesta olisi ollutkin näyttöä, vahinko olisi jäänyt vakuutuksesta korvaamatta, koska vakuutuksen suojeluohjeiden mukaan autossa ei saa säilyttää arvokkaita esineitä. Suojeluohjeiden laiminlyönnin vuoksi voidaan korvausta vähentää tai evätä se kokonaan.

 • VAKUUTUKSEN SUOJELUOHJE EI EDELLYTTÄNYT VALVONTAA

  Vakuutusyhtiö vähensi palossa tuhoutuneen vapaa-ajan rakennuksen korvaussummasta 1 260 euroa sen vuoksi, että kiinteistön valvonta oli laiminlyöty. Vakuutuksenottaja piti vähennystä perusteettomana ja selitti laudoittaneensa ikkunat sekä muutoinkin korjanneensa ilkivallan jäljet rakennuksista.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, ettei suojeluohje edellyttänyt tällaisen omaisuuden valvontaa (ehtojen mukaan mukana olevaa omaisuutta on varkausvahingon välttämiseksi valvottava). Vakuutusyhtiön oli siten maksettava lisäkorvausta vaaditut 1 260 euroa.

 • VAKUUTUSYHTIÖLLE AIDOT TOSITTEET

  Vakuutusyhtiö kieltäytyi maksamasta korvausta sairauskuluvakuutuksesta, kun vakuutettu antoi sille vain kopion reseptistä ja kassakuitista. Asiakas vetosi siihen, että ensimmäisellä kerrallakin yhtiö oli korvannut lääkkeet kassakuitin kopion perusteella.

  Kuluttajariitalautakunta totesi, että vakuutusehtojen mukaan pitää muualta korvaamatta jääneiden lääkkeiden ostokuitit toimittaa alkuperäisinä vakuutusyhtiölle. Tällä tavalla varmistutaan siitä, ettei vakuutettu saa perusteetonta korvausta. Vakuutuskorvaukseen ei ole oikeutta, mikäli korvaus on saatu muualta. Vakuutusyhtiö oli menetellyt asianmukaisesti evätessään korvauksen.

Alkuun