Asuminen

 • PAINOVIRHEESTÄ HYVITYSTÄ

  Asiakas tilasi kotiseututeoksen. Kirjaan painettiin väärin hänen omistamansa tilan nimi, minkä vuoksi tilaaja vaati kirjan hinnan palauttamista. Julkaisijan mielestä 10 prosentin hinnanalennus oli riittävä hyvitys, koska nimessä oli vain kahden kirjaimen virhe.

  Tilaaja oli huomannut virheen jo tekstin oikovedoksessa, mutta siitä huolimatta virhe oli jäänyt lopulliseen teokseen. Lautakunnan mielestä kysymys oli kuluttajansuojalaissa tarkoitetusta virheestä. Virhe oli kuitenkin vähäinen, minkä vuoksi julkaisijan tarjoamaa alennusta pidettiin riittävänä.

 • UUDEN ASUNNON ENNAKKOTARKASTUS

  Uuden asunnon lattia- ja seinälaatoituksissa oli korkeuseroja, minkä perusteella ostajat vaativat, että asunnon hintaa alennetaan. Myyjän mielestä ostajilla ei ollut oikeutta vedota virheeseen, koska he olivat ilmoittaneet siitä vasta asunnon hallinnan luovutuksen jälkeen. Erot olisi myyjän mukaan pitänyt huomata jo asunnon ennakkotarkastuksessa.

  Ostajalla on oikeus luottaa siihen, että rakennustyö on tehty asianmukaisesti. Laattojen korkeuserot eivät olleet lautakunnan mielestä sellainen seikka, joka ostajien olisi pitänyt huomata ennakkotarkastuksessa. Ostajilla oli oikeus korjauskulujen suuruiseen hinnanalennukseen.

 • SIETÄMÄTÖNTÄ MELUA UUDESSA KODISSA

  Käytetyn asunnon ostajat vaativat myyjältä hyvitystä: yhtiön lämmönjakohuoneesta kuuluva melu teki asunnosta asumiskelvottoman. Asunto-osakeyhtiö sai korjattua melun aiheuttaneen laitevian vasta puolen vuoden kuluttua kaupanteosta. Ostajat vuokrasivat täksi ajaksi toisen asunnon ja katsoivat myyjän olevan vastuussa sen vuokrakuluista. Myyjä ei katsonut olevansa korvausvelvollinen, koska melu ei ollut häirinnyt häntä.

  Asunnon melutaso ylitti mittauksissa ohjearvot, ja melu oli häiritsevää koko asunnossa. Asiasta olisi pitänyt kertoa ostajille ennen kauppaa, vaikka myyjää itseään melu ei olisikaan häirinnyt. Lautakunta piti ostajien vaatimusta vuokrakulujen korvaamisesta perusteltuna. Myyjä ei ollut kuitenkaan vastuussa siitä, että asunto-osakeyhtiö oli hidastellut melun aiheuttaneen vian korjaamisessa, joten myyjää suositettiin maksamaan ainoastaan kolmen kuukauden vuokrat.

 • LUVATON SAUNA

  Asunnon ostajalle selvisi kaupanteon jälkeen, että asunnon sauna oli rakennettu luvatta. Ostaja vaati asunnon hintaa alennettavaksi 20 000 eurolla. Myyjä piti vaatimusta perusteettomana, koska ostaja oli ennen kauppaa kertonut purkavansa saunan.

  Ostajan on voitava luottaa siihen, että asunto on rakennettu kaikilta osin lupien mukaisesti ja että tarvittavat viranomaistarkastukset on tehty. Tieto puuttuvasta luvasta olisi todennäköisesti vaikuttanut kauppaan. Koska sauna oli huonokuntoinen ja joka tapauksessa remontintarpeessa, lautakunta arvioi hinnanalennukseksi 2 000 euroa.

 • VIKOJA PYSÄKÖINTIHALLISSA

  Autohallipaikan ostaja vaati myyjää korjaamaan hallissa olevat viat. Myyjän mukaan vikojen oikaisu olisi edellyttänyt sitä, että pysäköintiyhtiön ja sen osakkaina olevien asunto-osakeyhtiöiden kanssa tehtäisiin sopimus korjaustavoista.

  Rakennusta koskevat korjauspäätökset kuuluivat lautakunnankin mielestä ensisijaisesti rakennuksen omistaville yhtiöille. Koska asiassa ei kuitenkaan ollut päästy vuosien kuluessakaan sopuun, ostajalla oli oikeus esittää vaateita myyjällekin. Rakennuksessa jo tehdyt korjaukset olivat nostaneet hallipaikan käyttövastikkeen yli sen, mihin ostaja oli voinut varautua. Ostajalla oli oikeus 600 euron vahingonkorvaukseen, koska korjaukset olivat pitkittyneet myyjän huolimattomuuden vuoksi.

 • RALLIRATA RIKKOI MÖKKI-IDYLLIN

  Vapaa-ajan asunnon ostajille selvisi kaupanteon jälkeen, että vajaan puolen kilometrin päässä kiinteistöstä sijaitsi moottoriurheilurata. Ostajat vaativat 200 000 euron kauppahintaa alennettavaksi 10 000 eurolla. Myyjät kiistivät kärsineensä melusta, vaikka olivatkin aikanaan valittaneet naapurille myönnetystä maastoliikenneluvasta.

  Kohde ei vastannut markkinoinnissa luotua mielikuvaa, jossa ympäristön rauhallisuutta oli tuotu korostetusti esiin. Radasta aiheutuvalla meluhaitalla oli merkittävä vaikutus vapaa-ajan asunnon viihtyisyyteen. Ostajilla oli oikeus vaatimaansa hyvitykseen.
   

 • THAIMAAN-TALOKAUPAT PERUUNTUIVAT

  Thaimaasta talon ostoa suunnitellut perui kaupat. Hän oli maksanut myyjälle 3 600 euron varausmaksun. Suomalainen välittäjä kieltäytyi maksamasta siitä osaakaan takaisin, koska koko maksun oli sovittu jäävän myyjälle, jos ostaja luopuu kaupasta.

  Välittäjä oli ohjannut ostajan maksamaan varausmaksun suoraan myyjälle, vaikka lain mukaan välittäjän itsensä olisi pitänyt vastaanottaa ja säilyttää varat kaupantekoon asti. Sopimusehdot olivat muutenkin epäselvät. Välittäjän oli korvattava laiminlyöntinsä 1 800 eurolla.

 • LIIAN MÄRKÄÄ POLTTOPUUKSI

  Kuluttaja tilasi vaihtolavallisen polttopuuta ja maksoi siitä 580 euroa. Puun piti myyjän ilmoituksen mukaan olla kuivaa, mutta kaupan jälkeen kosteusprosentiksi mitattiin paikoitellen jopa 60. Myyjän mukaan ostajalle ei ollut myyty uunikuivaa, vaan ulkokuivattua puuta, joten ostajan vaatimaan hyvitykseen ei ollut perustetta.

  Polttopuuksi myytävän puun kosteusprosentin pitää olla niin alhainen, ettei puuta tarvitse kuivattaa ennen polttamista. Koska kuorma ei vastannut ominaisuuksiltaan sovittua, asiakkaalla oli oikeus 100 euron hinnanalennukseen.
   

 • SOPIMUS HYVITYKSESTÄ OLI SITOVA

  Omakotitalon ostaneet vaativat myyjiltä 5 000 euron korvausta huonokuntoisen takan vuoksi. Myyjät maksoivat pyydetyn summan, mutta tulivat myöhemmin katumapäälle. He vaativat ostajia palauttamaan puolet summasta. Vaatimustaan myyjät perustelivat sillä, että maksettu summa ylitti takan korjauskulut huomattavasti.

  On mahdollista, että myyjät maksoivat ostajille korjauskuluihin nähden liikaa. Hyvityksestä oli kuitenkin tehty sopimus, joka lähtökohtaisesti sitoo sen osapuolia. Tässä tapauksessa ei löytynyt mitään perustetta, jonka perusteella sopimus olisi pitänyt kohtuullistaa. Sopimus siis sitoi, eikä ostajien tarvinnut palauttaa saamaansa maksua.

 • TALOYHTIÖN REMONTEISTA PITÄÄ KERTOA VUOKRALAISELLE

  Vuokranantaja ja välittäjä eivät kertoneet vuokralaiselle julkisivuremontista, joka alkoi pian vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen. Osapuolet olivat eri mieltä siitä, oliko vuokralaisella remontin takia oikeus purkaa määräaikainen sopimus.

  Vuokralaiselle olisi pitänyt kertoa, että remontin aikana asunnon parveketta ei voinut käyttää. Hänelle olisi pitänyt kertoa myös siitä, että tavanomainen ilmanvaihto ei toimi remontin aikana. Vuokralainen sai purkaa sopimuksen.

 • VUOKRALAINEN SAI MAKSAA LUKKOJEN SARJOITUKSEN

  Vuokralainen kadotti yhden asunnon kolmesta avaimesta, minkä takia lukot sarjoitettiin uudelleen. Vuokranantaja peri kulut vuokralaiselta, mutta vuokralainen ei halunnut maksaa.

  Sarjoitus oli perusteltua, koska vuokranantaja on vastuussa uudelle vuokralaiselle siitä, että ulkopuoliset eivät pääse asuntoon. Lautakunta katsoi, että avaimet kuuluvat asunnon tarpeistoon ja että niiden katoaminen johtui vuokralaisen huolimattomuudesta. Vuokranantajalla oli oikeus periä vuokralaiselta 140 euroa sarjoituskuluista sekä kolmen uuden avaimen hinta.

 • LIIAN VANHA TULISIJA EI OIKEUTTANUT KORVAUKSIIN

  Yli 10 vuotta käytössä ollut tulisija alkoi murentua. Ostaja vaati myyjää ja valmistajaa toimittamaan uuden uunin asennuksineen. Tulisijan myyjä ja valmistaja vetosivat kymmenen vuoden takuuajan päättymiseen.

  Vastaavissa tapauksissa on 10 vuoden raja: jos vahingosta ilmoitetaan myöhemmin, ostajalla ei ole enää oikeutta esittää vaatimuksia. Myyjän ja valmistajan ei tarvinnut antaa ostajalle uutta tulisijaa.

 • KÄYTTÖTARKOITUKSELLA OLI MERKITYSTÄ TALOKAUPASSA

  Kiinteistö, jota oli markkinoitu internetissä omakotitalona, olikin rekisteröity loma-asunnoksi. Vakituiseksi asunnokseen kohteen halunnut ostaja vaati hinnasta alennusta 20 000 euroa. Hän oli maksanut talosta 85 000 euroa.

  Ostaja oli voinut markkinointitietojen perusteella luottaa siihen, että kohde soveltuisi vakituiseen asumiseen sellaisenaan tai vain vähäisillä korjauksilla. Näin ei kuitenkaan ollut, vaan käyttötarkoituksen muuttaminen poikkeamisluvalla oli mahdotonta. Vakituiseen asumiseen tarvittavista muutostöistä olisi aiheutunut yli 27 000 euron kustannukset. Sillä, että kiinteistö soveltui vain vapaa-ajan asumiseen, oli vaikutusta sekä talon käyttöön että jälleenmyyntiarvoon. Hintaa piti alentaa 13 000 eurolla.

 • UIMA-ALLAS JÄI UNELMAKSI

  Myyjät olivat tienneet ennen kaupantekoa, että yhtiössä suunniteltiin uima-altaan poistamista. Uima-altaalla voi olla merkitystä ostopäätökseen, joten myyjien olisi pitänyt kertoa, ettei sitä olisikaan. Myyjien piti alentaa asunnon hintaa 4 000 eurolla.

  Asunnon ostajille kerrottiin, että yhtiöllä on uima-allasosasto. Ostajat vaativat hinnanalennusta, kun selvisi, että allas tullaan poistamaan käytöstä.

 • MÖKKI-IDYLLI MUUTTUI ERÄMAAKSI

  Mökin ostaja yllättyi ikävästi, kun naapurissa aloitettiin parin kuukauden päästä kaupanteosta laajat avohakkuut. Myyjä vetosi siihen, että ostajalle oli näytetty kartta, jossa alue oli merkitty metsänhoitoalueeksi.

  Ostaja ei voinut pelkän kartan perusteella ymmärtää, että mökin ympäristö muuttuu heti kaupanteon jälkeen. Kesämökin maisemalla on erityistä merkitystä. Myyjä ei ollut kertonut hakkuusuunnitelmista, vaikka oli tiennyt niistä. Ostajalla oli oikeus 10 000 euron hinnanalennukseen.

 • ASUNTO MENI SIVU SUUN

  Asunnon myyjä hyväksyi ostotarjouksen, johon ostaja oli laittanut ehdoksi, että hän saa myytyä ensin oman asuntonsa. Myyjä sai asunnosta kaksi tarjousta lisää, jolloin myyjä myikin asunnon toiselle tarjoajalle. Ensimmäisen tarjouksen tekijä vaati hyvitystä siitä, että kauppa ei toteutunut.

  Myös kaksi muuta tarjoajaa olivat laittaneet ehdoksi oman asunnon myynnin. Myyjä oli ilmoittanut välittäjälle myyvänsä asunnon sille, joka saa ensimmäisenä asuntonsa kaupaksi. Välittäjä ei kuitenkaan kertonut tästä lisäehdosta tarjouksen tekijälle. Välittäjän piti maksaa toteutumatta jääneestä kaupasta 7 200 euroa hyvitystä.

 • UUSI KOTI REMONTIN VALLASSA

  Vuokralaiset yllättyivät, kun muutto uuteen kotiin ei onnistunutkaan sovittuna päivänä. Asunnossa meneillään oleva remontti siirsi muuttopäivää kolmella viikolla. Vuokranantaja järjesti vuokralaisille sijaisasunnon ja hyvitti puolen kuun vuokran, mutta vuokralaiset eivät siihen tyytyneet.

  Vuokranantaja oli menetellyt huolimattomasti. Sijaisasunto ja tarjottu vuokranalennus riittivät kuitenkin hyvitykseksi, sillä vuokralaisille ei koitunut remontista taloudellista menetystä.

 • PARKETTI OLIKIN MUUTA PUUTA

  Omakotitalon ostajalle selvisi, ettei lattia ollutkaan parkettia, kuten myyntiesitteessä sanottiin, vaan ohutpuuta. Myyjä ei suostunut hinnanalennukseen, koska materiaalia oli aikoinaan markkinoitu ohutparkettina.

  Asunnon myyjä vastaa antamistaan tiedoista, vaikka olisi itse erehtynyt niistä. Parketissa puuaineen kulutuskerroksen on oltava vähintään 3,5 mm. Myyjä oli myös talon rakennuttaja, joten hänen olisi pitänyt tietää, mitä materiaalia lattia on. Ostajalla oli oikeus 6 000 euron hinnanalennukseen.
   

 • ILMANVAIHTO OLI KYNNYSKYSYMYS

  Ostajat peräytyivät asuntokaupasta saatuaan tietää, ettei asunnossa ollutkaan koneellista ilmanvaihtoa. Myyjät vaativat ostajia maksamaan sopimussakon.

  Asunto ei ollut sellainen kuin ostajat olivat tarjousta tehdessään voineet edellyttää. Ilmanvaihtojärjestelmä oli kaupan kannalta merkityksellinen asia. Ostajien ei tarvinnut maksaa sopimussakkoa.

 • NELIÖITÄ OLIKIN LUVATTUA VÄHEMMÄN

  Omakotitalon asuinpinta-alaksi ilmoitettiin myyntiesitteessä 106 m2. Kaupanteon jälkeen ilmeni, että neliöitä olikin vain 94,5. Ostajat vaativat hyvitystä sekä myyjältä että välitysliikkeeltä.

  Pinta-alatiedot eivät ole omakotikiinteistön kaupassa ainoa hintaan vaikuttava tekijä. Vaikka ostaja oli saanut pinta-alasta virheellisen tiedon, poikkeama ilmoitetusta ei ollut niin suuri, että se olisi oikeuttanut hinnanalennukseen. Ostaja jäi ilman hyvitystä.

 • KUKA MAKSAA PESUKONEVUODON?

  Pesukoneeseen tuli vika, joka aiheutti vuokra-asunnossa lähes 16 000 euron vahingot. Vuokranantajan vakuutusyhtiö korvasi vahingon. Vakuutuksen 4 000 euron omavastuuosuus kuului vuokranantajan mielestä vuokralaisen maksettavaksi.

  Vuokralainen on vastuussa vain sellaisista vahingoista, jotka hän on aiheuttanut huolimattomuudellaan, esimerkiksi käyttämällä konetta väärin. Äkillinen pesukonevuoto ei ollut vuokralaisen syy. Vuokralainen oli ryhtynyt toimiin heti vahingon tapahduttua. Hänen ei tarvinnut maksaa vakuutuksen omavastuuosuutta.

 • LÄMPÖÄ KOTIIN HÄTÄTOIMITUKSENA

  Asiakas tilasi netin kautta lämmitysöljyä joulun alla. Öljyä ei kuulunut vuoden alkuun mennessä. Öljy uhkasi loppua, joten asiakas tilasi sitä hätätoimituksena muualta. Asiakas vaati yritystä korvaamaan toisen öljyntoimittajan perimän hätätoimitusmaksun.

  Asiakas ja yritys eivät olleet sopineet tarkasta toimitusajasta, eikä asiakas ollut kertonut, että öljyllä olisi kiire. Pyhien vuoksi kahteen kalenteriviikkoon osui vain viisi arkipäivää, joten toimitus ei ollut viivästynyt. Hätätoimitusmaksu jäi tilaajan maksettavaksi.

 • LÖYLYKAUHA KYLVI TUHOA

  Puisesta löylykauhasta löytyi ensimmäisten löylyjen jälkeen pieniä hyönteisiä. Puolen vuoden päästä ilmeni, että lauteisiin siirtyneet kuoriaiset olivat tuhonneet kaikki saunan puuosat. Asunnon omistaja vaati kauhan myyjältä ja maahantuojalta saunan uusimisesta 3 000 euroa.

  Vahinko ei johtunut myyjän huolimattomuudesta, joten vastuu oli maahantuojan. Saunan korjaus kuitenkin nosti sen laatua, joten maahantuojan piti korvata saunan uusimisesta vain 1 800 euroa.

 • VÄLITTÄJÄ VÄLITTI VÄÄRÄÄ TIETOA

  Hinnanalennuksella asunnon hinta oli oikaistu, joten siitä myyjille ei ollut aiheutunut vahinkoa. Sen sijaan oikeudenkäynnistä ja muusta haitasta myyjillä oli oikeus 13 000 euron hyvitykseen.

  Välittäjä kertoi asunnon ostajille, että taloyhtiöllä oli rakennusoikeutta jäljellä ja että ostajat voisivat laajentaa asuntoa. Tieto oli väärä, joten myyjät joutuivat maksamaan ostajille hinnanalennusta 8 000 euroa. Myyjät vaativat välittäjältä korvausta sekä hinnanalennuksesta että 40 000 euron oikeudenkäyntikuluista.

 • GRILLIKATOS SAI ÄKKILÄHDÖN

  Talon ostajalle selvisi kaupanteon jälkeen, että osan pihasta omistikin kunta. Kunnan puolella oli muun muassa grillikatos. Ostajan oli purettava sekä taloa ympäröivä aita että grillikatos. Myyjä ei suostunut hinnanalennukseen.

  Tontin raja ei kulkenut siinä, missä sen olisi aidan ja grillikatoksen perusteella voinut olettaa kulkevan. Oikeasta rajasta olisi pitänyt kertoa ostajalle. Asiaa ei mainittu myyntiesitteessä, eikä myyjä voinut todistaa kertoneensa ostajalle siitä. Kauppahintaa oli alennettava 7 000 eurolla.

 • VIEMÄRIVALITUS JÄI VÄLITTÄJÄLLE

  Talon ostaja huomasi, että viemäreissä oli vikaa. Hän ilmoitti siitä talokaupassa toimineelle välitysliikkeelle, josta virheilmoitus välitettiin myyjien pojalle. Myyjät saivat kuulla asiasta vasta vuotta myöhemmin. He eivät suostuneet alentamaan talon hintaa.

  Ostaja ei ollut ilmoittanut virheestä myyjille kohtuullisessa ajassa. Ilmoitusta ei voi tehdä myyjien sijasta välittäjälle, eikä riitä, että sukulainen saa tiedon virheestä. Vanhemmat eivät olleet valtuuttaneet poikaansa toimimaan talokaupassa heidän puolestaan. Ostaja jäi ilman hinnanalennusta.

 • OMAKOTITALO OLIKIN LOMA-ASUNTO

  Loma-asunnon myyjä joutui hyvittämään ostajalle 7 650 euroa, koska hänen omakotitalona myymänsä kohde ei soveltunutkaan ympärivuotiseen asumiseen. Myyjän mielestä vastuu kuului välittäjälle. Välittäjä vetosi siihen, että myyjä oli sopimuksessa vahvistanut, että kyseessä oli asumiseen tarkoitettu talo.

  Välittäjän olisi saamiensa asiakirjojen perusteella pitänyt ymmärtää, ettei kohde ollut tarkoitettu ympärivuotisen asumiseen. Vaikka myyjä oli ilmoittanut käyttötarkoituksen väärin, välittäjän olisi pitänyt antaa ostajalle oikeat tiedot. Välittäjän oli korvattava myyjälle tämän maksama hinnanalennus.

 • KÄSIN TISKAAMISESTA VUOKRANALENNUSTA

  Vuokranantaja kielsi vuokralaisilta astianpesukoneen käytön pian vuokrasopimuksen tekemisen jälkeen. Vuokra ei kuitenkaan alentunut, koska vuokranantajan mielestä kone ei kuulu vuokra-asunnon normaalivarustukseen.

  Tiskikone oli ollut huoneistossa asuntoa esiteltäessä. Vuokrasopimuksessa olisi pitänyt erikseen mainita, ettei kone kuulu asunnon varustukseen. Vuokraa oli alennettava 20 euroa kuukaudessa siltä ajalta, kun kone oli pois käytöstä.

 • VUOTAVA KATTO TULI KALLIIKSI

  Perikunnalta ostetun talon katto alkoi vuotaa 2,5 vuotta kaupanteon jälkeen. Ostajat vaativat myyjältä 15 000 euron korjauskuluja. Perikunta kieltäytyi maksamasta niitä, koska talo oli 20 vuotta vanha. Lisäksi perikunta katsoi, että ostajat ilmoittivat virheestä liian myöhään.

  Ostajat olivat ilmoittaneet virheestä yhdelle perikunnan osakkaalle kohtuuajassa. Sisäkatossa oli kuitenkin ollut kosteita alueita jo kauppaa tehtäessä. Ostajien olisi pitänyt tutkituttaa vaurioiden laajuus tarkemmin. Korjauskulut jäivät ostajien maksettaviksi.
   

 • ASUNTO TÄRISI LIIKENTEEN VUOKSI

  Uuden asunnon ostajat vaativat 343 500 euron hintaan alennusta liikenteen aiheuttaman tärinän vuoksi. Myyjän mielestä ongelma ei johtunut rakennusvirheestä, vaan raskaasta liikenteestä päällystämättömällä tiellä.

  Tärinä ylitti uusien asuinalueiden suositusarvot. Asia olisi pitänyt ottaa huomioon jo kohteen suunnittelussa. Kun näin ei ollut tehty, ilmiöstä olisi täytynyt kertoa ostajille. Heillä oli oikeus 9 500 euron hyvitykseen.

Alkuun