Turvaistuimet

8.6.2011| /

Turvallisuus-arvosana koostuu etu- ja sivutörmäystesteistä sekä muista turvallisuustesteistä. Testiautona oli viisiovinen Volkswagen Golf VI.

Etutörmäystestit tehtiin testauksessa käytettävällä testikelkalla, johon oli kiinnitetty Volkswagen Golfin korikehikko. Sivutörmäystesteissä korikehikko oli käännetty 10 astetta törmäyssuuntaa kohti. Lisäksi arvosteltiin vyön reitityksen selkeys ja sitä koskeva opastus. Istuimen vakautta selvitettiin asennuskokeilla ja törmäystesteissä video-otosten perusteella.

Käytettävyystestit tehtiin kolmella autolla: Ford Galaxy -tila-autolla, 5-ovisella VW Golfilla ja 3-ovisella Fiat 500:lla. Testeissä arvioitiin väärinasentamisen mahdollisuutta, lapsen kiinnittämisen helppoutta, istuimen vaatimaa tilaa ja asentamista autoon, koon muokkausta, käyttöohjeita sekä käyttömukavuutta. Asiantuntijatiimi tarkasteli maallikkojen ja lasten avulla käyttömukavuutta erityisesti lapsen kannalta. Testissä käytettiin myös testinukkeja.

Haitallisia aineita koskevassa testiosuudessa analysoitiin istuimista aineita, joiden on todettu tai epäilty olevan ihmiselle tai ympäristölle haitallisia. Tällaisia aineita ovat polysykliset aromaattiset hiilivedyt, ftalaatit, palonestoon käytettävät aineet, formaldehydi ja raskasmetallit. Analyysit tehtiin kaikista testissä olleista istuimista. Näytteitä otettiin mm. istuinpehmusteista, kankaista ja istuinvöistä.