Kuluttajan testi: Videotykit

4.95 €

Videotykit

17.9.2014|
Testi tehtiin kuluttajaorganisaatioiden kansainvälisenä yhteistyönä.

Kuvanlaatua testattiin kussakin testissä sopivinta kuvan esiasetusta käyttäen täyden teräväpiirron kuvasignaaleilla ja testikuvilla. Katselutestit suoritti viisi testihenkilöä. He arvostelivat kuvaa terävyyden, värien, kontrastin, dynaamisuuden ja kohinan osalta. Lisäksi he antoivat kokonaisarvion kuvanlaadusta. Kuvamateriaalina käytettiin videokuvaa, valokuvia ja grafiikkaa. Katseltava kuva oli 1,5 metriä leveä ja kuva täytti 45 asteen kulman katselijan näkökentästä. Vaikka katselutestit tehtiin projektorien oletussäädöillä, kokeiltiin lisäksi miten hyvin kuvasäädöillä pystyi parantamaan muun muassa värien toistoa. Testikuvista huomioitiin mahdolliset geometriset virheet, värivirheet ja väriliukujen portaattomuus. Toimivuus valoisassa huoneessa arvosteltiin mitatun valotehon perusteella. Valoisalla huoneella tarkoitetaan tässä tapauksessa katselutilaa, jota ei ole täysin pimennetty. Mittaus tehtiin linssin laajakulma-asennossa ja projektorin normaalitilassa ja ekotilassa. Mittaukset tehtiin standardin EN61947-1 mukaisesti. Kontrasti mitattiin valkoisesta kuvasta, jonka keskellä oli musta suorakulmio. Kontrastisuhde lasketaan valkoisen ja mustan kirkkauserosta. Arvostelussa huomioitiin edellä mainitun suurimman kontrastin lisäksi kuvan kirkkaus lähellä kuvaruudun jokaista neljää kulmaa.

Käyttömukavuutta arvioi kaksi asiantuntijaa. Käyttöohje arvosteltiin selkeyden ja käytettävyyden osalta. Arvostelussa huomioitiin sekä kirjallinen pikaopas että sähköinen täysi käyttöohje.

Asennuksen ja huollon osalta arvosteltiin liitäntöjen käytettävyys, käyttö ilman kaukosäädintä, laitteen puhdistaminen sekä lampun ja pölysuodattimen vaihtaminen. Lisäksi mitattiin kuvansiirron rajat niistä laitteista, joista ominaisuus löytyy.

Valikot arvosteltiin erityisesti selkeyden ja säätöjen tunnistamisen ja tallentamisen osalta. Lisäksi huomioitiin virheilmoitusten selkeys.

Kaukosäätimestä arvosteltiin näppäinten koko ja merkinnät sekä näkyvyys pimeässä. Myös säätimen tehokkuutta testattiin osoittamalla säädin kangasta päin laitteen sijaan komentoja annettaessa.

Ympäristö-arvosanaan vaikuttivat sähkönkulutus, melu, laitteen lämpeneminen, sähköturvallisuus ja ohjeet rikkinäisen lampun hävittämisestä. Sähkönkulutus mitattiin sekä projektorin normaali- että ekotilassa. Myös melu mitattiin molemmilla käyttötavoilla. Mittaukset tehtiin kaiuttomassa huoneessa neljästä suunnasta. Melun häiritsevyyttä arvioitiin myös subjektiivisesti. Laitteen lämpeneminen testattiin tunnin käytön jälkeen. Laitteiden lämpötilat olivat kuumimmista kohdista 51 ja 75 asteen välillä.

Myös laitteiden sähköturvallisuus testattiin. Yhdessäkään laitteessa ei ollut ongelmia.

Lampun hävittäminen arvosteltiin huomioimalla kaikki ohjeet, jotka toimitettiin pakkauksen mukana tai käyttöohjeessa. Lamppuja ei saa hävittää normaalin jätteen tapaan, koska ne sisältävät esimerkiksi elohopeaa.

Testikuvilla arvioitiin esimerkiksi väriliukumien laatua.


Tämä on Kuluttajan maksullista sisältöä. Kirjaudu sisään tai osta testi.