Tilaus- ja käyttöehdot

Nämä ovat Kuluttajan tilaus- ja käyttöehdot, joita sovelletaan, kun asiakas (jäljempänä “Asiakas”) tilaa sisältöjen julkaisijalta Kuluttajamedia ry:ltä (jäljempänä “Julkaisija”) yhden tai useamman painetun tai digitaalisen tuotteen tai palvelun samalla tilauksella (jäljempänä “Tilaus”).

Mikäli Asiakas ei hyväksy tilaus- ja käyttöehtoja, ei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Tilaukseen sisältyviä Palveluita.

Alle 18-vuotiaalta Asiakkaalta vaaditaan huoltajan suostumus Tilauksen tekemiseksi.

1. Tilausmuodot

Kestotilaus on toistaiseksi voimassa.

Määräaikainen tilaus on voimassa tilauskauden loppuun. Tilaus päättyy automaattisesti ja se on mahdollista uusia tai muuttaa kestotilaukseksi.

Irtonumerot ja digitaalinen sisältö. Asiakas voi ostaa myös yksittäisiä printtinumeroita ja digitaalista sisältöä.

2. Tilauksen alkamisaika

Kesto- ja määräaikaisten tilausten painetun lehden toimitus alkaa Tilauksen tekemisen jälkeen. Asiakas saa ensimmäisenä lehtenään sen lehden, jonka julkaisupäivämäärä on lähinnä Tilauksen päivämäärää.

Digitaalisen sisällön osalta käyttöoikeus on voimassa ostohetkestä lähtien kulloisenkin tilausjakson ajan. Digitaalisen sisällön lukuoikeus edellyttää kirjautumista palveluun asiakaspalvelun toimittamalla asiakasnumerolla.

Asiakas huolehtii itse tarvittavien tietoliikenneohjelmien ja yhteyksien hankkimisesta ja kustannuksista palvelun käyttöä varten.

3. Tilaushinnat, toimitus ja laskutus

Kestotilauksen osalta laskutushinta on korkeintaan hinnastossa esitetty hinta. Painetun lehden osalta tilaushinta sisältää arvonlisäveron sekä normaalit postikulut Suomeen. Julkaisija pidättää itsellään oikeuden lisätä käsittely- ja postikulut ulkomaan tilauksiin sekä irtonumerotilauksiin painetun lehden osalta. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen uusien hintojen voimaantuloa.

Määräaikaisten tilausten ja irtonumeroiden sekä digitaalisen sisällön hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan asiakkaalle hyvissä ajoin, vähintään kaksi viikkoa ennen uusien hintojen voimaantuloa.

Asiakas maksaa yksittäisen tuotetestin Julkaisijan yhteistyökumppanin, Paytrailin kautta.

Kesto- ja määräaikaistilausten osalta Asiakas valitsee laskun ensisijaisen toimitustavan Tilauksen yhteydessä. Mikäli Asiakasta ei tavoiteta, Julkaisijalla on oikeus lähettää lasku myös muita kanavia pitkin.

Julkaisijalla on oikeus keskeyttää Tilauksen toimittaminen, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Tilausta jatketaan, kun Asiakas on maksanut laskun. Viivästyneistä maksuista Julkaisija voi periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä maksukehotuksesta huomautusmaksun. Mikäli laskua ei maksukehotuksesta huolimatta makseta, Julkaisija voi siirtää saatavan perintään.

Mikäli Asiakas on maksanut enemmän kuin laskuun on merkitty, siirretään liikasuoritus vähennettäväksi seuraavan tilausjakson hinnasta.

Määräaikaisissa tilauksissa Tilausta jatketaan liikasuorituksen arvon verran. Asiakas voi Julkaisijan asiakaspalveluun ilmoittamalla saada liikasuoritus palautetuksi.

4. Tarjoukset

Ellei kampanjassa toisin mainita, tarjoushinta koskee Tilauksen ensimmäistä laskutusjaksoa, jonka jälkeen Tilaus jatkuu kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Tarjouksen saaminen edellyttää, että Tilausta jatketaan koko tarjouksen kattaman laskutusjakson ajan.

Ellei kampanjassa toisin mainita, tarjoukset ovat voimassa vain uusille Asiakkaille sekä niille, joiden edellisen tilauksen päättymisestä on kulunut vähintään 100 vuorokautta.

5. Tilausmuutokset

Asiakastietojen muutos. Asiakkaan tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksesta tai muiden antamiensa yhteystietojen tai laskutustietojen muutoksista Julkaisijalle. Muutokset asiakastietoihin voi ilmoittaa Julkaisijan asiakaspalvelun tai verkkopalvelun kautta. Postiin ja maistraattiin tehdyt osoitteenmuutokset eivät automaattisesti päivity Julkaisijalle, eikä Julkaisija vastaa virheellisten tai vanhentuneiden osoitetietojen vuoksi toimittamatta jääneestä Tilauksesta tai sen osasta.

6. Peruuttamisoikeus

Asiakkaalla on Kuluttajansuojalain mukainen oikeus perua Kesto- tai määräaikainen Tilaus 14 vuorokauden kuluessa Tilauksen tekemisestä. Painetun lehden osalta Tilauksen voi perua myös 14 vuorokauden kuluessa ensimmäisen lehden vastaanottamisesta.

Digitaalisen tilauksen ja muun digitaalisen sisällön osalta peruuttamisoikeus päättyy, kun Asiakas on ottanut palvelun käyttöönsä kirjautumalla palveluun.

Peruuttamisoikeus ei ole voimassa yksittäisiä irtonumeroita tilattaessa.

Tilauksen voi peruuttaa tekemällä vapaamuotoinen ilmoitus asiakaspalveluun. Kesto- ja määräaikaistilauksissa toimitettuja lehtiä ei tarvitse palauttaa.

7. Irtisanominen

Kestotilauksen voi irtisanoa milloin tahansa päättymään joko 14 vuorokauden kuluttua ilmoituksesta tai laskutuskauden lopussa.

Mikäli Asiakas irtisanoo Tilauksen kesken laskutuskauden, veloitetaan Asiakkaalta toimitettujen numeroiden määrä ja digitaalisen tilauksen osalta tilausjaksosta kulunut aika, tai mikäli laskutuskauden lasku on jo maksettu, palautetaan asiakkaalle maksetusta Tilauksesta määrä, joka kattaa laskutuskauden loppuun kuuluvien numeroiden tai tilausjakson ajan arvon. Mikäli Asiakkaalle on jo ehditty lähettää seuraavan lehden numero tämän irtisanoessa Tilauksensa, veloitetaan kyseinen numero Asiakkaalta.

Mikäli Asiakas irtisanoo Tilauksen kesken tarjousjakson, palautuksen määrä perustuu normaalihintaisen Tilauksen hintoihin.

Määräaikaista tilausta ei voi irtisanoa kesken tilauskauden.

Irtisanomiseksi ei luokitella laskun maksamatta jättämistä.

8. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

Mikäli Asiakkaan Tilaukseen kuuluva sisältö tai palvelu on virheellinen tai jäänyt toimittamatta, Asiakkaan tulee reklamoida Julkaisijan asiakaspalveluun asian korjaamiseksi.

Virhetilanteissa Julkaisijan vastuu on rajoitettu kyseisen numeron tai palvelun uudelleentoimittamiseen.

Julkaisija ei ole vastuussa painojäljessä esiintyvistä poikkeamista tai virheistä tai viivästyksistä, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä.

8.1. Verkkopalvelun käytettävyys

Julkaisija pyrkii pitämään Palvelun olevan käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Palvelu voi hetkittäin olla pois käytöstä esimerkiksi liiallisen kuormituksen, huollon tai muiden syiden vuoksi.

Julkaisija ei ole vastuussa mahdollisista tietojen katoamisista, haitoista tai muista välillisistä kustannuksista, jotka Palvelun käyttökatko mahdollisesti saattaa Käyttäjälle aiheuttaa.

Asiakas voi Julkaisijan asiakaspalveluun reklamoimalla saada käyttökatkoa vastaavan ajan pidennyksen tilaukseensa, mikäli Palvelu ei ole käytettävissä teknisen vian tai muun käyttäjästä riippumattoman syyn vuoksi yli vuorokauteen. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa ylivoimaisen esteen aiheuttamista käyttökatkoista.

Asiakas huolehtii itse tarvittavien tietoliikennelaitteiden, yhteyksien ja ohjelmien hankkimisesta. Julkaisija ei ole vastuussa Palvelun yhteensopivuudesta Käyttäjän käyttämiin tietoliikennelaitteisiin, yhteyksiin ja ohjelmiin, eikä jatkuvaa ja virheetöntä toimivuutta voida taata.

Asiakas huolehtii omien laitteidensa asianmukaisista suojauksista, eikä Julkaisija ole vastuussa Asiakkaalle Palvelun käytöstä mahdollisesti koituvista tietoturvariskeistä.

8.2. Verkkopalvelun oikeudet

Julkaisijalla on oikeus julkaista, olla julkaisematta, muokata ja poistaa Palvelussa olevaa sisältöä sekä saattaa haluamansa osa sisällöstä maksulliseksi, tai vaihtoehtoisesti vapauttaa haluamansa osa sisällöstä maksuttomaksi.

Mikäli Julkaisija lopettaa Palvelun tai merkittävän osan maksullisesta sisällöstä, sitoutuu Julkaisija hyvittämään maksullisen tilauksen tehneille Asiakkaalle rahamäärän, joka vastaa lopetettua käyttöoikeuden arvoa. Hyvitystä varten Asiakkaan tulee toimittaa Julkaisijan asiakaspalveluun riittävät pankkitiedot takaisinmaksua varten.

Palvelussa julkaistu sisältö kuuluu Suomen tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten piiriin. Julkaisija vastaa Palvelussa olevan sisällön tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista.

Julkaisija ei vastaa kolmansien osapuolten tarjoamien sisältöjen oikeellisuudesta, saatavuudesta tai tekijänoikeuksista sekä muista immateriaalioikeuksista, vaikka kyseiseen sisältöön pääsisi Palvelussa olevan linkin kautta tai muulla tavoin.

9. Asiakkaan oikeus käyttää verkkopalvelua

Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelua tilaus- ja käyttöehtojen mukaisesti.

Kirjautumistunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa muiden käyttöön.

Asiakas ei saa manipuloida tai kiertää Palvelun suojauksia, maksumuuria tai asiakastiedon keräämiseksi tarkoitettuja mittareita.

Asiakas on vastuussa oman käyttäjätunnuksen kautta tapahtuneista käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta ja lainvastaisista väärinkäytöksistä.

Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelun kautta viruksia tai muuta häiriötä, tukoksia tai käyttökatkoksia aiheuttavaa materiaalia.

Ehtojen vastainen käyttö voi johtaa käyttöoikeuden poistamiseen sekä rikos- ja vahingonkorvausvastuuseen Julkaisijaa tai kolmansia osapuolia kohtaan.

10. Henkilötiedot ja tietosuoja

Asiakastiedot käsitellään Julkaisijan tietosuojaselosteen mukaisesti.

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Julkaisija pyrkii ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet neuvotteluteitse. Erimielisyydet, joita ei sovinnollisesti saada ratkaistua, käsitellään Julkaisijan kotipaikan käräjäoikeudessa.

Asiakas voi nostaa kanteen myös kotipaikkakunnan perusteella määräytyvässä toimivaltaisessa käräjäoikeudessa.

Asiakas voi myös viedä asian kuluttajaneuvontaan, jonka jälkeen asia on mahdollista käsitellä kuluttajariitalautakunnassa.

12. Ehtojen muutokset

Julkaisija varaa oikeuden kehittää palveluvalikoimaa sekä toimintaa, minkä vuoksi tilaus- ja käyttöehtoja saatetaan muuttaa. Julkaisija tiedottaa tilausehtojen muutoksista henkilökohtaisesti kirjeitse, sähköpostitse tai verkkopalvelun kautta käyttäjäkohtaisesti.

Muutokset astuvat voimaan 30 vuorokauden kuluttua niitä koskevasta ilmoituksesta. Mikäli Asiakas ei hyväksy muutoksia, voi Asiakas irtisanoa Tilauksen päättymään ennen käyttöehtojen muutoksia.

13. Yhteystiedot

Asiakaspalvelun yhteystiedot

Puh. 0800 188 210 (maksuton, avoinna arkisin klo 9-18)

Sähköposti asiakaspalvelu(at)kuluttaja.fi

Osoitteenmuutos

Muutos lehtitilaukseen

Julkaisijan ja toimituksen yhteystiedot